Zo gebruik je het alcoholslot

Inleiding

Alcohol en autorijden gaan niet samen. We hoorden en zagen het al zo dikwijls. In vele gevallen tevergeefs, want ontelbare sensibilizeringscampagnes van de overheid en de verschillende automobilistenverenigingen later, zijn er nog altijd veel te veel autobestuurders die dronken achter het stuur kruipen. De gevolgen laten zich raden. Dronken rijden is jaarlijks goed voor honderden dodelijke verkeersslachtoffers en evenveel ernstig gewonden. Nu probeert men de kwaal van dronken rijden definitief te weren, door het verplicht rijden met een alcoholslot. Hoe werkt zo'n alcoholslot en wat zijn de gevolgen voor de automobilist?

Alcoholslot vanaf 1 december

Nadat België ruim één jaar na de officiële beslissing het gebruik van het alcoholslot in auto's eindelijk in gebruik nam, is het op 1 december 2011 nu ook Nederland aan de beurt. Daardoor kunnen automobilisten die té diep in het glas keken, worden verplicht met een alcoholslot in hun wagen rond te toeren. Inderdaad, iedere chauffeur die vanaf deze datum tijdens alcoholcontroles betrapt wordt met meer dan 1,3 promille alcohol in zijn/haar bloed, wordt beboet met het verplicht installeren van een alcoholslot. Op die manier is men ervan overtuigd dronken rijden definitief uit het verkeer te bannen, en dat is een goede zaak voor iedereen.

Hoe werkt een alcoholslot?

Het alcoholslot wordt verplicht vanaf het ogenblik dat uit een ademtest blijkt dat je meer dan 1,3 promille alcohol in je bloed hebt. Met het verplicht invoeren van het alcoholslot, zal je wagen niet starten wanneer je promillegehalte alcohol meer dan 0,2 bedraagt. Pas wanneer uit een nieuwe controle blijkt dat je onder de 0,2 alcoholgrens zit, zal je weer kunnen auto rijden. Ligt je alcoholgehalte dan nog steeds te hoog, dan zal je auto alle dienst blijven weigeren, en kan je dus niets anders dan hem aan de kant laten staan. Het alcoholslot lacht duidelijk niet met dronkaards achter het stuur. Een neutje kan reeds voldoende zijn om tevoet te worden gezet. Zelfs na het eten van een praline of een ander snoepje dat een miniem percentage alcohol bevat, kan in sommige gevallen reeds voldoende zijn om je niet tot het verkeer toe te laten!

Alcoholslot test ook tijdens het autorijden

Bij de invoering van nieuwe wetten, zijn er altijd mensen die een achterpoortje trachten te vinden om aan de (boete)dans te ontsnappen. Dat zal ongetwijfeld ook bij de ingebruik name van het alcoholslot gebeuren. Automobilisten zullen echter bijzonder vindingrijk moeten zijn om het slimme alcoholslot te verschalken. Dat werd immers zodanig ontworpen dat fraude zo goed als uitgesloten is. Het alcoholslot doet immers méér dan alleen je alcoholgehalte meten. Het toestel is zelfs in staat zowel het vochtgehalte als de temperatuur van je adem nauwkeurig op te tekenen. Doe je al het mogelijke om toch dronken met je auto te kunnen vertrekken, dan zal het apparaat dit vrijwil onmiddellijk detecteren, en starten onmogelijk maken. Kan je toch starten, dan zal dat niet lang duren. Zelfs tijdens het autorijden kan het alcoholslot om een nieuwe ademtest vragen, zodat iemand anders laten blazen onmogelijk is.

Pechverhelpers zullen problemen oplossen

Zoals dat met alle toestellen het geval is, kan er uiteraard ook met dit alcoholslot altijd wel iets verkeerd gaan, en wat dan? In dat geval kan je steeds beroep doen op pechverhelpers, voor wie het alcoholslot geen geheimen meer zou mogen hebben. Bij defect kunnen ze het alcoholsot uitschakelen.