Hoe werkt de aerosoltherapie

Inleiding

Ons vochtig klimaat én de verslechterde milieuomstandigheden, zijn de voornaamste oorzaak van het sterk stijgend aantal patiënten die met met een of andere aandoening van hun luchtwegen krijgen af te rekenen. Chronische infecties, allerlei allergische aandoeningen en vooral astma, spelen in dit alles een hoofdrol. De aërosoltherapie biedt voor vele van hen de nodige verlichting van hun klachten. Hoe werkt zo een aërosoltherapie, hoe gebruiken we dit toestel efficiënt en met welke tips en raadgevingen houden we bij voorkeur rekening bij de aankoop ervan?

Waarom aërosoltherapie?

De toediening van allerlei geneesmiddelen voor aandoeningen van onze luchtwegen door toedoen van zo een aërosoltherapie, is ongetwijfeld de meest efficiënte manier om dergelijke aandoeningen aan te pakken. Inderdaad, via inhalatie, kunnen we niet alleen mogelijke ademhalingsklachten voorkomen, maar ze ook tot een strikt minimum beperken en zelfs genezen.

Therapie werkt snel en doeltreffend

Het op de juiste manier gebruiken van dit aërosoltoestel én een adequate inhalatie van de aangewende geneesmiddelen, zijn van groot belang voor het suksesvolle verloop van deze therapie. Door beneveling, komen de geneesmiddelen rechtstreeks in onze longen terecht. Via deze aërosoltherapie streeft men een zo hoog mogelijke afzetting van de gebruikte medicatie na, en dit in de zwaarst getroffen zones van onze longen. Een aërosoltherapie werktuiterst snel én doeltreffend.

Hoe efficiënt gebruiken?

Zo een toestel voor inhalatie bestaat uit een benevelinsgedeelte, een mondmaskertje uitsluitend om te gebruiken door kinderen, en een mondpijpje voor volwassenen. Deze zijn verbonden met een kleine compressor. De voorgeschreven medicatie doen we in het voorziene reservoir onderaan het mondmaskertje of de mondpijp. De hoeveelheid geneesmiddelen mag in geen geval méér dan tien milliliter bedragen. Bij het gebruik van het aërosoltoestel, zit de patiënt bij voorkeur rechtop.

Gelijkmatige verneveling

Wanneer nu de compressor van het toestel wordt ingeschakeld, is de beneveling perfect zichtbaar onder de vorm van damp. Het mondpijpje wordt nu tussen onze tanden geplaatst en we sluiten onze lippen om het pijpje. Bij kinderen wordt het maskertje over hun mond én neus geplaatst. Voor een goede werking van het toestel, houden we de vernevelaar steeds rechtop. We verzekeren op deze manier een gelijkmatige verneveling. We ademen daarbij rustig in, en houden telkens een korte adempauze. Zo kunnen de medicijnen zich op de wand van onze luchtwegen kunnen vastzetten. Daarna uitademen we terug uit langs onze neus, zodat de overgebleven medicatie in de uitgeademde lucht zijn werk kan doen in onze neus. Praat hierbij zo weinig mogelijk, want dat brengt de doeltreffende verneveling van het toestel in het gedrang.

Duur verneveling

De duur van de verneveling hangt hoofdzakelijk af van de hoeveelheid gebruikte medicatie, van het longvolume van de patiënt en van de ernst van zijn aandoening. Na het beïndigen van onze mond goed naspoelen, zodat er zeker geen medicijnen achter blijven.

Toestel grondig reinigen

Na iedere verneveling dient het toestel grondig gereinigd te worden. De overgebleven vloeistof uit het reservoir verwijderen om de vorming van schadelijke bacterieën te voorkomen. Zowel het masker als het mondpijpje na iedere behandeling grondig reinigen met lauw water en zeep. De vloeistof om te inhaleren mag nooit blootgesteld worden aan hoge temperaturen, aan direct zonlicht of aan een verwarmingstoestel of aan vrieskou. Zowel het masker als het rerservoir bewaren we bij voorkeur op een droge en koele plaats. Afhankelijk van het aantal inhalaties, wordt aangeraden de vernevelset iedere drie maanden te vervangen.