Waarom meisjes vaccineren tegen het HPV-virus

Inleiding

In 2009 heeft men voor de eerste keer een grote landelijke vaccinatieronde opgezet om meisjes te vaccineren tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In 2008 werd door de Gezondheidsraad het advies gegeven aan de minister om deze vaccinatie op te nemen in het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Aan de vaccinatie-oproep in 2009 gaf uiteindelijk maar 60% van de opgeroepen meisjes gehoor.

In april 2010 start er een nieuwe vaccinatieronde voor meisjes van 12 jaar. Ook de meisjes die eerder een oproep kregen, maar geen vaccinatie haalden, worden opnieuw uitgenodigd.

Er zal een nieuwe informatiecampagne worden opgezet om de opkomst deze keer te verhogen.

Veel meisjes, moeders en anderen hebben de nodige vragen bij de vaccinaties. In dit artikel hoop ik een stukje meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Feiten

Jaarlijks krijgen meer dan 500 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker.

Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker.

Op dit moment zijn er meer dan 5000 vrouwen in Nederland met baarmoederhalskanker.

Wat is HPV?

HPV betekent Humaan Papilloma Virus. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit virus baarmoederhalskanker veroorzaakt. Er zijn echter wel meer dan 100 verschillende soorten HPV. Hiervan kunnen er 15 baarmoederhalskanker veroorzaken. Er zijn 2 soorten HPV die het grootste deel van de baarmoederhalskankers veroorzaken.Dit zijn HPV 16 en 18, en deze veroorzaken meer dan 75% van het aantal gevallen baarmoederhalskanker.

Hoe raak je besmet met HPV?

HPV kan gezien worden als een SOA, een seksueel overdraagbare aandoening. HPV wordt dus bij seksueel contact overgedragen, net als bijvoorbeeld HIV en chlamydia. Wat veel mensen echter niet weten, is dat HPV de meest voorkomende SOA is, want plusminus 80% van de bevolking is besmet of is besmet geweest met HPV. De meeste mensen hebben er dus geen last van, en merken het niet eens. Andere mensen kunnen zo wel ongemerkt besmet raken.

Tegen een SOA als HIV (wat aids veroorzaakt) kan je je beschermen door middel van een condoom. Dit wordt ook wel veilige seks genoemd, omdat je jezelf zo beschermt tegen infecties en eventuele zwangerschap. HPV kan echter niet voorkomen worden door condoomgebruik. En dat maakt het lastig! HPV is erg besmettelijk en een condoom beschermt onvoldoende, aangezien HPV ook op de huid rondom de geslachtsorganen kan zitten.

Gelukkig hebben een bijzonder vernuftig lichaam dat het virus meestal zelf weer opruimt. Dit kan wel een lange tijd duren, tot anderhalf jaar zelfs. Soms gaat er iets mis in het lichaam en ruimt je lichaam het virus niet zelf op. Dit kan dan grote gevolgen hebben. Dit is waar baarmoederhalskanker om de hoek komt kijken.

Twijfels, vragen en angsten

Er zijn moeders die hun dochters niet willen laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Angst speelt hier een voorname rol bij.

De langetermijneffecten van het vaccin zijn niet bekend. Dat is echter bij veel geneesmiddelen die gebruikt worden ook het geval.

Iedere vaccinatie is ook een klein risico voor het kind. De kans op bijvoorbeeld overlijden na een vaccinatie (door complicaties of toevalligheden) is bijzonder klein, maar aanwezig. Eens in de zoveel jaar is er een ophef als een kind overlijdt binnen een korte periode na een vaccinatie. Omdat er in Nederland zoveel kinderen worden gevaccineerd is het met een minieme kans mogelijk dat eens in de zoveel tijd een kind sterft of ziek wordt. Dit is uiteraard tragisch.Maar vaak weegt het risico van de vaccinatie echter niet op tegen het risico dat niet-vaccineren met zich meebrengt.

Waarom wil de minister dat alle meisjes worden ingeend?

Dat is omwille van de preventieparadox.

Klinkt misschien wat moeilijk, maar is het niet. Het komt hierop neer: de kans dat een individuele vrouw baarmoederhalskanker krijgt is niet zo groot. Sterker nog, deze kans is erg klein, maar er bestaat dus wel een kans. De gezondheidswinst voor deze individuele vrouw (meisje) is dus erg klein. De gezondheidswinst voor de samenleving, dat wil zeggen de bevolking als totaal, is veel groter. Ieder jaar krijgen meer dan 500 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Ieder jaar sterven er 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Op dit moment zijn er meer dan 5000 vrouwen in Nederland met baarmoederhalskanker. Er is dus wel een gezondheidswinst voor de samenleving. Dit uit zich in gezonde jaren voor vrouwen, voorkomen van dood door kanker, en natuurlijk besparing van geld. Want kanker behandelen kost veel geld, evenals arbeidsongeschiktheid en andere zaken die voortvloeien uit ziek zijn. Het is dus niet zo gek dat de minister wil dat ieder meisje wordt inge-end.