Ziekte van Parkinson waarom bibbert oma

Ziekte van Parkinson

Park.jpgOnze maatschappij vergrijst. Een van de belangrijkste gevolgen daarvan is de schrikbarende toename van typische ouderdomsziekten zoals Parkinson en Alzheimer. Dat is een logische ontwikkeling: het zenuwstelsel veroudert immers mee met de mens. Soms duurt het even voordat de ziekte van Parkinson bij de patiënt wordt gevonden ...
 

Wat is Parkinson

 • De ziekte van Parkinson is niet erfelijk.
 • De ziekte van Parkinson treft zowel mannen als vrouwen.
 • Voor één keer eens goed nieuws voor de rokers: bij hen komt Parkinson 3 keer minder voor dan bij niet-rokers.
 • In de meeste gevallen treden de eerste verschijnselen van de ziekte op tussen 50 en 65 jaar.
 • De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte die langzaam verergert. Dit betekent niet dat de verschijnselen bij iedereen toenemen. Het is mogelijk dat de ziekte jarenlang stabiel blijft. Bovendien verschillen de symptomen en de evolutie van persoon tot persoon.
 • Kun je zelfs iets doen ter voorkoming van de ziekte: neen.

Wat is de ziekte van Parkinson?

Als de samenwerking niet goed meer verloopt tussen de hersenen en de spieren spreekt men van Parkinson. Daarom noemt men Parkinson en Alzheimer hersenziekten.

Hoe ontstaat Parkinson?

Parkinson1.jpg

In onze hersencellen zitten kernen en in die kernen zit dan weer dopamine. Dopamine is met een moeilijk woord een neurotransmitter en moet je zien als de boodschapper tussen hetgeen de (midden)hersenen willen en hetgeen de spieren moeten uitvoeren. Als de hersencellen waarin het dopamine wordt aangemaakt geleidelij afsterven, heeft de patiënt dus een tekort aan verbindingsmakers en dit leidt mogelijk tot de ziekte van Parkinson. Waarom die specifieke hersencellen afsterven, weet de wetenschap nog niet. Wel is bekend dat de eerste symptomen van Parkinson verschijnen als meer dan 70% van de neuronen afgestorven is.

Symptomen

Parkinson2.jpg

De belangrijkste en meest opvallende verschijnselen waaraan je (als leek) kan zien of iemand Parkinson heeft, zijn:

 1. beven van een hand, arm of been terwijl dit lidmaat rust. Dit beven begint aan één zijde en evolueert langzaam naar beide zijden.
 2. spierstijfheid: moeilijk ‘opstarten’ zoals opstaan uit een stoel, opstaan uit bed, opstaan na TV kijken,
 3. moeite met bepaalde fijne bewegingen: een hemd (los)knopen, veters strikken.
 4. traag bewegen (bradykinesie),
 5. weinig bewegen (hypokinesie) of niet bewegen (akinesie),
 6. spierstijfheid (rigiditeit),
 7. de typische, gebogen houding en het lopen met kleine pasjes,
 8. moeilijk slikken en eentonig spreken,
 9. hevig zweten
 10. trage stoelgang,
 11. kwijlen,
 12. depressief,
 13. constante vermoeidheidsklachten,
 14. concentratieproblemen en
 15. tremor (trillingen in de ledematen),
 16. Parkinson is ook te herkennen aan een ‘gelaat zonder uitdrukking, zonder mimiek’, ook wel ‘maskergelaat’ genoemd.

Ook niet fysische symptomen: kleiner schrijven bijvoorbeeld.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Eén ding moge duidelijk zijn: de ziekte van Parkinson is niet te genezen.
 • De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende geneesmiddelen:
 1. In het beginstadium: extra aanmaak van dopamine stimuleren (zie boven) door o.a. cabergoline, pergolide, ropinirol, pramipexol en bromocriptine. De dopamine-aanmakers kunnen gecombineerd worden met levodopa.
 2. Entacapon: steeds in combinatie met levodopa.
 3. Anticholinergica: zijn vooral doeltreffend tegen het beven en verminderen van de speekselvloed en overtollige transpiratie.
 4. Ook fysiotherapie kan helpen om de bewegings-, slaap- en slikproblemen beheersbaar te houden.

Nieuwste behandelmethode: chirurgie (=Deep Brain Stimulation)

Parkinson4.jpg

Er wordt zeer veel geld en onderzoek aangewend om Parkinson beter te kunnen behandelen. Een nieuwe behandeling van de laatste paar jaren is een operatie waarbij bepaalde delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het beven, worden stilgelegd OF via elektrische impulsen worden gestimuleerd om het beven tegen te gaan. Deze operaties worden vooral bij jongere patiënten toegepast.

Amerikaans onderzoek: invloed van pesticiden/insecticiden

 • Vooral bestrijdingsmiddelen op basis van chloor en fosfaat kunnen de kans op Parkinson aanzienlijk verhogen. De onderzoekers van Duke University kwamen tot volgende conclusie: directe aanraking met pesticiden en insecticiden (gebruik in privésfeer rond eigen huis en tuin (meer dan 200 keer tijdens het leven), dus geen professioneel gebruik, deed de kans op Parkinson verdubbelen.
 • Eerder onderzoek in de USA had al aangetoond dat Parkinson meer voorkomt in landbouwgebieden. Vooral dan bij mensen die water uit een waterput drinken.

Conclusie

Het ziet er niet goed uit als je de diagnose Parkinson te horen krijgt van je huisarts. Samen met Alzheimer is het de ouderdomsziekte van de toekomst vreest de medische wetenschap. Het aantal patiënten met Parkinson en Alzheimer zal verschrikkelijk toenemen in de nabije toekomst. Het is niet alleen een belasting voor de patiënt zelf maar zeer zeker ook voor zijn of haar omgeving en naasten. Zorg is noodzakelijk. In het begin kunnen ze nog thuis blijven maar als de ziekte vordert, is dat gewoon onmogelijk.

Zie ook: Ouderdomsbeven: waarom beeft opa?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden