Welke bloedgroep heeft u

Bloed, bloedgroep en bloedwaarden gaan samen

Wat is uw bloedgroep? Ons bloed heeft vele belangrijke functies in het lichaam. De zuurstof bijvoorbeeld wordt via het bloed en vanuit de longen vervoerd naar alle delen van ons lichaam. Het bloed voorkomt door zijn samenstelling vele infecties en stolt als je je verwondt. Tot slot vervoert het bloed het voedsel, de voedingsstoffen, de noodzakelijke afweerstoffen en hormonen en zorgt het bloed voor de afvoer van afbraakproducten. En toch hebben we niet allemaal per se het zelfde bloed, zo ontdekte Nobelprijswinnaar Karl Landsteiner. De bloedgroep kan anders zijn. Een klein bloedonderzoek geeft direct uitsluitsel. Welke bloedgroep u hebt en hoe u welke bloedgroep erft en doorgeeft aan uw kinderen, wordt hier uitgelegd. Let op de bloedwaarden. Houdt uw bloed goed in de gaten, het is uw levensader.

De vier bloedgroepen bij mensen, welke zijn dat?

Welke bloedgroepen zijn er? Er zijn bij de mens vier bloedgroepen:

 1. A.
 2. B.
 3. AB.
 4. 0.

Wat is de rhesus factor van ons bloed?

De bloedgroep zegt nog niet alles over je bloed. Het menselijk bloed heeft ook een onderscheidende Rhesus factor, RH. Of het bloed is Rh positief, Rh+, of Rh negatief, Rh-. De Rhesus factor Rh+ komt het meeste voor. Wanneer iemand extra bloed nodig heeft, bij een operatie, verwonding of erger, is het noodzakelijk om niet alleen de bloedgroep te kennen maar ook de Rhesusfactor. Daarom is het natuurlijk belangrijk, om vooraf de bloedgroep en Rh vast te stellen.

Welk bloed heb ik nodig bij een transfusie en welke bloedgroep heb ik?

Nu is het niet zo dat u per se precies hetzelfde bloed moet krijgen toegediend, als u zelf van geboorte hebt. Sommige bloedgroepen met een bepaalde Rhesusfactor laten zich prima combineren met een andere bloedgroep. Zo is bijvoorbeeld de bloedgroep 0- , dat is Nul Negatief, zonder problemen aan ieder mens toe dienen. Maar er nog veel meer combinaties van bloed mogelijk. Kijkt u maar:

 1. 0- past bij alle bloedgroepen.
 2. 0+ past bij 0+, A+, B+, AB+.
 3. A+ past bij A+, AB+.
 4. A- past bij A+, A–, AB+, AB–.
 5. B+ past bij B+, AB+.
 6. B- past bij B+, B–, AB+, AB–.
 7. AB+ past bij AB+.
 8. AB- past bij AB+, AB–.

Afgezien van de rhesusfactor is AB de optimale ontvanger van bloed en O de universele donor.

Bloedwaarden, wat zijn dat voor waarden?

Normale bloedwaarden zijn voor de rode bloedlichaampjes 4 à 5 x 1012/l en 4 à 9 x 1012/l voorde witte bloedlichaampjes. Een te weinig aan rode bloedlichaampjes, de erytrocyten, kan een aanwijzing zijn voor bloedarmoede. Een tekort aan witte bloedlichaampjes,leukocyten, kan wijzen op een infectie. De hematocrietwaarde geeft de verhouding van rode bloedcellen in bloed aan. Een normale waarde voor vrouwen is tussen 0,36 en 0,46. Voor mannen tussen 0,41 en 0,51.

Bloedgroepen bij dieren verschillen van die bij mensen

Bij de dieren is het weer anders geregeld dan bij de mens. Bij een hond kennen we acht verschillende bloedgroepen, aangegeven met DEA-1.1 tot en met DEA-8. Katten hebben bijvoorbeeld 11 bloedgroepen en koeien 800. Dan is het bij de mens ten minste nog redelijk overzichtelijk.

Bloed geven en bloed laten prikken via Sanquin

Bloed geven is erg belangrijk: jaarlijks krijgen ongeveer 300.000 patiënten in ons land een bloedproduct. Dat kan bloed zijn voor een transfusie of het zijn geneesmiddelen tegen bloedziekten. Een op de twintig, 5% dus, van de Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar is daadwerkelijk bloeddonor. Spin in het web hierbij is de Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Sanquin. Deze stichting verzorgt en becijfert de jaarlijkse bloedvoorziening en bloedproducten. Dit gaat vanaf de inzameling van bloed tot het prepareren en leveren van het bloed en de noodzakelijke bloedproducten.

Tip bij bloeddonaties, welke bloedgroepen passen bij elkaar?

Omdat tijd van levensbelang is, wanneer bloed moet worden toegediend, doet u er goed aan, om altijd een kaartje bij u te dragen met uw bloedgroep en Rhesusfactor. Overigens zal een ziekenhuis, als het even kan, 2x uw bloedgroep willen vast stellen, voordat u bloed krijgt toegediend en kan het ziekenhuis altijd kiezen nog kiezen voor het tijdelijk toedienen van de neutrale bloedgroep O-, zoals ik hierboven aangaf. Maar waar haast geboden is, is het toch altijd het beste om goed geprepareerd te zijn en ook zelf te weten welke bloedgroep en welke Rhesusfactor u heeft.

Welke bloedgroep erf ik eigenlijk van mijn ouders?

Hoe erft iemand zijn bloedgroep nu eigenlijk. Welnu, natuurlijk zijn ook hier uw ouders, beter nog hun bloedgroepen, belangrijk en zelfs bepalend. De bloedgroepen van beide ouders leiden voor een kind tot de volgende combinaties:

 1. A + A ouders geeft bij kind A of 0
 2. A + 0 ouders geeft bij kind A of 0
 3. B + B ouders geeft bij kind B of 0
 4. B + 0 ouders geeft bij kind B of 0
 5. 0 + 0 ouders geeft bij kind 0
 6. A + B ouders geeft bij kind A, B, 0, AB
 7. A + AB ouders geeft bij kind A, B of AB
 8. B + AB ouders geeft bij kind A, B of AB
 9. 0 + AB ouders geeft bij kind A of B
 10. AB + AB ouders geeft bij kind A, B of AB