Het Dunning-Kruger-effect

Inleiding

Iedereen kent het wel, een leidinggevende die zijn of haar werk niet goed doet, toezegt een bepaalde klus te doen, maar het uiteindelijk toch niet uitvoert of niet naar behoren.

En als je er dan een opmerking over plaatst, wordt het weggegewoven!

Vreemd genoeg vindt de leidinggevende zelf vaak wel dat hij het werk goed uitvoert.

Wat is het Dunning-Kruger-effect?

Dit fenomeen staat beter bekend als het Dunning-Kruger-effect wat staat voor het feit dat incompetente mensen door hun incompetentie niet inzien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Ook overschatten zij zichzelf nogal vaak en denken ze dat ze beter zijn dan anderen, in dit geval hun werknemers.

Mensen die echt wel bovengemiddeld competent zijn, gaan ervan uit dat anderen net zo competent zijn als zijzelf, en onderschatten zichzelf daardoor juist vaker.

Hoe is het Dunning-Kruger-effect ontdekt?

Het Dunning-Kruger-effect, is ontdekt door Justin Kruger en David Dunning, twee Amerikaanse onderzoekers die in 1999 een wetenschappelijk artikel over incompetentie publiceerden. Ze schreven: 'Slechte presteerders overschatten hun prestaties enorm, juist omdat ze vanwege hun incompetentie de vaardigheden missen om hun eigen tekortkomingen te onderkennen.'

Onderzoekjes naar het Dunning-Kruger-effect

Een voorbeeld is dat mensen die slecht scoren op bepaalde typen testen zoals humor en logica, van zichzelf denken dat ze er juist bovengemiddeld goed in zijn. Waar deze mensen een daadwerkelijke score hadden van 12%, dachten ze zelf 62% te behalen. Hieruit kon je concluderen dat sommige mensen echt te dom zijn om te weten dat ze dom zijn.

Mensen die daarentegen competent waren, schatten zichzelf lager in dan in de werkelijkheid, maar de afwijking was veel kleiner dan bij de incompetente mensen. Competente mensen denken dat als een bepaalde taak hen makkelijk afgaat, dat bij andere ook wel het geval zou zijn.

Incompetente mensen schatten zichzelf te hoog in, en competente mensen schatten zichzelf te laag in, het is daarom niet verstandig mensen zichzelf in te laten schatten, maar dit aan collega's te vragen.

Gevolgen van het Dunning-Kruger-effect op de werkvloer

Het kan zijn dat je door het Dunning-Kruger-effect te maken krijgt met een manager of leidinggevende, die geen tegenspraak duldt, omdat hij zelf vind dat ie altijd gelijk heeft. Het zou ook kunnen dat je manager of leidinggevende niet open staat voor andere ideeën. Indien er problemen zijn op de werkvloer, of tijdens vergaderingen kan je het gevoel krijgen tegen een muur te lopen.

Logboek bijhouden

Als werknemer is het slim om een soort logboek te maken van gebeurtenissen en waarnemingen en deze te presenteren in plaats van het geven van een oordeel over het handelen van de leidinggevende. Je zou de leidinggevende kunnen vragen waar zijn eigen ingeschatte kennis over het betreffende onderwerp vandaan komt, is er een boek over gelezen of een cursus gevolgd? Ook zou het kunnen dat het betreffende onderwerp vaker dan eens voorkomt op de werkvloer en de leidinggevende er daardoor ervaring mee heeft gekregen.

De leidinggevende zou dezelfde vragen aan de werknemers moeten stellen, om zo een helder beeld te krijgen, of de problemen en genoemde suggesties zeker wel van waarde zijn, ook al denkt de leidinggevende van niet.

Indien de incompetente leidinggevende dit achterwege laat, ontstaat een nare werksfeer, met veelal gefrustreerde werknemers.

Tot slot

Het is belangrijk de gevolgen van het Dunning-Kruger-effect zo klein mogelijk te maken, om een onprettige situatie tussen leidinggevende en werknemers te voorkomen. De efficiëntie van het werk en daarmee de organisatie gaat als gevolg hiervan naar beneden. Dat is iets waar niemand op zit te wachten.