Kan mediterrane dieet pijn bij artritis verzachten

Inleiding

Vormt artritis de uitzondering op de regel dat onze voeding géén nadelige invloed zou hebben op de meeste reumatische aandoeningen? Kan, in dit kader, het mediterrane dieet de soms helse waarmee de artritis-patiënt veelvuldig te kampen heeft, enigszins verzachten?

Gewrichtsontstekingen

Reumatische artritis komt zowel in België als in Nederland meer en meer voor. De meerderheid der reuma-patiënten zijn vrouwen. Hun aantal ligt driemaal hoger dan bij mannen. Deze reumatische aandoening gaat gepaard met chronische gewrichtsontsteking die uiteindelijk in het misvormen van deze gewrichten resuleert. Reumatoïde artritis komt , in tegenstelling met artrose, over het ganse lichaam voor. en De meerderheid van de artritis-lijders zijn daardoor voor hun dagdagelijkse bezigheden meestal op derden aangewezen. Blijkt uit de resultaten van recente onderzoeken dat onze voeding geen ontstekingen kan veroorzaken en dus ook geen nadelige invloed zou hebben op reuma, dan zou artritis hier wel eens de uitzondering kunnen vormen. Inderdaad, uit verschillende studies is nu gebleken dat het mediterrane dieet voor verlichting van de pijn bij artritis-patiënten zou zorgen vanwege zijn ontstekingsremmend effect. Opvallend vaststelling hierbij is ongetwijfeld dat in landen langs de Middellandse zee haast geen artritis voorkomt. De onderzoekers schotelden in het kader van hun studie vrouwen, die reeds jarenlang slachtoffer waren van artritis, het meditterane dieet voor. Een aantal deelnemers aan dit onderzoek kregen wekelijks, en dit gedurende een periode van zes weken, zowel kookles als advies over het mediterrane dieet. De controlegroep kreeg alleen voorgeschreven dieetadvies. In vragenlijsten werden alle deelnemers gevraagd naar hun consumptiefrequentie. Allen ondergingen ook klinische en biologische onderzoeken, en dit zowel aan het begin van de studie als drie en zes maanden later.

Pijn en spierstijfheid verminderden

De resultaten van dit onderzoek spraken voor zich. In een opvallend korte tijdspanne en zonder iets aan de geneesmiddelenbehandelingen te veranderen, werd in de interventiegroep reeds na zes maanden een belangrijke verbetering vastgesteld van de soepelheid der gewrichten bij het opstaan. Dat was niet alles, want er werd tegelijkertijd verminderde ook de pijn opmerkelijk.

Meer groenten en fruit

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten bleek verder dat de deelnemers opmerkelijk meer groenten en fruit aten dan voor de start van het onderzoek. Ook het gebruik van vetten was duidelijk verminderd. De onderzoekers kwamen tot het besluit dat het meditterane dieet zowel de pijn van de vele artritis-patiënten opmerkelijk verminderd en dat het dieet tegelijk ook ontstekingsremmend werkt.

Wat is het mediterrane dieet?

De geschiedenis leert ons dat zowel de Carthagers als de Etrusken, de Feniciërs, Romeinen, Byzantijnen en Ottomanen hun stempel drukten op de cultuur en de handel van de mediterrane landen. Dat had ongetwijfeld ook zijn invloed op de gastronomie in deze landen. Het traitionele meditterane dieet toont vele gelijkenissen met het dieet dat tijdens de zestiger jaren op Kreta gangbaar was. Landen als Griekenland, Zuid-Italië en Zuid-Frankrijk namen heelwat principes uit dit dieet over. Het mediterrane dieet is zoveel meer dat zelfgemaakte pizza met kaas of spaghetti bolognaise, het gebruik van olijfolie of het drinken van (rode)wijn na de maaltijd. In het meditterane dieet vormen plantaardige voedingsmiddelen de basis van elke maaltijd. Groenten als tomaten, courgettes en paprika staan hierbij centraal. Na iedere maaltijd vormt fruit het dessert. Verder staan brood, en graanproducten als deegwaren, rijst, aardappelen en peulvruchten op het menu van de meditterane bevolking. Pistachenoten, amandelen en zonnebloempitten worden in vele gerechten verwerkt. Verder wordt er in de meditterane keuken rijkelijk gebruik gemaakt van look, uien, azijn, citroen en van aromatische kruiden als rozememarijn, salie, thijm, peterselie, basilicum en oregano. Olijfolie is er de voornaamtse leverancier van vetten. Vis en gevolgte worden er, net als wijn en zoetigheden, in slechts beperkte mate gegeten.

Conclusie

Zowel verse (rauwe)groenten en fruit staan centraal op het menu van de artrose-lijder. Dat is eveneens het geval voor aardappelen, deegwaren, rijst, peulvruchten, melkproducten en kruiden. Vervang (vooral rood)vlees minstens tweemaal per week door vis en drink twee glazen rode wijn per dag. Rode wijn is immers rijk aan polyfenolen een stof die voorl gekend is om zijn ontstekingsremmende werking.