De oorzaken van een klaplong

Inleiding

Een klaplong. Patiënten met een klaplong werden meestal het slachtoffer van een of ander sportongeval. Kunnen dan uitsluitend sporters een klaplong oplopen? Zéker niet! Een klaplong is geen uitsluitend sportletsel. Iedereen kan er het slachtoffer van worden. De gevolgen van een klaplong worden nog teveel onderschat. Een klaplong vraagt onmiddellijk medisch ingrijpen. Vraag is wat men onder een klaplong verstaat? Welke lichamelijke gevolgen zijn er aan zo'n klaplong verbonden, en wat kan er aan gedaan worden? Kun je zélf voorzorgen nemen om een klaplong te voorkomen?

Lucht in je borstholte

In normale omstandigheden zijn enkel je longen gevuld met lucht, en is je borstholte volledig gesloten én luchtledig. Zo is er steeds contact tussen je long- en je borstvlies. Bij een klaplong is dat niet het geval. Slachtoffers van een klaplong hebben ook lucht in hun borstholte. 'Deze lucht drukt op de getroffen long, waardoor zijn de inhoud veel kleiner wordt. In extreme gevallen is een klaplong nog amper zo groot dan een gebalde vuist.

Je long klapt in elkaar

In je borstholte kan alleen dan lucht binnendringen wanneer ergens een opening is ontstaan. Die lucht kan zowel van buiten als van binnenuit in je borstholte terecht. Wordt er buiten je long een opening vastgesteld, dan stroomt lucht van buiten in je borstholte. Is er binnenin een opening, dan komt er lucht vanuit je luchtwegen in je borstholte. De uiteindelijke gevolgen van beide kwetsuren zijn identiek. In normale omstandigheden wordt door onderdruk in je borstholte je long tegen je borstwand gedrukt, maar dat wordt nu door de nieuwe situtatie onderbroken. Bij een klaplong wordt je luchtledige borstholte immers gevuld met lucht, en de getroffen long klapt in elkaar. Naast lucht, geraken nu ook vocht en/of water in je borstholte .

Levensbedreigend

Een klaplong heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van je bloed. Omdat de zuurstof niet op normale wijze je bloed bereikt, heb je te kampen met zuurstofarm bloed, waardoor allerlei vitale organen te weinig zuurstof krijgen. Zo ontstaat in vele gevallen een levensbedreigende noodsituatie, die nog zal verergeren naarmate je inademt.

Plotse en hevige pijn in borststreek

Bij de eerste symptomen van een klaplong, denken velen in eerste instantie aan een hartinfarct. Slachtoffers van een klaplong klagen immers over een plots opstekende en bijzonder hevige pijn in hun borststreek. Men stelt verder ook een versnelde ademhaling, kortademigheid, duizeligheid, algemene verzwakking, een plotse en hevig hoest, hoge koorts en een razendsnelle hart vast.

Spontane klaplong

Men spreekt van een spontane klaplong als er geen aanwijsbare oorzaak kan worden vastgesteld. Zo een spontane klaplong komt vooral voor bij magere, grote mannen. Bepaalde afwijkingen, of een ziekte van je bindweefstel zijn eveneens belangrijke oorzaken van een klaplong.

Traumatische klaplong

Een traumatische klaplong is meestal het gevolg van een of andere lichameleijk trauma of van een medische ingreep. Gebroken ribben met scherpe breukvlakken kunnen zowel je long- als je borstvlies doorboren. Rokers met beschadigde longblaasjes (zogenaamde rokerslong), patiënten met een chronische onsteking van hun luchtwegen zoals brochitis, en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen hebben een vergroten het risico op een klaplong. Werd je één keer het slachtoffer van een klaplong, dan is de kans zeker niet denkbeeldig dat je daar later nog mee zal gecofronteerd worden.

Plakken van een klaplong

Bij een klaplong, zal men met een thoraxdrain de spanning in je borstholte proberen te verlagen. Werd je meermaals het slachtoffer van een klaplong, dan zal men die 'plakken'. Daarbij wordt tussen je longvlies aan de buitenkant van je klaplong en de binnenkant van je borstholte een chemisch prikkelende stof als talkpoeder, bloed, glucose of olijfolie aangebracht. De arts zal ook ontstekingsremmers voorschrijven, zodat er een ontstekingsreactie ontstaan. Dit is een bijzonder pijnlijk genezingsproces. Je long zal zo immers vastgroeien aan je borstwand. Zo kan je long niet meer inklappen. In een aantal gevallen is operatief ingrijpen onvermijdelijk. Dan worden overtollige luchtbellen weggesneden, en wordt je borstvlies van de thoraxwand gestript. Op die manier groeit je longvlies weer vast aan de binnenzijde van je thorax.

Lontontsteking en ernstige bloedingen

Een klaplong kan oorzaak zijn van ernstige complicaties als longontsteking, een longabses of een blijvend litteken op je longwefsel. Is je klaplong het gevolg van een of ander letsel, dan kan dat ernstige bloedingen in je borstholte tot gevolg hebben. Dat kan verantwoordelijk zijn voor ernstig hartfalen.