Fantoompijn bij een geamputeerd lichaamsdeel

Amputatie pijn en fantoompijn

Amputatiepijn is nog steeds slecht begrepen, maar een toch veel voorkomende aandoening die aanzienlijke invaliditeit veroorzaakt en die moeilijk te behandelen kan zijn. Amputatiepijn treedt op bij ongeveer 60- tot 70% van de patiënten, vaak optredend weken of maanden nadat een ledemaat is verwijderd als gevolg van een ongeval, verwonding of ziekte. Pijn na een amputatie kan zich ontwikkelen als pijn aan de rest van de ledematen.

Wat is amputatiepijn

 • Pijn in de ledematen pijn of ongemak in of bij de stomp van het geamputeerde ledemaat
 • Fantoompijn, pijn of ongemak voelde aankomen aan het ontbrekende ledemaat of lichaamsdeel
 • Fantoom ledemaat sensatie - sensatie of perceptie van beweging afkomstig van het ontbrekende ledemaat of lichaamsdeel

Amputatiepijn is een brede term, vaak gebruikt om te verwijzen naar één van de bovengenoemde (zonder onderscheid) of zelfs gewoon de algemene pijn van het trauma van de amputatie zelf. De pijn wordt vaak omschreven als pijn, kloppen, krampen of branden. Niet pijnlijke gevoelens kunnen gevoelens zijn van gevoelloosheid, jeuk, paresthesieën, draaien, druk of zelfs de perceptie van onwillekeurige spierbewegingen in het restantlid op de amputatieplaats. Deze gewaarwordingen kunnen gegeneraliseerd zijn naar het gehele ontbrekende ledemaat of gelokaliseerd zijn naar specifieke anatomische gebieden zoals de vingers of tenen.

Wat is fantoom ledematen pijn

Fantoom ledematen pijn is een vorm van amputatie pijn die kan optreden in elk deel van het lichaam dat niet langer bestaat. Fantoompijn is beschreven na borstamputatie (fantoombeensyndroom), verwijdering van de ogen en zelfs na het trekken van de tanden. Fantoom gevoelens kunnen in het begin mild zijn en in de loop van de tijd afnemen, maar blijven tot op zekere hoogte voor onbepaalde tijd bestaan. Af en toe zal het ongemak zich ontwikkelen tot ernstige pijn die intermitterende tremoren en spierspasmen omvat.

Na verloop van tijd kan het gevoel van een fantoom lichaamsdeel verdwijnen. In 50% van de gevallen, met name in de ledematen lijkt de ontbrekende arm echter steeds korter te worden totdat de patiënt alleen met een gevoel van een fantoomhand aan de stomp bungelt. Deze symptoomverandering wordt telescoperen genoemd.

Wat veroorzaakt amputatiepijn

Dit type pijn wordt verondersteld voort te vloeien uit gemengde signalen die voortkomen uit het restantlid of de hersenen. Aan het einde van de stomp kunnen zenuwvezels een massa, of neuroma groeien die ongeordende signalen naar de hersenen stuurt. Ondertussen in de hersenen terwijl andere functies geleidelijk het deel van de hersenen overnemen dat aan het ledemaat was gekoppeld kunnen pijnlijke gewaarwordingen ontstaan.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van amputatiepijn

Relatieve risico's worden aangegeven als meer risico's bovenaan minder risico's onderaan

 • Pre-amputatie pijn
 • Traumatische amputatie, chirurgische amputatie
 • Bovenste ledematen> onderste ledematen
 • Amputatie aan beide zijden van het lichaam, amputatie aan slechts één zijde van het lichaam
 • Amputatie zone van ledematen dichter bij het lichaam, amputatie van ledematen verder van het lichaam
 • Volwassen of jonger, bijv. kinderen hebben een lagere incidentie dan volwassenen
 • Vrouwelijk geslacht

Slechte stompconditie en stomppijn worden geassocieerd met fantoompijn. Fantoom gevoelens worden geassocieerd met fantoompijn. Kan in verband worden gebracht met catastrofale en bepaalde pijnbestrijdingsstrategieën en overtuigingen

Wat is stomppijn

Stomppijn komt vaak voor in de vroege amputatieperiode maar vermindert naarmate genezing optreedt. Bij 5 tot 10% van de patiënten blijft de stomppijn bestaan en kan deze na verloop van tijd zelfs erger worden.

Stomppijn en fantoompijn zijn met elkaar verbonden. Langdurige stompproblemen zoals littekens, neuromen (een amputatiegroei met weefsel van het zenuwstelsel) of botuitlopers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks de intensiteit en duur van fantoompijn beïnvloeden. Er is een significante associatie gevonden tussen stomppijn en fantoompijn.

Welke behandelingen zijn er beschikbaar voor pijn na de amputatie

De behandeling kan een uitdaging zijn en moet een multimodale en multidisciplinaire aanpak omvatten die orale pijnstillers combineert met revalidatietherapie (bijv. Biofeedback, spiegeltherapie, enz.) Aanbieders van behandelingen moeten niet vergeten om te zoeken naar oorzaken van stomppijn om deze te behandelen, omdat het aanpakken van de oorzaak de incidentie of ernst van fantoompijn kan verminderen.

 • Medicatie
 • Acetaminophen en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's)
 • Opioïden (verdovende pijnstillers)
 • Antidepressiva
 • Anticonvulsiva
 • Bètablokkers
 • Spierontspanners

Fysiotherapie en gedragsinterventies

 • Modaliteiten (d.w.z. vochtige warmte)
 • Echografie
 • Biofeedback
 • Ontspanningstechnieken
 • Massage van het amputatiegebied
 • TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie) van de stomp

Interventionele pijnbeheersingsbehandelingen

 • Zenuwblokken
 • Sympathische zenuwblokkades
 • Neurolyse (d.w.z. gepulseerde radiofrequente ablatie)
 • Intraveneuze infusietherapie (d.w.z. ketamine)

Tot slot Neurostimulatie

Ruggenmerg en perifere zenuwstimulatie zijn uitgevoerd met wisselende resultaten. Voor geselecteerde patiënten die niet voldoende verlichting hebben gekregen met medisch management, d.w.z. zij die onhandelbare pijn hebben, kan ruggenmergstimulatie een effectieve interventie blijken en moet zeker overwogen worden.

In 2015 werd stimulatie van het dorsale zenuwknoop bij acht patiënten met amputatiepijn gemeld om fantoompijn en restledematenpijn met 53% te verminderen, één persoon meldde een volledige oplossing van pijn na 9 maanden.

Potentieel nieuwere neurostimulatiebehandelingen zijn de laatste jaren bestudeerd. In 2015 werden bijvoorbeeld studieresultaten gerapporteerd voor hoogfrequente elektrische zenuwblokkade bij amputatiepijn. Een gerandomiseerde klinische studie van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij fantoompijn werd gemeld in 2016.