Welke soorten bloedsomloop zijn er

Inleiding

De aarde kent duizenden verschillende diersoorten. Niet al deze diersoorten zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze hebben bijvoorbeeld een andere lichaamsbouw of andere organen. Ook in de soorten bloedsomloop kan het een en ander verschillen. Zo stroomt bij het ene dier al het bloed netjes door aderen heen, terwijl dat bij de ander niet zo is. Maar welke soorten bloedsomloop zijn er dan precies allemaal?

Open bloedsomloop

De eerste soort bloedsomloop is de open bloedsomloop. Vooral insecten gebruiken deze manier om het bloed door hun lichaam te pompen. Insecten hebben hun hart achterin hun lichaam zitten. Hun hart ziet er heel anders uit dan het onze. Het hart van een insect bestaat namelijk uit een aantal kamers op een rij. De achterste kamer ligt logischerwijs helemaal achterin het lichaam. Vervolgens liggen de kamers steeds verder naar voren in het lichaam. Door afwisselende samentrekkingen van de hartkamers, wordt het bloed steeds verder naar voren gepompt. Het bloed komt terecht in de voorste kamer en stroomt dan door in de aorta. Dit is de hoofdbloedader. Verder zijn er geen bloedvaten of haarvaten meer die het bloed mooi door het lichaam van het insect bewegen. Nee, aan het einde van de aorta zit namelijk niks. Het bloed stroomt vrij het lichaam in. Eerst stroomt het bloed door de kop en dan via het borststuk komt het bloed terecht in het achterlijf. Vanuit het achterlijf stroomt het bloed weer de achterste hartkamer in. Daarna begint deze ronde weer opnieuw.

Deze bloedsomloop heet een open bloedsomloop omdat het bloed open door het lichaam stroomt. Er zijn geen bloedvaten die het bloed op een bepaalde manier door het lichaam leiden. Het bloed kan vrij zijn gang gaan zodra het de aorta verlaten heeft. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Zo wordt het bloed via kleine kanaaltjes wel op een bepaalde manier langs de ademhalingsorganen geleid, zodat het bloed de benodigde hoeveelheden zuurstof op kan nemen.

Gesloten bloedsomloop

De tweede soort bloedsomloop is de gesloten bloedsomloop. Deze komt voor bij gewervelde dieren zoals vogels, vissen en zoogdieren als de mens. Soorten met een gesloten bloedsomloop hebben een uitgebreid bloedvatenstelsel. Het bloed kan niet vrij door het lichaam stromen maar wordt op een bepaalde manier langs alle organen en delen van het lichaam geleid. De benodigde kracht om het bloed rond te pompen wordt ook bij deze soort bloedsomloop geleverd door het hart. Er zijn twee soorten gesloten bloedsomloop:

Enkelvoudige bloedsomloop

Bij een enkelvoudige bloedsomloop komt het bloed per omloop maar één keer door het hart heen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld vissen. Het hart van deze soorten bestaat uit één boezem en één kamer. Zuurstofarm bloed komt vanaf de organen aan bij het hart en verzamelt zich in de boezem. De boezem pomp het bloed door naar de kamer en vanuit daar gaat het bloed door naar de kieuwen. Bij de kieuwen wordt het bloed weer voorzien van de benodigde hoeveelheid zuurstof. Daarna gaat het bloed weer richting de organen. Ten slotte komt het bloed vanuit de organen weer terug bij het hart en zo is de cirkel compleet.

Dubbele bloedsomloop

Vogels en zoogdieren zoals mensen hebben een dubbele bloedsomloop. Hierbij stroomt het bloed twee keer per omloop door het hart heen. Het hart van deze soorten bestaat uit twee helften waar elk een boezem en een kamer inliggen. Vanuit de rechterkamer stroomt het zuurstofarme bloed naar de longen toe. Hier kan het bloed zuurstof opnemen. Dan stroomt het bloed door naar de linkerharthelft. Dit deel van de bloedsomloop, rechterharthelft – longen – linkerharthelft, heet de kleine bloedsomloop. De linkerharthelft pomp het bloed door naar alle organen en delen in je lichaam. De organen nemen zuurstof op uit het bloed. Het bloed komt zuurstofarm weer terug aan in de rechterharthelft. Dit deel van de bloedsomloop, linkerharthelft – organen – rechterharthelft, heet de grote bloedsomloop.

Conclusie

Er zijn verschillende soorten bloedsomlopen te onderscheiden. De eerste is de open bloedsomloop. Hierbij stroomt het bloed niet mooi door aderen door het lichaam heen, maar stroomt het vrij door het lichaam. De tweede soort bloedsomloop is de gesloten bloedsomloop. Hierbij stroomt het bloed door aderen door het lichaam. Bij een enkelvoudige bloedsomloop stroomt het bloed eenmaal per omloop door het hart, bij een dubbele bloedsomloop gebeurt dit twee keer.