Wat vertelt je oog over jou

Inleiding

Wist je dat je je gezondheid kunt verbeteren door je iris te (laten) onderzoeken? Bij iriscopie onderzoek en analyseer je de iris. Je iris bevat unieke informatie over jouw gezondheid en persoonlijkheid.

Grondlegger van de iriscopie

Het begin van de moderne iriscopie is een mooi verhaal. Ignatz von Peczely (1826-1911) was elf jaar toen hij een uil uit de tuin probeerde te bevrijden, waarbij hij per ongeluk de uil verwondde. Het viel Von Peczely op dat de uil een donkere vlek op de iris had. Omdat hij dit eigenaardig vond, bleef hij de uil observeren. Hij zag dat de vlek in de loop van de tijd lichter werd, en zelfs verdween toen de verwonding bij de uil genezen was. Op jonge leeftijd genas Von Peczely zijn moeder met behulp van homeopathie. Om die reden gingen ook andere mensen zijn hulp vragen bij ziekte. Hierbij bestudeerde hij de ogen van patiënten en ontdekte dat er een verband bestond tussen hun aandoeningen en de irisstructuur.

Nils Liljequist (1851-1936) verrichtte onderzoek in Zweden. Hij kwam met de stelling dat veranderingen in zijn iris veroorzaakt waren door afvalstoffen van medicijnen. In 1893 publiceerde hij het boek 'Diagnose door middel van het oog'.

Andere grondleggers van de iriscopie zijn Pastoor Felke, Rudolph Schnabel, Joseph Deck, Henry Lahn, Dr. Henry Lindlahr, Dr. Bernard Jensen en Dr. John Christopher.

Irisstructuur

Er zijn verschillende punten waarop een iriscopist let als hij je iris analyseert.

lacunes

Er bestaan vier soorten lacunes: open lacunes, gesloten lacunes, verdunningen en crypten. Lacunes zijn leemtes in de structuur van de iris. Bij gesloten lacunes wordt de leemte omringd door een rand en daardoor ziet het er uit als een gat in de weefselstructuur. Bij open lacunes sluit de rand niet om de leemte heen. Verdunningen zijn variaties in de weefseldichtheid. Een crypte is een lacune die diep, klein en diamantvormig is. Lacunes duiden op een tekort.

soorten vezels

Aan de hand van de soort vezels in je iris, kan een iriscopist zien of er sprake is van letsel of ontstekingen.

maagdarmkrans

Rond de pupil zit een cirkelvormige structuur die de maagdarmkrans wordt genoemd. Deze ring kan dun of onzichtbaar zijn, verwijd of juist vernauwd. De maagdarmkrans is een weergave van je autonome zenuwstelsel en spijsverteringsstelsel.

pigmenttekens

Pigmenttekens zijn het tegenovergestelde van lacunes; ze wijzen niet op een tekort maar op een overdaad.

iriszones

De iris wordt in de iriscopie onderverdeeld in verschillende zones. Ook bestaan er irisreflexkaarten waarin te zien is welk gedeelte van de iris verband houdt met welk orgaan.

Wat zegt je oog over jou

blauwe iris

Een blauwe iris wordt in verband gebracht met regelmatige verkoudheid en keelpijn, hooikoorts, blaasontsteking, prikkelbare darmsyndroom, of reumatische pijnen.

bruine iris

Mensen met een bruine iris hebben vaak storingen in de samenstelling van het bloed, bijvoorbeeld een afwijkend bloedsuikergehalte. Ook een verstoorde hormoonhuishouding komt vaak voor. Ook hebben deze personen vaak last van nierstenen en galstenen.

groene iris

Als je een groene iris hebt, dan is het waarschijnlijk dat je last hebt van spijsverteringsproblemen.

Iriscopist of spiegel thuis

Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen af te leiden van je iris. Je kunt zelf aan de slag met een spiegel en een goed boek over iriscopie, of je kunt een iriscopist bezoeken.

Bron: Praktische Iriscopie door Peter Jackson-Main