Gehoorbeschadiging

Hoe werkt het gehoor?

Het oor is een verfijnd orgaan waarmee we geluiden die tot ons komen kunnen waarnemen. De oorschelp vangt de geluidsgolven op,waarna ze het trommelvlies in beweging brengen. Achter het trommelvlies zitten de gehoorbeentjes, de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.Dan wordt het geluid via zenuwbanen naar de hersenen gezonden en kunnen wij het horen.

Mag het wat zachter?

Kunnen horen is in de samenleving van het grootste belang. Denk maar eens aan sociale contacten, studeren, goed kunnen reageren in het verkeer, genieten van muziek en natuurgeluiden. Zonder ons gehoor zouden we veel dingen niet of niet adequaat kunnen doen. Gelukkig worden mensen die vanaf de geboorte niet hebben kunnen horen op een aangepaste manier opgeleid en ook voor hen zijn er veel hulpmiddelen om toch te kunnen functioneren in de samenleving. Tegenwoordig lopen veel mensen, vooral jongeren, het risico om blijvende gehoorbeschadiging op te lopen. Het dragen van koptelefoons die aangesloten zijn op Ipods, telefoons e.d. waarbij het volume van de muziek de veiligheidsnorm vele malen overschrijdt is enorm belastend voor het gehoor. Soms staat de muziek zo hard dat mensen in de directe omgeving kunnen 'meegenieten' van de veel te harde muziek. In clubs of tijdens concerten vliegen ook flink wat decibels door de lucht. Ook deze gelegenheden worden vooral door jongeren bezocht. Vandaar dat zij een risicogroep vormen bij gehoorbeschadiging.

Permanente schade

Wanneer je een avond bent blootgesteld aan een te hoog aantal decibels, bijvoorbeeld in een club, dan kun je last hebben van een akelige toon in het oor die meestal vanzelf weer verdwijnt. In sommige gevallen heb je er de volgende ochtend nog last van. In de meeste gevallen gaat de toon vanzelf weer weg. Wanneer iemand echter met enige regelmaat wordt blootgesteld aan harde geluiden, dan kan het zijn dat de toon in het oor niet meer verdwijnt. Met deze stoornis zal hij voorlopig moeten blijven lopen want hier is nog geen remedie tegen. Het zal hem beperken in zijn functioneren. Er wordt al veel aandacht besteed aan dit fenomeen. Jongeren worden regelmatig via de pers en campagnes gewaarschuwd om voorzorgsmaatregelen te nemen. Soms ook worden er oordopjes verstrekt bij de ingang van dergelijke gelegenheden. Toch trekt de jeugd er zich weinig van aan. Jongeren willen niet voor gek lopen met dopjes in de oren. Het hele proces van beschadiging verloopt dan ook zeer langzaam, waardoor ze ten onrechte denken dat het wel mee zal vallen. Toch is het een onderschat probleem waar jaarlijks vele jongeren mee te maken krijgen.

Voorkomen is beter dan genezen

Om gehoorbeschadiging te voorkomen zouden de fabrikanten van Ipods en dergelijke kunnen denken aan het beperken van de geluidssterkte van hun apparatuur. Ook in clubs of tijdens concerten zouden de organisatoren kunnen nadenken over de afstand van het publiek ten opzichte van de speakers. Dit hoeft niet ten koste te gaan van 'de ervaring'.