Oorsuizen voorkomen en behandelen

Wat is oorsuizen?

Oorsuizen wordt gekenmerkt door het horen van fluit-, sis-, piep- of bromtonen in één of beide oren. Wanneer je last hebt van oorsuizen, kunnen anderen dit geluid over het algemeen niet waarnemen. Maar voor iemand die last heeft van oorsuizen, kan het geluid zo luid zijn dat het horen wordt belemmerd omdat er constant een soort geruis op de achtergrond is. Oorsuizen wordt ook wel Tinnitus genoemd, dit komt van het Latijnse Tinnitus Aurium (letterlijk: gerinkel in de oren).

Oorzaken van oorsuizen

De oorzaak van oorsuizen ligt in de hersenen. Bepaalde delen van de hersenen worden namelijk overactief en geven hierdoor continu signalen. Deze signalen vormen de kenmerkende geluiden van het oorsuizen. In 40% van de gevallen kan men geen directe oorzaak vinden voor het ontstaan van oorsuizen, maar in de overige gevallen wordt oorsuizen veroorzaakt door een van onderstaande oorzaken:

 • Gehoorschade door harde geluiden. Het oorsuizen is in dit geval een voorteken van gehoorschade en kan soms zelfs binnen één uur ontstaan (denk maar aan een discotheek).
 • Emotionele spanningen zoals stress, oververmoeidheid, posttraumatische stress, paniek, angst, depressiviteit en een burn-out.
 • Gehoorverlies
 • Hoofdletsel
 • Medicijngebruik
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Ziekte van Alzheimer
 • Chronische middenoorontsteking
 • Oorsmeer
 • Otosclerose
 • Ziekte van Lyme
 • Ziekte van Ménière
 • Ontsteking van een verstandskies
 • Operatie aan hert oor

Oorsuizen voorkomen

Tijdelijke oorsuizingen komen vaak voor bij jongeren na een avondje stappen. In discotheken en op festivals staat het geluid vaak veel te hard. Hierdoor lijden ruim 15% van de jongeren al aan een chronische vorm van oorschade. Dit kun je voorkomen door:

 • Op een goede afstand van de speakers te blijven
 • Zo nu en dan ene pauze te nemen door even naar buiten of naar een andere ruimte (zonder muziek) te gaan
 • Gehoorbescherming te dragen. Het is natuurlijk niet zo 'cool', maar wel één van de meest effectieve methoden om gehoorschade te voorkomen!

Oorsuizen behandelen

 • Helaas bestaat er nog geen behandeling die voor iedereen die last heeft van oorsuizen, effectief is. In sommige landen wordt een infuusbehandeling toegepast. Hierdoor kan het bloed beter stromen. De behandeling moet echter wel binnen 2 weken na het ontstaan van oorsuizen worden toegepast. Binnen die tijd is de kans op verbetering namelijk max. 80%. Als men al langer dan 2 maanden last heeft van oorsuizen, is een infuusbehandeling niet meer zinvol.
 • Bij oorsuizen is het belangrijk om zo snel mogelijk een KNO-arts te bezoeken. Enkele vormen van oorsuizen kunnen worden behandeld, maar helaas lang niet allemaal.
 • Oorsuizen wordt in enkele gevallen veroorzaakt door het gebruik van geneesmiddelen. Vermoed je dat je oorsuizen te maken heeft met het gebruik van geneesmiddelen? Stop dan nooit zomaar met het gebruik ervan, maar raadpleeg eerst de huisarts.
 • In geval van oorsuizen kunnen antidepressiva, kalmeermiddelen en bètablokkers rust geven.
 • Veel mensen die last hebben van oorsuizen, kunnen maar moeilijk in slaap vallen door het storende geluid. In dit geval kan het helpen om rustgevende muziek op de achtergrond aan te hebben staan.
 • Vaak heeft oorsuizen een emotionele oorzaak, In dit geval kan psychotherapie zeer effectief zijn. Wanneer de oorzaak van oorsuizen wordt weggenomen, zal het oorsuizen vanzelf ophouden.