Gradaties in Borderline

Het beeld dat mensen bij Borderline hebben, is vaak negatief. Het algemene beeld is: manipulatieve mensen die altijd voor problemen zorgen en er op uit zijn het hun medemens zo moeilijk mogelijk te maken. Het is waar dat zulke Borderline types bestaan. Is het echter terecht om alle mensen met Borderline over een kam te scheren. Zijn ze dan allemaal hetzelfde of bestaan er gradaties?

Hoe ziet 'de maatschappij' mensen met Borderline?

De ervaring leert dat heel veel mensen negatief aankijken tegen het begrip Borderline. De maatschappij toont een beeld van één type. Dat type presenteert zich in films, verhalen en boeken. Gemakshalve neemt iedereen daarom aan dat dit het gangbare type is. Dat alle mensen met Borderline van een zelfde agressieve makelij zijn. Zij zien iemand voor zich die op geen enkel vlak normaal is. Een naar iemand die je beter kunt mijden.

Waarom ziet men borderline zo?

De voornaamste oorzaak is dat het agressieve, extreme type het meest opvalt. Dat type vraagt vaak op een negatieve manier aandacht. Als dit type zich aangevallen voelt of onjuist bejegend, volgt een extreme reactie. Een reactie die meestal leidt tot conflicten. De reactie is vaak zo extreem dat het andere mensen tegen de borst stuit. Mensen lezen of luisteren niet graag naar en over zaken zoals bijvoorbeeld:

  • dreigen met zelfmoord
  • automutilatie

Dit extreme type neigt naar dreigen met zelfmoord, als poging tot manipulatie. Of praat of schrijft graag over details met betrekking tot automutilatie.

Dit geeft een druk op de mensen die daar gevoelig voor zijn of die de betreffende Borderliner als dierbaar zien. Andere mensen worden er boos van. Zo kan het dat deze mensen niet meer zien dat niet elke Borderliner van het agressieve type is omdat een ander type Borderliner minder opvalt. Die laatste heeft vooral zelf hinder van zijn symptomen en valt andere mensen daar zo min mogelijk mee lastig. Met name in stilte draagt diegene zijn last.

Zijn mensen met Borderline allemaal hetzelfde?

Nee. Het is onmogelijk dat ze allemaal hetzelfde zijn.

Net zoals er verschillen zijn in elk mens en elk mens in wezen uniek is, zo geldt dat ook voor mensen met de diagnose Borderline. Natuurlijk hebben ze in zoverre gemeen dat ze voldoen aan tenminste vijf van de negen punten die volgens het DSM model bepaald zijn als zijnde: dát is borderline. Ze worstelen ook allemaal met hun innerlijke angsten en hoe ze zich staande moeten houden.

In die zin voldoen ze allemaal in meerdere of mindere mate aan dezelfde kenmerken en gevoelens. In meerdere of mindere mate geeft echter aan dat hier al verschil in zit. Het hangt er tenslotte vanaf aan welke symptomen je wel of niet voldoet en in hoeverre je hieraan voldoet.

Als je daarbij aanneemt dat elk mens uniek is, is het niet meer zo moeilijk te bedenken dat de ene Borderliner ook wezenlijk verschilt van de andere. Geen enkel geval heeft exact hetzelfde gedrag en exact dezelfde problematiek. Ieder persoon heeft zijn eigen karakter en bijbehorende problemen. Dat maakt de mens uniek. Daar komt bij dat mensen met deze diagnose niet zelden een combinatie diagnose kregen. Borderline met een andere stoornis of problematiek. Bijvoorbeeld: Borderline met een dhysthyme stoornis. Borderline gaat namelijk nogal eens samen met andere problemen en een (chronische) depressie kan een daarvan zijn.

Een type Borderline bestaat daarom niet in de praktijk. Het is enkel feitelijk zo bepaald wat in de praktijk niet betekent dat ieder Borderline type precies hetzelfde is, doet, beleeft en reageert.

Zijn er gradaties in Borderline?

Officieel (nog) niet. Zoals eerder genoemd, staat maar een type vermeld in het DSM model. In de praktijk valt wel een scheiding te maken:

  • High functioning
  • Low functioning

Het verschil tussen deze twee is dat iemand die een hoog functionering niveau heeft meestal in staat is redelijk goed om te gaan met verantwoordelijkheden. Zoals het hebben of behouden van een baan. Naar buiten toe presenteren deze mensen zich als normaal. Ze zijn goed in staat te verbergen wat ze werkelijk voelen. Mensen die een laag functionering niveau hebben, zijn niet of nauwelijks in staat een normaal leven te leiden. Het lukt hen niet goed om te gaan met de borderline kenmerken en gevoelens. Deze is dan ook het type dat het meest opvalt in de maatschappij. Zijn naasten lijken met hen van crisis tot crisis te leven.

Iedere borderline heeft zijn eigen manier van ermee omgaan. Dat valt onder de verdelen in:

  • 'acting in'
  • 'acting out'

In de praktijk betekent het simpelweg dat 'acting out'van de Borderliner andere mensen opzadelt met de 'pijn' van die Borderliner. 'Acting in' betekent vaak destructief gedrag wat de Borderliner zichzelf aandoet.

Weinig mensen zijn enkel het een of het ander. In alle bovengenoemde zaken valt een combinatie te maken. Dat geeft wederom aan dat diversiteit in Borderline groot is.

Tips

  • Wees voorzichtig met wie je vertelt dat je Borderline hebt. Je bent niet verplicht dit te melden op je werk of aan je omgeving.
  • Vertel je het toch: Hou er rekening mee dat mensen scheef (kunnen) aankijken tegen alleen al het woord Borderline. Mensen hebben vaak een low functioning acting out type mens voor ogen en dat beeld kan jou ernstig tekort doen.

Mijn andere artikelen over Borderline

De geschiedenis van Borderline

Borderline in je hersenen

Reacties (4)

Reageer
Natasja reageerde 11 jaar geleden
03 Feb 20:07
Beste De Pysch himself, de cijfers zijn wat rooskleuriger. Naar schatting heeft ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking Borderline, 0.12% heeft PDD-NOS en afhankelijk van de leeftijdsgroep heeft 1-5% ADHD.
De Pysch himself reageerde 11 jaar geleden
28 Jan 21:35
In deze tijd heeft zo,n beetje elk mens wel last van ADHD PDDnoz,Borderline,dus hoppata met zijn allen naar de pysch, hijs fijn.
Natasja reageerde 11 jaar geleden
17 Dec 15:04
Beste Paulus, het gaat uiteraard niet om het label maar om waar het label voor staat.
Je hebt gelijk dat ieder mens wel íets heeft wat terug te vinden is in het DSM model. Het gaat echter om de mate van aanwezigheid.
Paulus reageerde 11 jaar geleden
11 Dec 14:34
komop zeg al die termen zijn ook op andere mensen van toepassing - dat is gewoon hoe een mens is en funtioneert - laat je niet labelen - mensen die labelen zijn zelf eng !