Kreatinine als indicator voor een slechte nierfunctie

De nieren

De nieren zijn verantwoordelijk voor het filteren van je bloed. De nieren zorgen ervoor dat bepaalde afvalstoffen het lichaam in de urine verlaten. Allerlei aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de werking van de nieren vermindert. Het is belangrijk om dit tijdig te signaleren zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Kreatinine is een stof die een verminderde nierfunctie kan aantonen. Maar wat is kreatinine precies en hoe kan deze stof aantonen dat er een probleem is bij het functioneren van de nieren?

Wat is kreatinine?

Kreatinine is een stof die vrijkomt bij de spierstofwisseling. Je spieren zetten namelijk de stof kreatine om kreatinine. Hierbij komt er energie vrij die de spieren nodig hebben om bijvoorbeeld te kunnen bewegen. Het gevormde kreatinine wordt als een afbraakproduct in het bloed uitgescheiden. Het kreatinine kan nu weer worden gebruikt om nieuwe energie op te slaan. Als het energie in kreatinine wordt opgeslagen, wordt kreatinine weer omgezet in kreatine dat de energie aan de spieren kan leveren. Zo worden de spieren in het lichaam constant voorzien van een verse voorraad energie. Gespierde mensen hebben een hogere spierstofwisseling en produceren dus meer kreatinine. Omdat mannen vaak gespierder zijn dan vrouwen, ligt de hoeveelheid geproduceerde kreatinine bij mannen meestal ook hoger dan bij vrouwen.

Hoe kan kreatinine nierproblemen aantonen?

Hoe kan kreatinine dan aantonen of er sprake is van nierproblemen? Niet al het kreatinine blijft in het bloed. Een klein deel wordt dagelijks door de nieren uit het bloed gefiltreerd en in de urine uitgescheiden. Dit is nodig omdat de hoeveelheid kreatinine door middel van voedsel kan worden aangevuld. Door een hoeveelheid kreatinine in de urine uit te scheiden, zorgt je lichaam ervoor dat de hoeveelheid kreatinine op peil blijft. Als je nieren echter niet goed werken, zal er minder kreatinine worden uitgescheiden. De hoeveelheid kreatinine in je bloed zal dus toenemen terwijl de hoeveelheid kreatinine in je urine afneemt. Om je nierfunctie te onderzoeken, moet er dus worden gekeken naar de hoeveelheid kreatinine in je bloed en in je urine.

Om de hoeveelheid kreatinine in je bloed te kunnen bepalen, moet er wat bloed bij je worden afgenomen. Vervolgens wordt er gekeken hoeveel kreatinine er in je bloed zit. Deze hoeveelheid wordt vergeleken met de normale waarden voor kreatinine. Voor een man liggen de normale waarden tussen de 75 en 110 µmol/liter en voor een vrouw liggen de normale waarden tussen de 60 en 100 µmol/liter. De hoeveelheid kreatinine in het bloedserum kan al een goede indicator voor nierproblemen zijn. Om zekerheid te krijgen, kan er ook naar de hoeveelheid kreatinine in de urine worden gekeken. Hiervoor moet al het urine van een dag (24 uur) worden bewaard. Vervolgens wordt de hoeveelheid kreatinine in de urine bepaald. De normale waarde voor de uitscheiding van kreatinine in de urine is 7 tot 17 mmol/24 uur.

Conclusie

Kreatinine bevindt zich in het bloed maar er wordt ook elke dag een hoeveelheid in de urine uitgescheiden. Als de nierfunctie is verminderd, zal de hoeveelheid kreatinine in het bloed toenemen en de hoeveelheid kreatinine in de urine afnemen. Hierdoor is kreatinine een goed indicator voor een verminderde nierfunctie.