De geschiedenis van Borderline

De ontwikkeling met betrekking tot de persoonlijkheidsstoornis Borderline heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1938. Hoe is deze ontwikkeling verlopen? Wat zijn de achtergronden? Hoe zit het met informatie over het DSM model? Kortom: Borderline van toen naar nu.

Achtergrond

De Borderline Persoonlijkheid Stoornis (BPS) heeft een lange evolutie geschiedenis.

In 1938 gaf Dr. Stern als eerste de term Borderline een formeel karakter. Hij beschreef een groep patiënten die "te ziek was voor de klassieke psychoanalyse". Hij noemde de kenmerken:

 • afwisselend mensen idealiseren en negatief bekritiseren;
 • overreactie op kritiek of afwijzing;
 • depressie of woede-uitbarstingen;
 • een erfelijke factor in hun karakter die voor een laag zelfbeeld zorgt;
 • projectie als verdedigingswapen (wat fout gaat, is iemand anders schuld);
 • niet in staat om te gaan met routine en regelmatigheid.

Nieuwe stoornis

Deze mensen pasten daarom niet voldoende in de al bekende en bestaande stoornissen. Toch duurde het nog vijftien jaar, in 1953, voor Robert P. Knight, arts en therapeut, het concept Borderline los koppelde van de stoornis Schizofrenie. We waren daarmee op weg om mensen met afwijkende kenmerken hun eigen stoornis te geven.

In 1967 verscheen Otto Kernberg ten tonele. Hij kwam met een theorie van drie types afwijkende persoonlijkheden. Borderline, hoewel een misleidende term, was daar een van. Het was de eerste keer dat deze kenmerken werden toegeschreven aan een op zichzelf staande persoonlijkheidsstoornis. Toch duurde het nog eens dertien jaar voor deze term zijn eigen officiële plek kreeg.

Het DSM model - toen en nu

In 1980 kwam de term Borderline voor het eerst voor in het DSM model. De derde versie van DSM III om precies te zijn. De criteria, behorende bij de stoornis, waren tot stand gekomen in een onderzoek onder 800 Amerikaanse psychiaters. Het verschil tussen de criteria van DSM III en DSM IV is:

 1. micropsychotische episoden zijn toegevoegd
 2. dissociatieve symptomen zijn toegevoegd
 3. affectieve instabiliteit is vervangen door affectieve reactiviteit

Borderline - toen en nu

De persoonlijkheidsstoornis Borderline heeft een langzame weg afgelegd maar door gedegen onderzoek stellen we nu dat mensen met Borderline niet onbehandelbaar zijn. Dit in tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht. Hoewel de stoornis overlappingen heeft met andere stoornissen heeft het ondertussen toch een eigen identiek karakter weten te vormen, die ondertussen officieel erkend wordt.

Betekenis van woorden

Micro psychotisch houdt een onvermogen in de werkelijkheid naar gangbare maatstaven te overzien. Daardoor kan iemand mentaal verward raken.

Dissociatief betekent momenten niet bewust beleven waardoor de persoon tijd kwijt lijkt te zijn. Dit kan zo sterk zijn dat een persoon niet meer precies weet wat er gebeurd is tussen punt A en punt B.

Affectief betekent het gevoelsleven.

Reactiviteit betekent het vermogen ergens op te reageren.

Bronnen

 • Stern, A. (1938). (Psychoanalytical investigation and therapy in the borderline group of neuroses. Psychoanal. Q. 7:467-489).
 • De afbeelding van Otto Kernberg komt van Google.

Mijn andere artikelen over Borderline

Borderline in je hersenen

Gradaties in Borderline


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden