Wat is emotionele intelligentie

Intelligentie

Met een IQ test kan je intelligentie worden gemeten. Er wordt dan onder andere naar je taalkundigheid en ruimtelijk inzicht gekeken. Er zijn echter meerdere vormen van intelligentie en daar wordt met een IQ test geen rekening mee gehouden. Een van deze intelligenties is emotionele intelligentie. Deze vorm van intelligentie kan worden gemeten met een EQ test. Maar wat is emotionele intelligentie precies?

Emotionele intelligentie

Iemand die emotionele intelligentie bezit, is getalenteerd op de verschillende sociale vlakken. Emotionele intelligentie focust bijvoorbeeld op persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Emotionele intelligentie is dus ook erg belangrijk in het dagelijkse leven. Zeker als je veel met andere mensen moet samenwerken, is emotionele intelligentie een belangrijke kwaliteit. Emotionele intelligentie bestaat uit vijf verschillende aspecten. Mensen met een hoog EQ scoren goed op elk van deze vijf aspecten. De vijf aspecten van emotionele intelligentie zijn als volgt:

  1. Zelfbewustzijn. Het zelfbewustzijn houdt in dat je je bewust bent van je emoties en gevoelens en dat je begrijpt waarom je deze gevoelens en emoties ervaart. Als je een hoge mate van zelfbewustzijn hebt, kun je vaak je emoties en gevoelens ook goed beheersen. Iemand met een hoge mate van zelfbewustzijn zal zijn persoonlijke gevoelens bijvoorbeeld goed van zijn werk kunnen scheiden. Mensen met een hoog zelfbewustzijn komen vaak stabiel, evenwichtig en betrouwbaar over.
  2. Zelfmotivatie. Zelfmotivatie houdt in dat je jezelf ertoe kunt brengen om vervelende dingen te doen die je op lange termijn voordelen kunnen opleveren. Deze eigenschap is heel belangrijk om grote doelen in het leven te halen zoals het opbouwen van een goed carrière of het behalen van een mooi diploma.
  3. Optimisme. Een optimistisch persoon heeft, ondanks tegenslagen en problemen, een hoopvolle en opgewekte houding. Hierdoor kunnen moeilijke tijden gemakkelijker overwonnen worden. Ook kan een optimistisch persoon beter omgaan met problemen omdat er op oplossingen wordt gefocust in plaats van het probleem. Optimisme is dus een belangrijke eigenschap om succesvol te zijn.
  4. Empathisch vermogen. Het vermogen tot empathie refereert aan de mogelijkheid om zich te kunnen inleven in het gevoel en de ervaringen van andere mensen. Mensen met een hoog empathisch vermogen weten hoe andere mensen zich voelen zonder dat het hen verteld hoeft te worden. Er is een sterk verband tussen het zelfbewustzijn en het empathisch vermogen. Als je goed op de hoogte bent van je eigen emoties en gevoelens, kun je ook beter de gevoelens en emoties van andere mensen inschatten.
  5. Sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden bestaan uit het vermogen om met andere mensen om te gaan en vriendschappen en andere relaties op te bouwen. Ook het stimuleren, motiveren en het op andere manieren beïnvloeden van mensen valt onder de sociale vaardigheden. Iemand met goede sociale vaardigheden kan met allerlei mensen goed opschieten.

Emotionele intelligentie ontwikkelen

Sommige mensen hebben een beter ontwikkeld EQ dan andere mensen. Je kunt echter, net als het IQ, veel doen om een hoger EQ te ontwikkelen. Ga na in welke aspecten van de emotionele intelligentie jij goed bent en in welke aspecten jij je nog moet ontwikkelen. Vervolgens kun je stappen ondernemen om je EQ op deze gebieden te verhogen. Je kunt je EQ zien als een aanvulling op je IQ. Het IQ focust meer op kennis, inzicht en algemene ontwikkeling terwijl je EQ focust op je interpersoonlijke waardes en communicatie. Beide soorten intelligentie zijn belangrijk in het leven.

Een EQ test doen

Als je het moeilijk vindt om in te schatten of je emotionele intelligentie goed is ontwikkeld, kun je het beste een EQ test doen. Een EQ test kun je laten uitvoeren bij een psycholoog of een loopbaanadviseur. Er staan echter ook veel EQ testen op het internet die je zelf gemakkelijk kunt invullen. Je hoeft hier geen voorbereiding voor te doen. Neem gewoon rustig de tijd om de EQ test in te vullen en volg je gevoel bij het beantwoorden van de vragen.