Juveniele Idiopatische Artritis: wat is dat

Juveniele Idiopatische Artritis

Een veel voorkomende gewrichtsontsteking bij kinderen is Juveniele Idiopatische Artritis afgekort JIA. Als kinderen voor de zestiende levensjaar een vorm van artritis krijgt die 6 weken of langer aanhoudt valt deze onder de noemer Juveniele Idiopatische Artritis.

Sint Maartenskliniek

De Sint Maartenkliniek in Nijmegen heeft in januari 2011 een transitiepoli geopend.

Op de transitiepoli leren de jongeren met een leeftijd tussen de 12 en de 16 jaar hoe om te gaan met hun ziekte.

 • Op de transitiepoli komen de kinderen drie keer per jaar voor een controle.
 • Bij deze controle zal een kinderreumatolog en een volwassenen reumatoloog aanwezig zijn.
 • Er zal ook een kinderverpleegkundige aanwezig zijn.

Samenwerking Sint Maartenskliniek en UMC Radboud

Het UMC Radboud werkt samen met de Sint Maartenskliniek.

 • De Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in aandoeningen van het bewegingsapparaat.
 • In de Sint Maartenskliniek worden de kinderen met jeugdreuma en andere reumatische aandoeningen behandeld.
 • In het UMC Radboud in Nijmegen worden kinderen met een auto - immuunziekten waarbij andere organen betrokken zijn behandeld.

Jongeren poli

De Sint Maartenskliniek heeft ook een jongeren poli voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een reumatische aandoening.

 • Op de jongeren poli is geen kinderverpleegkundige meer aanwezig maar een reumaconsulent.

Kindcentrum

De Sint Maartenskliniek heeft sinds januari 2011 ook een kindcentrum.

 • Hier worden de kinderen met een aandoening aan het lichaam door drie artsen gezien.
  • De kinderen worden bekeken door een kinderreumatoloog, door een kinderorthopeed en door een kinderrevalidatiearts.
 • Het voordeel hiervan is dat de diagnose snel gesteld kan worden en er ook snel met een behandeling kan worden gestart.

Kaakklachten

Er wordt in de Sint Maartenskliniek speciale aandacht besteed aan de kaken van de kinderen die jeugdreuma hebben.

 • Er is op de poli kinderreumatologie regelmatig een tandarts aanwezig.
  • De tandarts zal onderzoek doen naar ontstekingen van het kaakgewricht.
 • Dit wordt gedaan door middel van een Echo.

Behandeling bij Juveniele Idiopatische Artritis

 • De behandeling bij kinderen die Juveniel Idiopatische Artritis hebben bestond vroeger uit ontstekingsremmende pijnstillers ook wel NSAID’s genoemd. Soms kregen de kinderen hierbij ook corticosteroïden.
 • Daarna werdern DMARD’s gegeven zoals methotrexaat. Dit gaf echter vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid.
 • Als de methotrexaat niet voldoende werkte werden er biologicals voorgeschreven.

Gewrichtsschade

Het is in de loop der jaren duidelijk geworden dat de ziekte zo vroeg mogelijk onderdrukt moet worden.

 • Om zo min mogelijk gewrichtsschade, ernstige blindheid of groeiafwijkingen te voorkomen is het belangrijk om zo snel mogelijk met medicijnen te beginnen.

Medicijnenen

Het medicijn Etanercept wordt voor kinderen met jeugdreuma het meest voorgeschreven.

Andere medicijnen die kinderen voorgeschreven kunnen krijgen zijn:

 • Anakinra
 • Adalimumab
 • Infliximab
 • Abacept

Etanercept

Etanercept kan gedurende langere tijd gebruikt worden en is voor de kinderen redelijk goed te verdragen.

 • Enkele kinderen hebben de behandeling met Etanercept moeten staken vanwege de ernstige bijwerkingen die optraden.
 • Zeldzame bijwerkingen worden vaak pas ontdekt als het medicijn meerdere jaren gebruikt wordt.

Het immuunsysteem wordt door de medicijnen onderdrukt dus er bestaat een verhoogt gevaar voor infectieziekten en andere ziekten.

Conclusie

Als uw kind reuma heeft en de reisafstand is voor u geen probleem dan is de Sint Maartenskliniek of het UMC Radboud misschien iets voor u en uw kind.

Ziektebeelden
Arteriitis Temporalis Artrose Astma
Blauwalgen en Botulisme Hart en vaatziekten Hepatitis
Lactose intolerantie Lupus Erythematosus Polymyalgia
Reumatoïde artritis Rugpijn Sternocostoclaviculaire Hyperotose
Voorkomende jongensnamen Vruchtwaterpunctie verledentijd Tropen en gezondheid