Wat is COPD

Inleiding

Iedereen heeft wel eens iets gehoord over COPD. Om meer aandacht aan COPD te schenken zijn er ook regelmatig informatiespotjes op de televisie te zien. Over de gehele wereld, net als in Nederland, komen er steeds meer mensen bij met COPD. COPD komt meestal, maar niet alleen, bij ouderen voor en door de vergrijzing komen er dus ook steeds meer mensen met COPD bij. Maar wat is COPD nu eigenlijk?

Dit artikel behandelt onderstaande vragen:

 • Wat betekent COPD?
 • Wat gebeurt er bij COPD?
 • Wat zijn de symptomen van COPD?
 • Lichamelijk onderzoek bij COPD
 • Wanneer heb je meer kans op COPD?
 • Wat kun je er zelf aan doen als je COPD hebt?
 • Medicijngebruik bij COPD
 • Wat is het verschil tussen COPD en Astma?

Wat betekent COPD

COPD is een afkorting uit het Engels en de letters staan voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Maar goed als je dit leest weet je nog niets. De vertaling hiervoor is chronische obstructieve longaandoening. Het is dus een aandoening die in de loop van de tijd zal verergeren en die niet te genezen is. Wel is het mogelijk om de ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden en een aantal maatregelen te treffen.

Wat gebeurt er bij COPD

Als je last hebt van COPD heb je dus last van je luchtwegen. Door een ontsteking die in je luchtwegen optreedt, raken je luchtwegen vernauwd. Ingeval van een ernstige ontsteking kunnen de longen beschadigd raken. Er kan sprake zijn van bronchitis die dus chronisch wordt of is geworden. Dit komt grotendeels voor bij volwassen mensen. Kinderen kunnen ook last hebben van bronchitis maar bij kinderen wordt deze bronchitis voornamelijk veroorzaakt door een virusinfectie.

Wat zijn de symptomen nu eigenlijk van COPD

Waar moet je op letten? Indien u last heeft van onderstaande symptomen is het mogelijk dat u last heeft van COPD. Deze symptomen zijn:

 • benauwdheid
 • vermoeidheid (bij enige inspanning)
 • hoesten
 • ademhaling die piept
 • infecties van de longen of longontsteking
 • het ophoesten van slijm

Heeft u last van deze symptomen dan is een bezoek aan de arts verstandig. Op internet circuleert ook een test die u thuis kunt doen. Scoort u hoog op deze test dan is een bezoek aan de arts aan te raden.

Lichamelijk onderzoek bij COPD

In eerste instantie is een bezoek aan de huisarts wenselijk. De huisarts kan naar uw longen luisteren en naar uw mondholte en keelholte kijken. Indien nodig kan hij u doorverwijzen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis kan dan vervolgens een longfunctie onderzoek worden gedaan. Hierbij wordt gekeken naar onder ander de lucht van uw longen. Er wordt gekeken, middels een blaastest, naar de hoeveelheid lucht die wordt uitgeblazen. Er kan een röntgenfoto worden gemaakt om naar uw longen te kijken en er kunnen testen worden gedaan om te bepalen of uw ademhaling normaal is na een inspanning.

Wanneer heb je meer kans op COPD?

Er zijn een aantal factoren die de kans op COPD vergroten. De belangrijkste oorzaak van COPD is toch wel het roken, er kan sprake zijn van luchtvervuiling, er kunnen erfelijke factoren in het geding zijn of men is gedurende zijn leven met bepaalde (giftige) stoffen in aanraking geweest.

Wat kun je er zelf aan doen als je COPD hebt?

COPD is niet te genezen en blijft dus aanwezig. Het is echter wel belangrijk om het leven zo aangenaam mogelijk te maken en dus de COPD niet te laten verergeren. Je kunt een aantal dingen doen:

 •  stoppen met roken is absoluut een must
 •  uithoudingsvermogen verbeteren
 •  op het juiste gewicht proberen te blijven, dus niet te dik maar zeker ook niet de dun
 •  prikkels waar je last van hebt zoveel als mogelijk proberen te vermijden. Dit kan bij iedereen verschillend zijn, te denken valt aan het vermijden van rooklucht, van vochtig weer, van parfums etc.

Medicijngebruik bij COPD

Voornamelijk inhalatiegeneesmiddelen worden bij COPD gebruikt. Deze middelen komen door inhaleren direct op de plek waar zij moeten zijn. In overleg met uw arts wordt bepaald welke soort middelen u moet gebruiken.  

COPD en Astma

De termen COPD en Astma worden nogal eens door elkaar gehaald. Dit komt met name omdat zowel bij COPD als bij Astma er sprake kan zijn van benauwdheid. Het grote verschil heeft met de longen te maken. Bij Astma is er sprake van een grotendeels normale longfunctie. Benauwdheidsaanvallen die een persoon heeft komen soms voor. COPD is chronisch en bij deze ziekte is de longfunctie altijd verstoord.