De mantel der liefde

Iets met de mantel der liefde bedekken

Bedekken

Dit is een mooi spreekwoord waarvan we eigenlijk vinden dat het niet alleen mooi, maar ook geweldig is als we het doen. Wat we bedoelen met iets met de mantel der liefde bedekken is eigenlijk hetzelfde als we zeggen dat we iets door de vingers zien. We zien iets dat niet goed is en besluiten het toch niet te beoordelen en vooral niet te veroordelen. Maar is dat wel de juiste aanpak. Want hebben we niet ook het spreekwoord dat juist aangeeft dat zacht zijn juist problemen veroorzaakt: Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

⬇ Index

De mantel der liefde

Je kunt je afvragen of iets met de mantel der liefde bedekken wel de beste aanpak is. Want eigenlijk ontneem je daarmee de ander niet alleen de kans om te leren van zijn fouten, je stelt je ook boven de ander op. Je kunt je dus afvragen of het wel een mantel van liefde is. Verder kun je ook heel eenvoudig iets door de vingers zien, niet omdat je begrijpt dat de ander nog veel moet leren. Nee je ziet iets door de vingers, omdat je geen zin hebt om de confrontatie aan te gaan met de ander over zijn fout. Wat de mantel der liefde dan wordt is eigenlijk vooral een gemakzuchtige houding tegenover jezelf en de ander. Je maakt het jezelf gemakkelijk, door de ander niet aan te spreken op zijn fouten. Zodat je geen tijd hoeft te besteden aan het helpen van de ander. Wat je dan eigenlijk zegt is:

Ieder voor zich en god voor ons alleen

Het is dus heel makkelijk om te zeggen dat je iets met de mantel der liefde bedekt, terwijl wat je eigenlijk doet vooral jezelf het leven makkelijker maken is. Want is echte liefde niet juist de tijd nemen voor de ander om hem te helpen van zijn fouten te leren. Niet door zijn fouten door de vingers te zien, zodat je net kunt doen alsof je niet alles gezien hebt. Maar door hem te laten zien wat jij ziet, zodat hij kan leren van wat jij ziet.

⬇ Index

Tegenwoordig

Nu is het tegenwoordig natuurlijk wel makkelijker om te werken met de mantel der liefde. Door met de mantel der liefde te werken word je namelijk beloond. Je houdt heel veel tijd over voor jezelf en de dingen die jezelf wilt doen. Want je hoeft anderen te niet wijzen op wat ze fout doen en je hoeft ze al helemaal niet op een speciale manier feedback te geven. Waarbij je het slechte nieuws inpakt in wat ze goed hebben gedaan, zodat het minder pijn doet. Dat je vervolgens in de toekomst wel eens er tegenaan kunt lopen dat de ander fouten blijft maken en dat je dan toch veel tijd kwijt bent aan het corrigeren van die fouten is blijkbaar niet erg. Blijkbaar hoort bij de mantel der liefde ook het idee:

We zien wel waar het schip strand.

of:

Na ons de zondvloed.

Verder zorgt de mantel der liefde er ook voor dat je niet het gevaar loopt ruzie te krijgen met anderen. Zeker met mensen die heel veel moeite hebben met gewezen worden op hun fouten. Waardoor je iemand niet alleen moet wijzen op het feit dat hij een fout heeft, maar ook nog eens moet wijzen op het feit dat hij moeite heeft met het accepteren van kritiek. Wat er waarschijnlijk tot gevolg heeft dat je dubbel ruzie krijgt met de ander, namelijk over het feit dat je zegt dat de ander niet tegen kritiek kan en dat hij een fout heeft.

Nog een voordeel van andermans fouten door de vingers zien is dat je voorkomt dat anderen gaan kijken welke fouten jij hebt. Waarna zij jouw gaan wijzen op je fouten. Door de fouten van anderen met de mantel der liefde te bedekken, hou je weer tijd over en mag je verwachten dat jouw fouten in de toekomst ook met de mantel der liefde bedekt zullen worden.

⬇ Index

Gevolgen

Het feit dat we tegenwoordig het liefst maar net doen alsof de ander geen fouten heeft, heeft natuurlijk nadelen. Mensen leren niet meer hoe anderen hun zien. Het enige wat ze wel leren is dat je fouten mag maken en dat anderen daar niets van mogen zeggen, als ze willen laten zien
Gebroken
dat ze van je houden. En als ze je wel op je fouten attent maken, dan houden ze niet van je, moet de conclusie wel zijn. Maar dat leidt natuurlijk ook tot de situatie dat je niet naar je fouten hoeft te of gaat kijken, want dat doen anderen ook niet. Verder betekent naar je fouten kijken, dat je niet van jezelf houdt en dat is natuurlijk een nog grotere fout, dan het hebben van fouten.

Terwijl het zeer waarschijnlijk is dat er achter je rug om breed uit over je fouten gesproken wordt. Mensen blijven nu eenmaal sociale dieren, die graag over hun medemens praten of dat nu in goede of slechte zin is. Het voordeel van dat besproken worden is natuurlijk wel, dat je zorgt voor saamhorigheid en dat mensen je zien als een mens met fouten.

Het belangrijkste gevolg van de mantel der liefde is echter, dat fouten zich kunnen opstapelen en in de toekomst een probleem kunnen veroorzaken. De gevolgen van het nu niet aanpakken van iemands fouten kan er in de toekomst toe leiden dat iemand onoverkomelijke fouten maakt. Dit lijkt op het idee van het niet repareren van een lekkende kraan omdat het toch wel een schattig geluid is, waardoor je in de toekomst een waterrekening krijgt die al je vakantiegeld opmaakt. Maar dat nu aanpakken van fouten betekent wel dat je tijd moet vrijmaken om de ander te helpen van zijn fout te leren. Je kunt er namelijk niet mee volstaan om simpelweg te zeggen dat het fout is. Je zult ook moeten uitleggen wat er fout is en waarom. Waarna je de ander of de mogelijkheid moet bieden om hulp te zoeken om zijn fout te corrigeren of de ander moet helpen om van zijn fout te leren.

⬇ Index

De liefde

In zekere zin moet onze liefde in het gezegde:

Met de mantel der liefde bedekken

iets anders gaan betekenen. Met de mantel der liefde bedekken moet niet betekenen iets door de vingers zien. Maar moet gaan betekenen dat we de ander helpen om zijn leven te beteren. Zodat in de toekomst we die mantel der liefde helemaal niet meer nodig hebben. Maar dan betekent liefde dus de tijd nemen voor anderen en begrijpen dat ieder mens kan leren. Maar het betekent ook dat we van onszelf houden omdat we voorkomen dat we in de toekomst juist meer tijd nodig hebben om de cumulatie van fouten te corrigeren. Iets met de mantel der liefde bedekken moet dus vooral een werkwoord, een activiteit worden en niet een handeling die iets verbergt. Misschien wel een handeling die de fout van de ander afdekt voor het oog van derden, maar dan wel zodat je samen de maker van de fout aan het verbeteren van de fout werkt. Zodat hij in de toekomst de mantel der liefde niet nodig heeft.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Bedekken door sideshowmom

Gebroken door photomaryke

Index van koppen

Iets met de mantel der liefde bedekken
De mantel der liefde
Tegenwoordig
Gevolgen
De liefde
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen