Welke soorten spieren zijn er en hoe werken ze

Inleiding

Als we een spiertje verrekken vervloeken we ze! Als we gemasseerd worden vinden we het heerlijk. Meestal zijn we ons niet bewust van onze spieren, maar zodra ze pijn gaan doen merk je pas hoe vaak je ze gebruikt!

Hoe zijn onze spieren opgebouwd en welke functies hebben spieren?

Functie spieren

De spieren hebben vier belangrijke functies. De eerste is het veroorzaken van beweging, zowel buiten als binnenin het lichaam. Ten tweede geven ze vorm aan het lichaam en behouden ze deze vorm door zich voortdurend aan te passen aan de omgeving. Ten derde verstevigen de spieren de gewrichten. En als laatst leveren de spieren warmte voor het lichaam.

Spiertypen

Er zijn drie typen spieren;

Dwarsgestreept spierweefsel
  • Skeletspieren; deze spieren hebben lange vezels die dwarsgestreept zijn. Het zijn de enige spieren die je bewust aan kunt spannen en daarom noemen ze die spieren ook wel vrijwillige spieren.
  • Hartspierweefsel; het hartspierweefsel is niet vrijwillig, over het algemeen heb je geen controle over hoe snel of langzaam je hart klopt. Het hartspierweefsel heeft zowel glad als dwarsgestreept spierweefsel.
  • Glad spierweefsel; het gladde spierweefsel zit in het maag-darmstelsel, bloedvaten, luchtwegen, en voortplantingsorganen. Het moet ervoor zorgen dat bepaalde stoffen door de lichaamskanalen worden verplaatst. Dit spierweefsel loopt niet in lange vezels.

Bouw van skeletspieren

Een skeletspier heeft altijd een origo, een spierbuik en een insertie. Origo en insertie zijn de plaatsen op het skelet waar de spieren door middel van pezen aanhechten. Een algemene regel is dat de origo het aanhechtingspunt is aan het onbewegelijke bot. De insertie zit aan het bewegelijke bot. Bij de biceps bijvoorbeeld zit de origo boven aan de schouder en de insertie aan de onderarm.

De spierbuik is dat deel van de spier dat bestaat uit dwarsgestreept spierweefsel en kan samentrekken (contraheren). De spierbuik van een skeletspier bestaat uit spierbundels. Elke spierbundel bestaat uit spiervezels en elke spiervezel bestaat weer uit myofibrillen.

Vind hier een , waarmee je je kennis over spieren op alle fronten kunt verbeteren.

Myofibrillen

Een myofibril is opgebouwd uit lange draadvormige eiwitketens. Elke myofibril bestaat uit de filamenten actine en myosine. Groepjes filamenten vormen door hun ligging sarcomeren, en deze kunnen door hun interactie in elkaar schuiven en zo verkorten.

Myosine

Myosine is een eiwit dat samen met actine, vezels vormt. Deze twee eiwitten zorgen voor het samentrekken van de spieren. Ze vormen vezels die in elkaar kunnen schuiven. De binding tussen actine en myosine tot actomyosine is bijzonder sterk.

Actine

De interactie tussen actine en myosine

Ze geven de cel vorm en maken het mogelijk dat de cel zich kan bewegen. In spiercellen zorgen ze samen met myosine voor samentrekking, waardoor spieren kracht uit kunnen oefenen.

Hier is de wisselwerking tussen actine en myosine schematisch weergegeven. Er is te zien dat er een open ruimte is tussen de dikke (myosine) en dunne strepen (actine). Daardoor kunnen ze in elkaar schuiven. Deze schuifactie kost energie. Deze energie wordt geleverd door ATP.

Wat is spierpijn

Spierpijn krijg je doordat er onvolledige verbranding van glucose optreedt. Hierbij ontstaat uit glucose melkzuur in plaats van koolstofdioxide en water. De melkzuur gaat zich tussen de actine en myosine filamenten bevinden, waardoor ze niet goed meer in elkaar kunnen schuiven. Dit veroorzaakt de spierpijn.

Verder lezen

Wil je meer weten over je conditie? Lees dan verder in; Hoe kun je zelf je conditie verbeteren .

Wil je meer weten over verbranding? Lees dan verder in; Aerobe en anaerobe dissimilatie of Fotosynthese en verbranding .