Alcoholisme: Een Slavendrijver

Inleiding

Velen kennen een persoon in hun directe of indirecte omgeving die wel eens te veel alcohol nuttigt. Maar wanneer spreek je nou van alcoholisme? Is iemand die in het weekend bovenmatig alcohol gebruikt of degene die elke dag naar de fles grijpt een stevige drinker of een alcoholist? Wat zijn de gevolgen van alcoholisme? wat doet het met je lichaam? En als je beseft dat je misschien een probleem hebt op dit gebied, wat kun je eraan doen? Wat zijn de mogelijke behandelingen?

Wanneer ben je een alcoholist?

Er is een algemene norm die zegt dan mannen van 21 glazen en vrouwen vanaf 15 glazen per week, rekening houdend met twee ingebouwde rustdagen, dus dagen waarop geen druppel wordt gedronken, drinken een alcoholist kunnen zijn. Er zijn echter andere factoren waar ook aandacht aan besteedt moet worden. Er treedt bij alcoholisme een sterke mate van gewenning op voor drank. Met andere woorden er zijn grotere hoeveelheden alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken. Bovendien treden typisch gevolgen van alcoholisme in als lichamelijke afhankelijkheid. Je bent een alcoholisme als je niet meer vrij kan stoppen met drinken en wanneer je dat wel doet de karakteristieke ontwenningsverschijnselen ondervindt zoals hevig beven en zweten.

De gevolgen van alcoholisme?

Een overmatig gebruik van alcohol kan meer en ernstigere gevolgen hebben dan je je op het eerste gezicht realiseert.

  • Het meest voorkomende gevolg wat al binnen een jaar kan intreden zijn leverfalen. Omdat de lever gemakkelijk gezegd de grote hoeveelheid aan afvalstoffen in het lichaam niet meer kan verwerken treedt er leververvetting en ontsteking op in de lever. Deze kunnen onomkeerbare beschadigingen tot gevolg hebben, levercirrose. Met als ultimum remedium een levertransplantatie.
  • Een ernstig gebrek aan vitamine B1, alcoholisten hebben dit harder nodig en breken de vitaminen af door te drinken, leidt tot verandering in het hersenweefsel. Met kans op een bekende geestelijk gevolg, de ziekte van Korsakoff. De alcoholist wordt ernstig gestoord in het functioneren van zijn sociale leven. En ervaart moeilijkheden met spreken en lopen. Kortom de alcoholist wordt sterk afhankelijk van zijn omgeving.
  • Grotere kans op kankers in de mond, keel, tong, lippen en slokdorm door de brandende werking van de alcohol.
  • Aantasting van de coronaire hartwanden (de kransslagaders van het hart) met als gevolg een vergrote kans op hart- en vaatziekten.
  • Serieuze psychiatrische stoornissen als depressie en frequente angstaanvallen.
  • Veranderingen in het karakter van de alcoholist. Deze persoonsveranderingen zijn vaak erg lastig voor de naaste verwanten. Juist in zo’n moeilijke periode hebben ze antwoorden nodig.

De behandeling

Als de alcoholist eenmaal volledig is doordrongen van zijn toestand en uiteindelijk bereid is zich een leven zonder alcohol voor te stellen kan worden begonnen met de behandeling. Deze bestaat uit twee fasen die moeten worden doorlopen. Allereerst de fysieke fase en vervolgens de langdurige psychologische fase.

Fase 1

De ontwenning vindt plaats in een ontwenningskliniek of door opname in het ziekenhuis. Voor twee à drie weken wordt de lijder aan alcoholisme onder strikte medische begeleiding geholpen in het langzaam afbouwen van zijn lichamelijke behoefte aan alcohol. De plotselinge stop, ‘cold turkey method’, waarbij de verslaafde ineens geen druppel meer tot zich krijgt wordt het meest toegepast. Er treden hevige problemen en ontwenningsverschijnselen op als een delirium tremens: hallucinaties en mentale verwarring. De patiënt moet gerehydrateerd worden, om het vochtpeil in het lichaam weer op niveau te krijgen. Verder moet extra vitamine B worden ingenomen. Vaak worden er ook kalmeermiddelen of angstwerende middelen toegediend.

Fase 2

De tweede fase is de langdurige mentale fase. De duur van deze fase varieert van binnen een jaar tot jarenlange behandeling. De patiënt moet worden geresocialiseerd. Door het weer deelnamen aan de maatschappij via lid worden van de AA (anonieme alcoholisten) en het actief op zoek gaan naar nieuw werk door inschrijving bij het CWI en sollicitatie ziet de bijna ex-alcoholist weer het nut in van het leven. Hij krijgt als het goed is weer zelfvertrouwen en schud de schuldgevoelens van zich af. Een enkeling slaagt hier in de praktijk ook daadwerkelijk in. Voor velen is het een lange weg die vaak weer uitkomt bij het begin.

Afsluiting

Bespaar je de moeilijkheden van het levenslang niet meer kunnen leven zonder, omdat het leven minder leuk is volgens hen. Alcoholisme is echter een slavendrijver waaraan je je dient te onderwerpen wanneer je eenmaal ver in het proces bent. Voor de ergste (ex-)verslaafden is het een staat waarin de slaverij nooit wordt afgeschaft. Meet jezelf principes aan waaraan je ook onder groepsdruk kunt voldoen, bijvoorbeeld niet meer dan zeven drankjes per week. Wees dus verstandig en drink met mate.