Wat is een springvinger

Een springende vinger

Je hoort al wel eens iemand in je omgeving roepen dat hij of zij een springvinger heeft. Nu ik het zelf letterlijk aan de hand heb, wil ik precies weten wat een springvinger en de nabehandeling zoal inhoudt. Want over twee maanden is het zover: ik word geopereerd aan mijn hand… omdat ik een springvinger heb… of ga krijgen want er springt nog helemaal niets! 
 

Vreemd voorgevoel: wat vooraf ging... 

Zoals altijd heb ik het euvel weer lichtjes onderschat. Eerst naar de huisarts. Wat waren de klachten? Nou meneer Dokter: vervelende zeurende pijn zo’n paar centimeter onder mijn wijsvinger, aan de binnenkant van mijn handpalm, kleine knobbeltje niet groter dan 10 eurocentjes. Pijn is best te verdragen (eerder vervelend) behalve als ik toevallig met dit knobbeltje ergens contact heb: dan spring ik zo ongeveer uit mijn vel van de pijn! Ik vermijd dus om een hand te geven, een kraan open of dicht te draaien, moet ik een deurklink te lijf dan pak ik mijn andere hand… Tot zover mijn relaas.

Gevolg: een inspuiting met ik weet niet wat (vraag ik liever niet, ik wil het niet weten, als het maar helpt! Deed een beetje pijn maar niet veel. Slotadvies: een week afwachten of de injectie het probleem had opgelost, zoniet: afspraak maken in het ziekenhuis! Eenmaal buiten bij heer Dokter begint die hand te gloeien… en dat heeft nog wel zo’n dag en nacht geduurd… maar helaas: geen beterschap dus er is écht iets aan mijn hand!

Wat is een springvinger?

Een springvinger krijg je als de buigpezen van om het even welke vinger ontstoken zijn. Deze pezen zorgen ervoor dat je je vingers kan buigen. Andere pezen vormen dan weer de vingerstrekkers (die zitten aan de tegenovergestelde zijde van de vingers). Deze buigende pezen glijden door een ‘tunnel’, ook wel pulley genoemd. Als de pees ontstoken geraakt (oorzaak trouwens onbekend) dan gaat deze pees verdikken (je voelt ook echt een klein ‘knobbeltje’. Hierdoor schuift de bewuste pees natuurlijk niet meer vlotjes door de tunnel en dit veroorzaakt pijn. Daarnaast kan de vinger gaan zwellen en een springende beweging gaan maken (als je er lang genoeg mee rondloopt) bij het strekken. Vandaar dus: springvinger. Als het van kwaad naar erger gaat, kan je vinger helemaal geblokkeerd geraken.

Oorzaak?

  • Zoals reeds vermeld en mij door de specialist vandaag bevestigd: de oorzaak is (nog steeds) onbekend. Wel kan het zijn dat mensen met reuma, jicht of suikerziekte meer kans hebben om een dergelijke springvinger te krijgen. Je kunt het aan elke vinger krijgen trouwens maar de meest ‘populaire’ vingers zijn de duim en de ringvinger.
  • Of het met het werk te maken kon hebben (dikwijls dezelfde beweging, veel typen, computermuis, busbestuurder, haken enz…?). Nee, ook niet direct aantoonbaar of bewezen.

Diagnose?

Het verhaal van de patiënt is dikwijls al voldoende. Verder kan de dokter enkele tests doen met je vingers. Bij twijfel kan hij een echografie laten uitvoeren.

Kleine operatie?

Door een kleine ingreep wordt de opening van de tunnel of de peesschede zelf breder gemaakt zodat de pees er weer vlotjes en zoals weleer doorschuift! Deze kleine operatie duurt een 10tal minuten heeft men mij verteld.

Verdoving?

Ik wilde uiteraard wel meer weten van de verdoving die wordt toegepast want zo’n held ben ik niet in dit soort toestanden! Ik weet niet wie uiteindelijk bepaalt welke verdoving je krijgt maar ik heb ‘algehele verdoving’. Welke smaken zijn er nog?

  1. Lokaal/plaatselijk: je krijgt een spuitje in de hand op de plaats van de ingreep. Deze methode wordt enkel toegepast bij kleine ingreepjes.
  2. Regionaal of plexus verdoving: je krijgt een inspuiting in de oksel. De arm is dan tijdelijk verlamd. Je blijft dan ook wakker tijdens de operatie. De inspuiting zelf is een beetje onaangenaam en je arm blijft nog enkele uren verdoofd na de ingreep.
  3.  Algehele verdoving: door middel van medicatie ga je slapen totdat de ingreep achter de rug is. Deze verdoving heeft, dank zij de nieuwste technieken, zelden nevenwerkingen.

Nazorg?

Je wordt wakker met een verband dat 2 dagen moet blijven zitten. Je mag je vinger weer vlotjes gebruiken. Na 2 weken moeten de draadjes nog wel worden verwijderd (ofwel tijdens het controlebezoek in het ziekenhuis of door de huisarts). Het overblijvend litteken kan enige tijd gevoelig blijven. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan er nog enige tijd pijn en zwelling optreden.

Conclusie

Een springvinger is in principe een zeer goed oplosbaar probleem. Je moet er dus niet van wakker liggen! Een andere aandoening die ook tot deze familie behoort (en nog wel eens wordt verwisseld met een springvinger) is het Carpal Tunnel Syndroom. Dan heb je eerder klachten in de pols en/of hand en is de zenuwfunctie in de hand verstoord.