Wie is de baas: u of het geld

Inleiding

Naar verluidt lijdt een groot percentage van de wereld aan het money sickness syndrome . Wat is dat?

Dr. Roger Henderson, een Britse onderzoeker op het gebied van de geestelijke gezondheid die term onlangs bedacht, doelt daarmee op de lichamelijke en psychische symtomen waaraan mensen lijden die gestrest zijn door geldzorgen. Tot de sympyonen behoren kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, gebrek aan eetlust, onrechtvaardigde woede, nervositeit en negatieve gedachten. "Geldzorgen zijn een voorname oorzaak van stress",zegt Henderson. Het zal niemand verbazen dat erin de afgelopen maanden steeds meer mensen het slachtoffer zijn geworden van de nadelige gevolgen van zorgen die met geld te maken hebben.

Door de huidige financiele crisis in veel landen zijn mensen hun baan, hun huis en hun spaargeld kwijtgeraakt. Grote financiele instellingen zijn ingestort en zelfs de welvarendste landen hebben noodmaatregelen getroffen om een totaal bankroet te voorkomen. In ontwikkelingslanden hebbende stijgende kosten voor voedsel en andere basisbehoeften ook veel ongerustheid veroorzaakt.

Geldgerelateerde zorgen: ook in tijden van overvloed

In de afgelopen jaren van financiële voorspoed zaten veel mensen ook in de zorgen: De Zuid-Afrikaanse krant The Witness berichtte bijvoorbeeld dat zich over afrika "een sluipende maatschappelijke ziekte vanoverconsumptie, commercialisme en buitensporig materialism" verspreidde. De krant somde enkele van de symptomen van die 'ziekte'op, zoals "stress, schulden, verkwisting, overwerk, het gevoel iets te ontberen, afgunst en depressiviteit". Sommigen gaven geld de schuld voor de aanhoudende verslechtering van de kwaliteit van leven in Afrika.

Voor de recente financiele crisis maakte India een periode van bijzondere economische groei door. Volgens India Today International was 2007 een jaar waarin het land "snel nieuwe hoogten van opzichtig bestedingsgedrag bereikte". Niettemin vreesden de plaatselijke autoriteiten dat India's welvaart tot meer onrust en zelfs geweld zou leiden. In dezelfde periode was er een nieuwe generatie van jonge volwassenen in de Verenigde Staten die de neiging had buitensporig veel uit te geven aan luxeartikelen. Maar hun koopkracht maakte hen niet gelukkig. Onderzoekers zeiden dat de welvaart in de VS een van de voornaamste oorzaken was van alcoholisme, depressiviteit en zelfmoord. Uit onderzoek bleek dat ondanks de rijkdom en overvloed "nog niet eens een op de drie Amerikanen aangaf erg gelukkig te zijn".

Niet iedereen lijdt aan de symptomen

Toch xijn er ook veel mensen - zowel rijk als arm - die zich in goede en in slechte tijden betrekkelijk weinig zorgen makenover het geld en materiele bezittingen. Hoe komt dat? In een rapport met de titel The Meaning of Money, schrijven de onderzoekers dat sommige mensen "in hoge mate gemotiveerd en beheerst worden door geld. Dat kan tot stress en beheerst worden door geld. Dat kan tot stress en neuroticisme leiden."Maar ze voegen eraan toe:"Degene die zorgvuldig een budget opstellen hebben meestal het gevoel dat ze de zaken op orde hebben en denken positief over zichzelf. Ze zijn de baas over hun geld en niet de slaaf van hun geld (...) We zijn van mening dat mensen die hun uitgaven zorgvuldig plannen misschien ook minder stress en daardoor minder spanningen hebben."

Hoe staat u tegenover geld? Hoe is de sterk veranderlijke aard van de wereleconomie van invloed op u? Bent u het geld de baas, of is geld u de baas? Misschienhebt u geen last van de hierboven genoemde symptomen. Toch zijn we allemaal, of we nu rijk zijn of arm, gevoelig voor de nadelige gevolgen van geldzorgen. vraag blijft,hoe kan ik met mijn financien omgaan? zodat je meer gemoedsrust heb en een gelukkiger leven kan leiden.

voor alle info om dit probleem te overwinnen