Hoe de plant Kanna stress kan verlagen

Inleiding

Gaan de Bosjesmannen uit Zuid-Afrika ons de weg wijzen naar de oplossing van ons groeiend stress-probleem en zijn vele aanverwante aandoeningen? Wordt de Zuid-Afrikaanse plant Kanna, behorend tot de familie  van de scelectium Tortuosum, hét wondermiddel tegen deze aandoening, die in onze westerse, geïndustrialiseerde wereld steeds meer en meer slachtoffers maakt?

Westerse Kaapprovincie

De kans dat de oplossing van ons groeiend stress-probleem inderdaad van de Bosjesmannen uit Zuid-Afrika komt, is zéker niet denkbeeldig. Kanna, de plant waarover het gaat, wordt  door deze Bosjesmannen nu al eeuwenlang gebruikt als hét middel tegen overbezorgdheid, als hongerremmer en vooral als kalmerend middel. En het is nu uitgerekend deze plant, die hoofdzakelijk in de Westerse Kaapprovincie van Zuid-Afrika overvloedig voorkomt, die nu door een pharmaceutisch bedrijf wordt gecommercialiseerd en op de westerse markt zal worden gebracht als nieuw geneesmiddel tegen stress.

De weldoende eigenschappen van de kannaplant worden nu volop gevalideert, maar dezelfde vooraanstaande wetenschappers omschrijven hun jongste onderzoeksresultaten als "extreem beloftevol".

Kanna is het gedroogde plantenmateriaal van de plantenfamilie Selectium Tortuosum, welke dus zijin oorsprong heeft in Zuid-Afrika. Het plantmateriaal werd door de Bosjesmannen zodanig bewerkt dat het zowel kan worden gekauwd als gerookt of gesnoven...

Tegen angst en depressie

Kanna, de plant die ons wel eens definitief zou kunnen verlossen van onze stress en van zijn nare bijwerkingen, werd oorspronkelijk gebruikt door de jagers-verzamelaars die het gebied dat vandaag Zuid-Afrika is, nu zo'n duizend jaar geleden bewoonden. In de eerste plaats werd deze exotische plant gebruikt door krijgers die terugkeerden van het slagveld. Zij gebruikten de plant om van hun angst en depressie verlost te geraken.

Later waren het de Hottentotten die de plant gebruikten voor zijn visioen-opwekkende eigenschappen. Ze kauwden de wortels en hielden deze enige tijd in hun mond.

Hun dierlijke insincten werden aangewakkerd, hun ogen schoten vol vuur, ze lachten en waren uitgelaten. Ze waanden zich in de zevende hemel... Wanneer ze de plant in sterke concentraties gebruikten, veroren ze zelfs het bewustzijn en belandden ze in een delirium.

Kanna was toendertijd steevast verbonden met de jacht op antilopen, die ook Kanna werden genoemd. Deze antilopen waren voor de Bosjesmannen heilige dieren, hetgeen uitvoerig blijkt uit de vele rotstekeningen die men in Zuidelijk Afrika vandaag nog steeds uigebreid aantreft. Toen de Nederlanders Zuid-Afrika veroverden, veranderde Kanna in ...kaugoed.

Minder angst, stress en spanning

De fascinerende plant die Kanna beslist is, werd eigenlijk nog nooit volledig geïdentificeerd. De plant behoort tot de familie van de Mesembryanthenum, en bevatten een alkaloïde, mesembrine dat rustgevend, cocaïne-achtige effecten veroorzaakt en een zeker loomheid bij zijn gebruikers teweegbrengt. Lange tijd bleef het gebruik van de Kanna beperkt tot de Bosjesmannen uit het binnenland van Zuid-Afrika. Nu zowel stress als angst  en deprssie hier bij ons aan de orde van de dag zijn, komen de weldoende eigenschappen van deze zeldzame plant ook hier meer en meer in beeld.

Niet verslavend

Recent onderzoek wees uit dat Kanna de stemming verbetert en de angst, stress en spanning vermindert. In hoge concentraties brengt het zijn gebruikers in een euforische stemming en  heeft een stimulerende en kalmerende werking. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van deze plant tot geneesmioddel tegen stress, is ongetwijfeld de vastelling dat Kanna niet verslavend werkt. Wanneer men zich aan de toelaatbare dosis houdt, is er geen gevaar voor nevebnverschijnselen. In geval van overdosis veroorzaakt Kanna hoge bloeddruk, hoofdpijn en misselijkheid en in extreme gevallen ...angst en hartkloppingen, die even snel weer verdwijnen.