IQ verhogen

==Inleiding==

Het intelligentiequotiënt (IQ) is de meest gangbare maat voor het meten van iemands intelligentie. Het is aan score die na afloop van een aantal testen wordt berekend. De intelligentie van kinderen is nog volop in ontwikkeling en wordt meestal vergeleken met het gemiddelde van de leeftijdscategorie waarbinnen het kind valt.

Er is echter niet slechts één soort intelligentie, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn meerdere deelaspecten, en wanneer deze uitgebreid zijn ontwikkeld, dan heeft men een hoog IQ. Het kan echter ook zo zijn dat iemand op enkele deelaspecten zeer hoog scoort, en bij andere lager dan gemiddeld. Hierdoor wordt de algemene intelligentie als gemiddeld afgestempeld. Daarom kan het verstandig zijn om slechts enkele deelaspecten te laten testen.

  

==Ruimtelijk inzicht==

Het ruimtelijk inzicht is een mentale vaardigheid die bij ieder mens en dier in aanleg aanwezig is. Het zorgt ervoor dat we ons kunnen oriënteren en positioneren in verschillende omgevingen.

Ruimtelijk inzicht verhogen

Maak een lijstje van wat er allemaal gedaan moet worden in een nieuwe kamer

 • Neem een woord van 2 letters en voeg steeds een letter toe zodat er een nieuw woord ontstaat
 • Prik met ogen dicht in een krant/boek/tijdschrift 10 woorden en schrijf daar een samenhangend verhaal over
 • Maak een eigen legpuzzel
 • Teken een plattegrond van elke kamer van je huis
 • Ontwerp een eigen doolhof
 • Voor kinderen: met blokken bouwen, eigen geheimtaal ontwikkelen, schatkaart maken.

 Beroepen waarin een hoge mate van ruimtelijk inzicht nodig is

 • Architect
 • Chirurg
 • Luchtverkeersleider
 • Boer
 • Chauffeur
 • Piloot
 • Kapitein
 • Sporter
 • Kunstenaar
 • Beeldhouwer
 • Schilder

==Numerieke intelligentie==

Numeriek inzicht houdt in: het vermogen om met behulp van van slechts cijfers en getallen tot een oplossing te komen.

 Numerieke intelligentie verhogen

 • Maak een schema van de tijd die je nodig hebt om te koken
 • Teken een schaakbord (8x8) en vul deze in met cijfers. Begin met het cijfer 3 en vermenigvuldig deze steeds met 3.
 • Maak een tabel van jezelf als kind en als volwassene: tijd om naar bed te gaan, afstand naar je school en je werk etc.
 • Voor kinderen: huisnummers voorlezen, samen koken en de tijd uitrekenen, geld of eten verdelen, spelletjes spelen met getallen.

 Beroepen waarin een hoge mate van numerieke intelligentie nodig is

 • Docent
 • Wiskundige
 • Alle beroepen binnen de bedrijfsadministratie

==Taalkundige intelligentie==

Taalkundige intelligentie houdt in: de mate waarin je in staat bent om je slechts met woorden uit te drukken en boodschappen te begrijpen die slechts met woorden worden overgebracht.

 Taalkundige intelligentie verhogen

 • Schrijf de eerste helft van een openingszin van een artikel en maak hem op 10 manieren af
 • Leer iedere dag een nieuw woord
 • Leer een nieuwe taal
 • Let op hoe schrijvers en acteurs complexe informatie (bijvoorbeeld emoties) overbrengen
 • Praat 5 minuten over een onderwerp waar je weinig van af weet
 • Voor kinderen: vreemde taal leren, verhaaltjes vertellen, veel lezen, gedichten schrijven

Beroepen waarin een hoge mate van taalkundige intelligentie nodig is

 • Dichter
 • Schrijver
 • Taalkundige
 • Docent

==Emotionele intelligentie==

Emotionele intelligentie meet hoe iemand omgaat met eigen emoties en die van anderen en hoe iemand omgaat met situaties waaraan men zelf niets kan veranderen

Emotionele intelligentie verhogen

 • Bestudeer de lichaamstaal van jezelf en van anderen
 • Verhoog je zelfkennis
 • Positief denken
 • Werk aan je empathie
 • Werk aan je sociale vaardigheden
 • Voor kinderen: over gevoelens praten, met mensen van verschillende leeftijden praten

Emotionele intelligentie is bij vrijwel alle beroepen waarmee je met andere mensen te maken hebt belangrijk.

==Geheugen==

Geheugen houdt in: de mate waarin je in staat bent om dingen te onthouden

Geheugen verbeteren

 • Herhaal dingen vaak
 • Associëren met andere dingen
 • Maak een boodschappenlijstje en probeer die te onthouden
 • Probeer niet te veel dingen tegelijk te onthouden
 • Voor kinderen: probeer steeds nieuwe woorden te leren.

Een goed geheugen is in vrijwel alle beroepen belangrijk.

==Muzikale intelligentie==

Het vermogen om ritmische en muzikale patronen te herkennen, te onthouden en te maken.

Muzikale intelligentie verhogen

 • Leer noten lezen
 • Leer een instrument bespelen
 • Luister eens naar totaal andere muziek dan wat je gewend bent
 • Neem zangles

==Naturalistische intelligentie==

Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen waar te nemen, te begrijpen en ermee te werken.

Naturalistische intelligentie verhogen

 • Ga een bos in en observeer wat je ziet: hoe ruikt het, welke vorm heeft het, waar lijkt het op, wat kan je ermee doen, welke kleur heeft het etc.
 • Probeer natuurlijke objecten (bijvoorbeeld een dennenappel) na te tekenen
 • Observeer en denk na over natuurverschijnselen

Beroepen waarin een hoge mate van naturalistische intelligentie vereist is

Alle beroepen waarbij je in de buitenlucht werkt of natuurlijke objecten bestudeerd

==Spirituele intelligentie==

Spirituele intelligentie houdt in: de mate waarin je in staat bent om je handelen en onze aanwezigheid hier op aardige in een ruimere context te plaatsen

Spirituele intelligentie verhogen

 • Mediteren en bidden
 • Bezighouden met levensvragen
 • Intuïtief vermogen verbeteren (bijvoorbeeld door het leren lezen van aura’s)
 • Openstellen voor inspiratie

Een hoge mate van spirituele intelligentie is nodig in alle beroepen die te maken hebben met spiritualiteit, religie, levensbeschouwing en psychologie.

De indeling van het IQ

>130

Hoogbegaafd

121 - 130

Begaafd

111 - 120

Boven gemiddeld

90 - 110

Gemiddeld

80 - 89

Beneden gemiddeld

70 - 79

Moeilijk lerend