Wat is stralingsziekte

Stralingsziekte

Bij een ziekte die veroorzaakt kan worden door straling zijn er veel mensen die de link leggen naar kanker. Op zich niet heel vreemd want wanneer je langdurig blootgesteld wordt aan straling wordt de kans op kanker vele malen groter. Inmiddels worden we allemaal langdurig blootgesteld aan straling. Dit omdat Nederland de hoogste stralingsdichtheid heeft van de hele wereld. Het bereik van je mobiele telefoon komt in Nederland dan ook tot in de diepste parkeergarages soms nog door. Dat de kans op het krijgen van kanker groter wordt door straling is niet wat wordt bedoeld wanneer men over stralingsziekte spreekt.

Wanneer krijg je stralingsziekte?

Stralingsziekte ontstaat door het ( tijdelijk ) blootstaan aan een grote dosis straling. Stralingsziektes zijn met name bekend geworden, toen er radio actieve straling begon vrij te komen. Hieraan overleden mensen die ermee in contact kwamen. Stralingsziekte komt echter niet alleen bij radio actieve straling voor. Stralingen die wij kennen van de GMS en de UMTS, kunnen deze zelfde ziekte veroorzaken bij blootstelling aan hogere dosis.

Wat is dan de minimale dosis die we wel kunnen verdragen?

Hierover wil ik graag eerste de kanttekening maken. De bovengenoemde stralingen zeer ongezond voor ons zijn. Dit geld ook voor een kleine dosis. Zeker wanneer het gaat om langdurige blootstelling.

Straling wordt gemeten in millisievert. Nu gaat men ervan uit dat de stralingsziekte om de hoek komt, bij een dosis van 700 millisievert. Om hier een idee van te geven, dit is 350 maal de dosis die in Nederland als jaar dosis geld. Iemand zou hier dan ook nog gedurende een vrij korte termijn aan bloot gesteld moeten zijn. Men wordt dan ernstig ziek, maar overlijd er dan nog niet aan. Daarvoor zou de dosis nog hoger moeten zijn. De dosis zou dan 10.000 millisievert zijn. Het overlijden bij zo'n hoge dosis laat dan ook niet lang op zich wachten. Deze cijfers liggen echter wel ter discussie. Waarbij men zich nu toch af begint te vragen of deze cijfers wel helemaal kloppen. De extreem hoge dosis die hier beschreven staat, werd wel gebruikt in Hiroshima, ook bij de kerncentrale van Tsjernobyl kwamen deze extreem hoge dosissen vrij.

Symptomen van de stralingsziekte

De symptomen van stralingsziekte zijn het uitvallen van haren, gezichtsproblemen en misselijkheid. Bij ernstige stralingsziekte kan de dood erop volgen. Langdurige blootstelling aan een lage dosis straling geeft klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en problemen met de zenuwbanen. Dit wordt niet direct stralingsziekte genoemd, maar het is wel het gevolg van een teveel aan straling.

Waar is straling?

Eigenlijk is straling overal. Men heeft al met straling te maken die er van nature al is. Dit noemen we kosmische straling en geeft geen problemen voor de gezondheid. Stralingsziekte of symptomen daarvan komen alleen voor bij de stralingen die door de mens worden gecreëerd. Wanneer er al veel kosmische straling is, komt de kunstmatige straling daarbij. Het kan dan voorkomen dat men bij een lagere dosis kunstmatige straling al klachten krijgt, wanneer de kosmische straling al hoog is. Bij welke meetbare waardes de klachten nu precies komen is nog altijd een discussie.

Deze kunstmatige stralingen werden eerst verspreid om radio ontvangst te kunnen krijgen. Inmiddels staat ons hele land ook vol met zendmasten voor mobiele telefonie die stralingen uitzenden. Het bereik van de mobiele telefoon is dan ook nergens zo hoog als in Nederland het geval is.

De straling waar wij ons in Nederland zorgen om zouden moeten maken, zijn met name de stralingen van de UMTS Netwerken. Toch ligt ook dat nog open voor discussie. Volgens onze overheid en vele telecombedrijven wordt je er niet ziek van. Groeperingen die al veel klachten hebben beweren weer anders. Ook onderzoeken van het TNO beweren anders. Daar meer over in het artikel Wat doet straling met ons?