Wat is neurofeedback

Inleiding

Neurofeedback kan een manier zijn om van vele klachten af te komen. Neurofeedback wordt vooral veel gebruikt tegen stoornissen als ADHD, slaap stoornissen en epilepsie, maar het helpt bij nog veel meer klachten. Veel stoornissen komen door bepaalde hersengolven. Door deze hersengolven te veranderen kunnen bepaalde klachten geholpen worden. Met neurofeedback wordt iemand geleerd om controle te krijgen over deze hersengolven. De hersenen worden bij neurofeedback beloont bij juiste hersengolven, hierdoor zullen de hersenen zich deze hersengolven aanleren en kan de klacht of stoornis verholpen worden. Wat moet je allemaal weten over neurofeedback?

Hoe werkt neurofeedback?

Je hersenen zijn zeer complex. Bij iedere bezigheid die we uitvoeren worden hersengolven geproduceerd. Hierdoor zijn we in staat om dingen op de juiste manier te doen. Als we slapen, gaan de hersengolven heel traag, terwijl als we een boek lezen de hersengolven ervoor zorgen dat we geconcentreerd zijn. Maar niet bij iedereen werken de hersengolven op de juiste manier. Ze zijn afwijkend waardoor er klachten kunnen ontstaan. Ook bij mensen met bepaalde stoornissen zie je afwijkende hersengolven. Neurofeedback is er op gericht om deze hersengolven zo te beïnvloeden dat ze weer normaal worden en zo de klacht of stoornis te verhelpen.

Wanneer je met neurofeedback therapie wilt beginnen, dan krijg je eerst een EEG. Met een EEG kunnen de hersenactiviteit en de hersengolven gemeten worden. Op die manier kan onderzocht worden waar de afwijkende hersengolven zich bevinden en op welke manier ze afwijkend zijn. Per klacht of stoornis kan het verschillend zijn welke hersengolven afwijkend zijn. Ieder gebied in de hersenen staat voor iets anders.

Wanneer een EEG heeft uitgewezen waar de afwijkende hersengolven zich bevinden, dan kan met de neurofeedback worden begonnen. Allereerst maakt een therapeut een behandelplan om te kijken welke doelen er bereikt moeten gaan worden. Tijdens de  neurofeedback behandeling wordt je hersenactiviteit weer gemeten en de therapeut kijkt mee op het neurofeedback apparaat.

Tijdens de neurofeedback therapie hoef je zelf niks te doen. Afhankelijk van wat je je hersenen wilt leren of laten bereiken krijg je hier oefeningen in. Wanneer de hersenen de juiste hersengolven laten zien, dan worden ze hiervoor beloond. Je krijgt bijvoorbeeld een filmpje te zien of een geluid te horen. De hersenen weten dan dat ze het goed doen en uiteindelijk zullen ze zichzelf aanleren om de juiste hersengolven te produceren waardoor de klacht of stoornis (voor een groot deel) verholpen is.

Welke klachten kunnen met neurofeedback verholpen worden?

Je kan met heel veel verschillende klachten terecht voor neurofeedback therapie. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor neurofeedback moet je wel kunnen leren. Meestal wordt aangehouden dat je een IQ van 65 moet hebben, maar bij sommige afwijkingen kom je toch in aanmerking voor neurofeedback, ook met een lager IQ. Dit zijn de bekendste klachten en stoornissen die met neurofeedback verholpen kunnen worden:

ADHD Epilepsie
Aandachtsproblemen Dyslexie
Slaapproblemen Migraine
Autisme Hersentrauma
Syndroom van Asperger Depressie
PDD-NOS Dyscalculie
Gilles de la Tourette Burn-out
CVA Stress
NLD Whiplash
Pre-menstrual syndroom

Conclusie

De resultaten zijn van neurofeedback zijn heel goed. 90 procent van de mensen die een neurofeedback therapie heeft ondergaan merkt resultaat. De klachten worden een stuk minder of verdwijnen zelfs. Bijvoorbeeld mensen met een slaapstoornis zullen beter en rustiger kunnen slapen. Ook bij mensen met een stoornis werkt neurofeedback erg goed. Mensen met bijvoorbeeld ADHD merken na neurofeedback therapie dat ze rustiger zijn en zich beter kunnen concentreren. Afhankelijk van je klacht en zorgverzekering kan de neurofeedback (gedeeltelijk) worden vergoed. Na de neurofeedback behandeling hebben de hersenen zichzelf het juiste gedrag aangeleerd zodat een verdere therapie niet meer nodig is.