Wat is chronische angst en hoe is deze best te behandelen

Inleiding

Angst in het vooruitzicht van een naderend examen of van een sollicitatiegesprek. Angst voor een ziekenhuisopname of bij een operatief ingrijpen. Iedereen van ons werd hiermee ongetwijfeld al geconfronteerd en kent dus dit fenomeen dat, eens het gevaar of de oorzaak van onze angst verdwenen is, meteen ook onmiddellijk verdwijnt. Maar vaak zijn we ook angstig zonder dreigend gevaar of andere aanwijsbare reden. Velen hebben vandaag inderdaad te kampen met chronische angstaanvallen. Waar ligt de oorzaak van dit chronisch angstgevoel en wat is de beste manier om deze aandoening doeltreffend te behandelen?

Ziekte van perfectionisten

Deze onbestemde angst treft in hoofdzaak perfectionisten, mensen die alles en altijd tot in de puntjes willen uitgevoerd zien. Dat resulteert uiteraard in de vaststelling dat angst méér slachtoffers maakt bij mannen dan bij vrouwen. Vrouwen geven immers veel vlugger uiting aan hun gevoelens en dus ook aan hun angsten. Mannen daarentegen verstoppen deze maar al te vaak achter een masker van stoerdoenerij. Seksuele faalangst en angst om bijvoorbeeld hun job te verliezen, staan hier duidelijk vooraan. Verborgen, chronische angsten maken ons ziek, met alle gevolgen vandien. Chronische angst vraagt ongetwijfeld een deskundige aanpak, maar velen die ermee te kampen krijgen houden hun angstgevoelens en angstaanvallen liever zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze komen op deze manier uiteindelijk in een vicieuze cirkel terecht, waaruit ontsnappen haast onmogelijk is.

Vervelende gevolgen

Angst lokt bij dreigend gevaar in de meeste gevallen een stress-reactie uit. Ons organisme wordt daardoor in een alarmtoestand gebracht. Ons hart gaat daarbij merkbaar sneller kloppen, onze bloedvaten trekken samen, onze kaakspieren worden aangespannen, de pupillen van onze ogen verwijderen zich, het koude zweet breekt ons uit en onze keel lijkt wel dichtgesnoerd. Onze hersenen blijven waakzaam en zoeken angstvallig naar een uitkomst uit deze bedreigende stress-situatie.

Angst zonder gevaar kan uitgroeien tot fobie

Velen van ons zijn echter ook angstig zonder dreigend gevaar. Meestal gaat het dan om een vage en ondefinieerbare vrees die bij sommigen van ons zelfs kan uitgroeien tot een regelrechte fobie, een dwangmatige angst voor iets welbepaalds of voor een welbepaalde situatie die op zichzelf zéker niet beangstigend is, maar wél als zodanig wordt ervaren. In dit kader kent men bijvoorbeeld pleinangst of agorafobie, dwangmatige angst voor kleine ruimtes of claustrofobie, hoogtevrees en vliegangst. Anderen hebben dan weer een fobie voor spinnen of mieren. Sommigen hebben angst voor een ingebeelde ziekte, die al vlug kan uitgroeit tot een dwangneurose. Zonder het zélf te willen, gaat men hier zelfs dwangmatig handelen. Angst is hier niet de uitlokker, maar wel het gevolg. Dwangneuroses zoals wasdrang van handen, teldwang (alles steeds weer opnieuw tellen), zware fobiën en angsten als gevolg van zware psychische stoornissen, vragen zowel een psychotherapeutische als een psychiatrische behandeling.

Natuurlijke behandeling

Men kan deze chronische angst wel onder controle houden met natuurmiddelen. Het belangrijkste voordeel daarvan is ongetwijfeld dat ze geen ongewenste, schadelijke gevolgen veroorzaken. Zo werken bachbloesems hoofdzakelijk in op de psychische schakelaars in onze hersenen. Andere natuurgeneesmiddelen tegen chronische angst zijn extracten van jatamansi, haver, melisse, meidoorn en het Californisch slaapmutsje.

Hyperventileren

Velen die met angstaanvallen krijgen af te rekenen, gaan uiteindelijk ook hyperventileren. Dan slaat de angst als een bliksem bij heldere hemel om zich heen. Het angstzweet breekt ons langs alle kanten uit, we worden duizelig en misselijk. Dit kan ons overal overvallen. Er wordt gejaagd en foutief geademt. Hierdoor ontstaat een wanverhouding tussen zuurstof en koolzuurgehalte in ons bloed, met verzuring tot gevolg.Er wordt een teveel aan zuurstof aangevoerd, maar toch krijgen levensbelangrijke organen te kampen met een belangrijk zuurstofgebrek. Met als gevolg barstende hoofdpijn, duizeligheid, spierkrampen in zowel handen als voeten en zware hartkloppingen. Men kan dit alles voorkomen door diep in en uit te ademen in een klein toestelletje, de hyperfree, in zowat elke apotheek (drogisterij) verkrijgbaar. Mensen die kampen met hyperventilatie hebben nood aan een extra dosis fosfor.Eén van de belangrijkste leveranciers van fosfor is ongetwijfeld knolselder.