Een allergische reactie hoe ontstaat het

Hoe ontstaat een allergische reactie

Alhoewel een allergische reactie in veel gevallen als een complete verrassing komt, is het zo dat er in het lichaam vooraf reeds processen plaats hebben gevonden die geleid hebben tot deze natuurlijke afweerreactie van het lichaam. Ontdek hoe een allergische reactie ontstaat en wat er in het lichaam gebeurt tijdens een allergische aanval. 

Foutieve reactie van het immuunsysteem met een allergie tot gevolg

Bij een allergie reageert het immuunsysteem buitengewoon heftig op normale stoffen, waaronder pollen, stof en zeevruchten. Deze veroorzaken een abnormale reactie, omdat het lichaam de stoffen als indringers ziet die bestreden moeten worden. Deze afweerreactie van het lichaam is van het grootste belang. Tijdens de aanval op virussen en bacterieën wordt een allergische aanval gericht op onschuldige stoffen zoals bijvoorbeeld pollen (veroorzaker van hooikoorts).  

Het eerste contact met allergenen

In de regel geldt dat het lichaam de eerste keer dat het met de allergenen in aanraking komt hierop niet zal reageren of in elk geval niet direct zal reageren. Dit zorgt ervoor dat er nog steeds discussies gaande zijn onder medici en wetenschappers in hoeverre allergieën genetisch bepaald zijn door de ouder(s). Daarnaast spelen het milieu met schadelijke stoffen, overdreven hygiëne en borstvoeding (daarin zitten beschermende stoffen en om hier optimaal van te profiteren dient de moeder minimaal zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven) een grote rol als veroorzaker van een allergie. Voor wat de erfelijkheid betreft zijn er verschillende theorieën die weliswaar onderling verschillen, maar waarbij vast staat dat indien beide ouders dezelfde allergie hebben, de kans tussen 60 tot 80 procent ligt dat het kind voor dezelfde stoffen allergisch zal zijn.  

Voordat het lichaam op een stof een allergische reactie zal vertonen moet er sprake zijn van een eerste contact. In deze fase wordt gesproken over een symptoomvrije overgevoeligheid, wat inhoudt dat het lichaam na het eerste contact met de allergenen speciale antistoffen aan zal maken, die de voorlopers zijn van de uiteindelijke allergie. Deze antistoffen, die verantwoordelijk zijn voor de allergische reactie, kunnen via het bloed aangetoond worden. 

De allergische aanval: dit gebeurt er in het lichaam

Komt het lichaam opnieuw in aanraking met de allergenen, dan zullen er niet alleen weer nieuwe antistoffen gemaakt worden, maar tegelijkertijd zal ook de neurotransmitter histamine in de stamcellen (cellen van het immuunsysteem) vrijgemaakt worden. Dit heeft als gevolg dat de bloedvaten zich zullen verwijden, met typische allergische reacties zoals een jeukende neus , loopneus, tranende ogen en huiduitslag tot gevolg. Daarnaast zal de bloeddruk dalen, hetgeen gevaarlijk kan zijn. Daalt de bloeddruk te veel dan kan er een anafylactische shock optreden, die onbehandeld de dood tot gevolg kan hebben. In de meeste gevallen zullen de reacties op een overgevoeligheid echter minder gevaarlijk zijn, al zal dat een schrale troost zijn voor de mensen die geconfronteerd worden met een allergische aanval en is de ernst vooral afhankelijk van de soort allergie. 

Hoe lang het duurt voordat het lichaam op een allergeen reageert is niet alleen afhankelijk van de persoon, maar ook van de medische voorgeschiedenis, eventuele erfelijkheid, de mate waarin er contact is geweest met het allergeen, hoe en met welk allergeen men in aanraking is gekomen. Een bijensteek, pinda’s, garnalen en pollen zijn voorbeelden van stoffen waarop het lichaam binnen enkele seconden tot minuten kan reageren. Is er slechts sprake van huidcontact met het allergeen dan kan het nog tot 72 uur na contact duren voordat er symptomen van de overgevoeligheid zichtbaar worden. Hierbij valt te denken aan contact met een bepaald metaal of schoonmaakmiddel.

Conclusie

Alhoewel het lijkt alsof het lichaam direct op een allergeen reageert, kan het proces dat tot uiting hiervan leidt al veel eerder in gang zijn gezet. De natuurlijke afweerstoffen die het lichaam onder normale omstandigheden zouden moeten beschermen tegen ziekten, keren zich bij een allergie tegen gewone alledaagse stoffen. Voor welke stoffen men allergisch is en hoe het lichaam op de allergenen zal reageren is van persoon tot persoon verschillend.  De natuurlijke afweer van het lichaam tegen schadelijke virussen en bacterieën richt zich bij een allergie tegen het eigen lichaam, waarbij contact met gewone stoffen een allergische aanval uit zal lokken.