Wat zijn winterblues en hoe kunnen we ze doeltreffend behandelen

Inleiding

De dagen worden mistig, grijs én korter. De nachten langer en kouder. En met de invoering het winteruur is het nog vroeger donker dan anders. Voor velen van ons is dit de (mede)oorzaak van de winterblues. Wat betekent nu precies dit winters ongemak en hoe kunnen we deze vervelende winterblues zo vlug én efficiënt mogelijk weer doen verdwijnen?

Vervelende winterdip

Bij aanvang van de winter steken voor velen van ons weer die winterblues de kop op. Een vervelende periode gekenmerkt door neerslachtigheid, extreme vermoeidheid, behoefte aan meer en meer slaap, een onverklaarbare en plotse gewichtstoename en een opvallend sterke daling van onze activiteiten en initiatief. Zo een ernstige winterdip is hoofdzakelijk vrouwelijk getint.

Vele oorzaken

Wat zijn nu eigenlijk de preciese oorzaken van zo een jaarlijks weerkerende winterdip? Deze winterblues zijn in de eerste plaats het gevolg van een duidelijk tekort aan licht, tekort waar sommigen duidelijk meer onder te lijden hebben dan anderen.Het is uiteindelijk de interne klok van ons lichaam die ons nauwkeurig vertelt wanneer het bijvoorbeeld bedtijd is of tijd om op te staan. En het is uitgerekend deze interne klok die door gebrek aan (zon)licht kan ontregeld geraken. Een tekort aan licht verstoort dan weer op zijn beurt de balans van het melatine-gehalte in ons lichaam.Deze melatine is een hormoon die een erg belangrijke rol speelt bij het (in)slapen. Het veroorzaakt tegelijkertijd een opmerkelijke daling van het serotonine, op zijn beurt een stof in onze hersenen die in sterke mate onze gemoedsgesteltenis beïnvloed.

Huishoudelijke lichttherapie

Hoe kunnen we nu de symptomen van zo een vervelende winterdip verminderen of definitief doen verdwijnen? We moeten er in de allereerste plaats voor zorgen dat we meer licht krijgen, waardoor ons lichaam onmiddellijk zal reageren door weer meer melatomine aan te maken. Met dit doel worden in onze electrozaken huishoudelijke lichttherapietoestellen verkocht die deze symptomen in vele gevallen sterk kunnen doen verminderen. Maar zijn deze lichttherapietoestellen wel écht doeltreffend? Deskundigen terzake winden er geen doekjes om. Zij zijn er rotsvast van overtuid dat deze toestellen ons lichaam meer dan één handje kunnen helpen bij het overwinnen van zo een winterdip. Waakzaamheid blijft echter ook hier méér dan geboden.Door het gebruik van deze toestellen daalt het melatoninegehalte en neemt de concentratie serotonine sterk af. Lichttherapie helpt op deze manier ons lichaam terug waakzamer te worden. Daardoor gaan we ons uiteindelijk ook weer beter in ons vel voelen en kunnen oprukkende depressie's vermeden worden. Uit de resultaten van een grootschalig, wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat de meerderheid van de lichttherapietoestellen die in de electrohandel worden aangeboden, wel degelijk efficiënt zijn bij de behandeling van winterblues.

Voorzichtig met onze ogen

De wetenschappers raden de consumenten nochtans aan zo een lichttherapietoestel van een bekend merk te kopen. Zo kunnen we de resultaten van hun studie toetsen aan de gegevens van de producent en kunnen we de resultaten van de verschillende merken met elkaar vergelijken. Bij de aanschaf van zo een toestel moeten we er tevens over waken dat het licht van het toestel onze ogen niet kan beschadigen en zéker geen gevaarlijke UV-stralen vrijgeeft.

Lichtspectrum erg belangrijk

Bij dit alles is het spectrum van het licht dat door het toestel wordt uitgestraald eveneens van erg groot belang. Inderdaad, blauw licht is in de meeste gevallenzeer efficiënt om de melatomine te onderdrukken. Dat blauwe licht is echter niet altijd even goed merkbaar. Zo is wit licht een bundel van verschillende kleuren, waaronder ook blauw. Het belangrijkste probleem met binnenhuisverlichting in onze woningen is dat ze veel te weinig blauw licht bevatten. In dit verband zou het eventuele manipuleren van ons kunstlicht meteen ook positieve resultaten voor onze winterdip kunnen geven.

Hoe gebruiken?

Eens zo een lichttherapietoestel voor binnenhuisgebruik gekocht, blijft uiteraard de vraag hoe we dit toestel zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Deskundigen raden de consumenten aan gedurende de ganse winterperiode elke morgen zo'n twintig minuten tot maximum een half uur gebruik te maken van dit toestel. Een veel gemaakte fout hierbij is dat velen met de behandeling stoppen van het moment dat ze zich beter voelen. Ook dan moeten we dagelijks gebruik blijven maken van ons lichttherapietoestel.Deze zijn echter verre van koopjes. Kunnen we het gebruik van dit toestel dan niet beter vervangen door een stevige (bos)wandeling? Dat is inderdaad belangrijk om een winterdip te voorkomen, eens toegeslagen is zo een lichttherapietoestel meer efficient.Het is ook handiger voor zij die niet elke dag tijd en zin hebben voor een wandeling in open lucht.

Winterblues geen depressie

Zo een winterblues is zeker niet hetzelfde als een depressie. Bij een winterdip gaat het hoofdzakelijk over stemmingsstoornissen.Sommige psychiaters beweren zelfs een depressie met lichttherapie te kunnen overwinnen. Hierin schuilt een bijzonder groot gevaar. Wie met een depressie krijgt af te rekenen, roept best het advies in van een deskndige, beter dan ervan proberen te genezen met lichttherapie, want dat is onmogelijk.

Richtprijs: De prijs van zo een lichttherapietoestel voor binnenhuisgebruik varieert van 79 tot 269 euro.

Link

Licht in plaats van medicijnen?!