Welke van de acht intelligenties bezit jij

Intelligentie

Intelligentie wordt vaak aangeduid als een alleenstaand concept. Je bent intelligent of je bent het niet. Er is echter een theorie dat intelligentie meervoudig is. Iedereen heeft namelijk bepaalde aspecten waar je goed in bent. Dat is dus eigenlijk ook een vorm van intelligentie. Weet jij waar jouw gebieden van intelligentie liggen?

Meervoudige intelligentie

De theorie van meervoudige intelligentie is voor het eerst genoemd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Deze theorie gaat ervan uit dat er acht verschillende vormen van intelligentie bestaan. Iedereen bezit de basiscapaciteiten van elke intelligentie. Ieder persoon heeft echter ook meerdere intelligenties waarin hij of zij uitblinkt. In de theorie van meervoudige intelligentie worden de volgende intelligenties onderscheiden:

  1. Verbaal-linguïstische intelligentie. Als je deze intelligentie bezit, ben je erg goed in taal en spelling. Je denkt voornamelijk in woorden. Je houdt van lezen en van schrijven en hiernaast communiceer je graag. Je bent ook erg goed in het voeren van een discussie en het vertellen van verhalen. Het leren van een nieuwe taal is voor jou geen grote uitdaging.
  2. Logisch-mathematische intelligentie. Cijfertjes en wiskunde zijn helemaal jouw ding. Jij hebt een neus voor het oplossen van problemen en het ontdekken van verbanden. Dit komt mede doordat jouw vermogen om logisch te denken heel goed ontwikkeld is. Redeneren, analyseren en abstract denken zijn allemaal handelingen waar jij totaal geen problemen mee hebt.
  3. Visueel-ruimtelijke intelligentie. Jouw gedachten bestaan voornamelijk uit beelden. Je hebt een talent voor creatieve tijdsbestedingen zoals tekenen, schilderen en vormgeven. Grote kans dat jij het goed zou doen als architect of ontwerper. Nog een handigheidje is dat jij vaak een goed richtingsgevoel hebt.
  4. Muzikaal-ritmische intelligentie. Jij vindt het heerlijk om naar muziek te luisteren en muziek te maken. Sterker nog, zonder muziek denk jij niet te kunnen leven. Je bent erg sterk in ritmes en patronen. Ook het zelf componeren van muziek gaat je goed af.
  5. Lichamelijk-kinesthetische intelligentie. Fysieke activiteiten zijn zonder twijfel jouw sterke punten. Toneel, sport of dans, het zijn allemaal activiteiten waar jij je weg wel in kent. Je bent graag actief bezig en houdt van lichamelijke inspanning. Ook je fijne motoriek is goed ontwikkeld.
  6. Naturalistische intelligentie. Deze intelligentie heeft te maken met een voorliefde voor planten, dieren en natuurverschijnselen. Je verzamelt en ordent graag voorwerpen. Ook ben je erg goed in het waarnemen van verschillen en overeenkomsten tussen verschillende organismen of aspecten. Fotograferen is een van je sterke punten.
  7. Interpersoonlijke intelligentie. Deze vorm van intelligentie refereert naar hoe jij met andere mensen omgaat. Mensen die een hoge interpersoonlijke intelligentie hebben, zijn graag samen met andere mensen. Je hebt dan veel vrienden en kunt goed in een team werken. Ook leiding geven is voor jou weggelegd. Je hebt oog voor andere mensen en bent bereid ze te helpen. Een leidinggevende functie zou jou zeer goed liggen.
  8. Intrapersoonlijke intelligentie. Deze vorm van intelligentie gaat over de eigen gevoelens en dromen. Je kunt urenlang genieten van herinneringen en je eigen gedachtengang. Je vindt het dan ook niet erg om alleen te zijn. Je bent intuïtief en hebt een grote zelfkennis. Ook je fantasie is zeer goed ontwikkeld.

Wanneer ben je slim?

In onze maatschappij word je over het algemeen als slim gezien als je in de eerste twee intelligenties gespecialiseerd bent. Deze intelligenties komen namelijk het meest terug in ons leerstelsel. Andere intelligenties vallen eerder onder hobby’s of gedrag. Jammer, want niet iedereen is ver ontwikkeld in de eerste twee intelligenties. Dit betekent niet dat je dom bent, maar dat jouw specialiteiten ergens anders liggen. Howard Gardner gaf dan ook al treffend aan dat je niet moet vragen hoe slim je bent, maar hoe je slim bent.