Kleine gehoortoestellen bij gehoorschade

Veel Nederlanders kampen met een slecht gehoor. Gehoor dat is afgenomen door schade aan het oor of ouderdom. Dat leidt tot allerlei praktische problemen waarbij de interactie met anderen mensen behoorlijk op de proef gesteld kan worden.

Problemen bij slecht gehoor

Miscommunicatie

Omdat communiceren bij slechthorendheid lastiger is, leidt dat tot al gauw tot miscommunicatie. Miscommunicatie is vervelend voor zowel de slechthorende als de mensen op hem heen. Het moeten blijven herhalen van de boodschap wordt op den duur storend. Na de 10e `Wat zeg je...` is zowel de ontvanger als het zender al snel geneigd het op te geven. Ook ontwikkelen slechthorenden al snel trucjes. Omdat zij ook wel weten dat het herhalen storend is, doen ze net alsof ze het bericht gehoord hebben. Wanneer de acties die moesten volgen uit het bericht niet worden uitgevoerd kan dit leiden tot relationele spanningen.

Overleving

In de dierenwereld zijn sommige dieren volledig afhankelijk van hun gehoor voor overleving. Ook voor de mens is het hebben van een goed gehoor belangrijk. Het niet kunnen horen van het gesis het gasfornuis is een groot risico. Ook 's nachts loopt iemand met een slecht gehoor een risico (net als slapers met met oordoppen), wanneer alarmering door buren bij brand (of een brandalarm) onopgemerkt blijft. Ook in het verkeer is het menselijk gehoor van belang. Wie een fietsbel of toeter van een auto te laat hoort, loopt het risico in een ongeluk te geraken. 

Gehoorschade

Er zijn diverse soorten gehoorschade. Zo kan iemand last hebben van gehoorverlies, tinnitus en afwijkingen aan het gehoor.

Gehoorverlies

Bij gehoorverlies is het gehoor niet meer goed in staat geluiden van buiten goed te verwerken. Dit kan varieren per toonhoogte. Zo heeft de ene persoon gehoorverlies bij een lage toonhoogte en de andere weer bij een hoge toon. De toonhoogte is hierbij relevant bij het wel of niet goed kunnen communiceren met andere personen. Een veelgehoord probleem is dat communiceren met veel omgevingsgeluiden lastiger wordt (zoals praten in een kroeg).

Tinnitus oorsuizen

Bij tinnitus is er sprake van gehoorschade dat gepaard gaat met het horen van een harde toon (piep) op een bepaalde frequentie. Over hoe tinnitus precies werkt, bestaat nog geen eenduidig antwoord bij de wetenschappers. De theorie bestaat dat er foutieve signalen naar de hersenen worden gestuurd zonder dat hier op basis van inkomende geluiden reden toe is. Tinnitus uit zich meestal op de zelfde toonhoogte waarop gehoordbeschadiging heeft plaatsgevonden. Wie een toon van buitenaf hoort op precies deze toonhoogte kan gedesorienteerd raken omdat de Tinnitus piep plots afneemt. Na een korte interval zal de piep zich helaas weer manifesteren.

Technologische vooruitgang

Nadelen

Met de vooruitgang in technologie komen naast de beoogde voordelen, ook nadelige effecten. In het geval van muziek electronica heeft de opkomst van MP3 en de IPOD het mogelijk gemaakt meerdere uren achtereen de kunnen luisteren, waar je ook maar bent gelokaliseerd. Het nadeel van de IPOD en IPAD is wel de grote kans op gehoorschade. De apparaten zijn uitgevoerd met een enorm vermogen. Een prima vermogen om een boxje mee aan te sturen, maar wie met een kop telefoon gaat luisteren loopt een groot risico. Meer dan 30% van de jongeren anno 2019 kampt met gehoorverlies door gebruik van mobiele gehoorsets.

Voordelen: Gehoortoestellen

Het grootste voordeel van technologische vooruitgang is dat de schade die het veroorzaakt, dikwijls ook kan oplossen met andere technologie. In geval van gehoorschade door muziekspelers, kunnen de nadelige gevolgen worden verlicht met gehoortoestellen. In het verleden waren de gehoortoestellen vooral relevant voor senioren. Met de jeugdige slachtoffers van de tegenwoordig, zijn gehoortoestellen ook relevant voor een hele andere leeftijdscategorie. 

Kenmerkend voor gehoortoestellen is dat gebruikers er zo min mogelijk meer geassocieerd willen worden. Als je jong bent word je al gauw gezien voor iemand met een handicap (en in het ergste geval een geestelijke handicap). Als je ouder bent kan je nog ouder geschat worden dan je bent. Welke reden het ook is, hoe kleiner het gehoortoestel, hoe beter...voor het leeuwendeel van de gebruikers. Bijkomend voordeel van de technologische vooruitgang op het gebied van gehoortoestellen is dat de technologie steeds kleiner wordt. Schakelingen worden steeds kleiner uitgevoerd en hebben minder energie nodig. Het gevolg is dat er anno 2019 al kleine hoortoestellen zijn die in het oor zelf geplaatst kunnen worden. Deze zijn onzichtbaar voor de buitenwereld en van grote waarde voor de drager.