MS - Multiple Sclerose

Multiple Sclerose

Betekenis

Deze woorden 'multiple sclerose' staan voor: ‘verharde plekken die op meerdere p­laatsen voorkomen’. 'Multiple' betekent meervoudig en 'sclero' betekent hard.

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel: er kunnen zich op verschillende plekken in het centrale zenuwstelsel verharde plekken bevinden: de cellen van het zenuwstelsel kunnen in de hersenen en in het ruggenmerg aangetast zijn. Die plekken noemt men ook wel ‘plaques’. Door die verhardingen kunnen verstoringen ontstaan in de zenuwgeleiding, wat een heleboel verschillende klachten kan veroorzaken, zoals storingen in het gevoel, verlammingen, enz.

Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. De hersenen en het ruggenmerg worden door de zenuwcellen met alle delen van het lichaam verbonden. De andere zenuwen, buiten het ruggenmerg en de hersenen, worden niet door MS aangetast. De hersenen en het ruggenmerg zijn te vergelijken met een telefooncentrale. Via de zenuwen worden er signalen vanuit en naar de hersenen en het ruggenmerg verstuurd. De hersenen kunnen bijvoorbeeld pijnsignalen opvangen omdat je je bezeerd hebt en die terugsturen naar de plek waar het vandaan komt, waardoor die plek reageert door bijvoorbeeld te schokken. Dat gaat zo snel dat je dat niet eens bewust in de gaten hebt. De signalen lopen langs allerlei zenuwbanen, die in het centrale zenuwstelsel als het ware 'verpakt' zitten in de myelineschede.

In de myelineschede ontstaan door MS ontstekingen, waardoor zenuwen beschadigd kunnen raken: de zenuwbanen kunnen de signalen niet meer goed versturen, waardoor er klachten ontstaan. Meestal worden die klachten vaak weer minder als de ontsteking is afgelopen, maar er blijft wel een littekentje achter, wat nog storingen kan veroorzaken.

Oorzaken

Het is niet bekend waardoor MS eigenlijk ontstaat. Men heeft tot nu toe aangenomen dat het vanwege een combinatie van diverse factoren kan zijn, zoals erfelijke aanleg, stoornissen in het afweersysteem of infecties met een virus.

Wetenswaardigheden

MS komt in koude landen vaker voor dan in warme, bij vrouwen meer dan bij mannen en bij blanke mensen meer dan bij gekleurde mensen. Bij iedereen verloopt de ziekte verschillend. De meeste mensen worden door MS getroffen als ze tussen de 25 en 45 jaar zijn, maar ook bij jongeren onder de 25 jaar worden de eerste klachten al wel waargenomen, MS komt zelfs bij kinderen voor. MS uit zich in veel verschillende klachten, maar is niet besmettelijk, noch dodelijk in directe zin.

Verloop

Bij tijd en wijle kunnen de klachten bij een MS patiënt verergeren en weer verbeteren. De ziekte verloopt per persoon verschillend. de klachten kunnen erg wisselend zijn. Een MS patiënt kan gedurende de ziekte verschillende periodes meemaken; hij kan acute klachten krijgen, in de vorm van aanvallen, die ook 'exacerbaties' (opflakkering) of 'Schubs' worden genoemd. Meestal komt daarna een periode van verbetering, gedurende een paar weken of maanden, waarin de klachten weer gedeeltelijk afnemen, of soms helemaal. Meestal vindt na zo'n aanval geen volledig herstel plaats en boekt de patiënt dus achteruitgang. Wanneer iemand al jaren aan MS heeft geleden, herstellen de klachten niet meer en worden ze gaandeweg ernstiger. Dan is er nog een aantal mensen die nooit periodes van verergering en verbetering meemaken, maar bij wie de klachten vanaf het begin langzaamaan toenemen. Ook kan het ziektebeeld na de eerste klachten heel rustig blijven verlopen, zonder verdere schubs.

Diagnose

De diagnose kan worden gesteld door een neuroloog. Dat gebeurt op basis van de klachten, een algemeen neurologisch onderzoek en een MRI-onderzoek. Er kan ook via een ruggenprik een onderzoek van het hersenvocht plaatsvinden. Zo kan het verband tussen de klachten en de verhardingen in het zenuwstelsel aangetoond worden, andere verklaringen voor de klachten worden door aanvullend onderzoek uitgesloten.