Verschil tussen harddrugs en softdrugs

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: inleiding

Drugs kunnen ingedeeld worden naar werking, in vorm als soft- en harddrugs, maar ook naar de legaliteit of illegaliteit. De illegale (verboden) middelen staan beschreven in de Opiumwet.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: wat is drugs

Drugs zijn middelen die je hersenen prikkelen waardoor er bij jou geestelijke en/of lichamelijke effecten kunnen optreden. Dit wordt ook wel de psychoactieve werking genoemd. Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden zoals hierboven beschreven. Maar de meest gebruikte indeling is wel de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Sommige middelen, zoals hasj en wiet, hebben meerdere effecten.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: effecten

Stimulerend - Bij deze middelen krijgt de gebruiker het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn, niet vermoedend dat het ook levensgevaarlijk kan zijn. Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar ook tabak en koffie.

Verdovend - Hierbij komt de gebruiker in een slaperige roes. Verdovende middelen hebben een kalmerende en ontspannende werking, ook deze zijn niet zonder risico. Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen.

Bewustzijnsveranderend - De gebruiker van deze middelen gaat de wereld (heel) anders zien en beleven doordat deze middelen het bewustzijn tijdelijk veranderen. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld hallisunatie. Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo’s en andere tripmiddelen.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: softdrugs

Woord Definitie
softdrugs Zelfstandig Naamwoord Meervoud van softdrug licht verdovende drug, waaraan je niet lichamelijk verslaafd raakt.

In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Softdrugs zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen. Voorbeelden van softdrugs zijn hasj, weed, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: harddrugs

Woord Definitie
harddrugs Drugs met grote risico`s: opiaten, cocaïne, wekaminen, LSD en alcohol.

In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Harddrugs zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen. Dit risico ligt vooral op het gebied van de gezondheid en het verslavende effect. Onder harddrugs wordt onder andere verstaan heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: verschillen

De overheid heeft een onderverdeling gemaakt naar harddrugs en softdrugs. Bij deze verdeling wordt ervan uitgegaan dat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs. In werkelijkheid kan het gebruik van softdrugs ook tot (grote) problemen leiden.

De middelen van lijst I van de Opiumwet worden wel harddrugs genoemd. Hasj en weed staan bekend als softdrugs. Harddrugs zijn volgens de wet gevaarlijker dan softdrugs en dat uit zich in de strafmaat. In de werkelijkheid is de grens tussen harddrugs en softdrugs niet zo makkelijk te trekken. Er zijn gebruikers van softdrugs die zoveel gebruiken dat het 'hard' gebruik genoemd zou kunnen worden. Het omgekeerde komt ook voor, hoewel ‘soft’ gebruiken van harddrugs voor de meeste mensen moeilijk vol te houden is.

Slaap- en kalmeringsmiddelen vallen over het algemeen buiten de indeling in hard- en softdrugs. Ze nemen een uitzonderingspositie in omdat ze meestal op recept, als geneesmiddel, worden uitgeschreven. Alcohol en tabak doen in schadelijkheid en risico’s niet onder voor de harddrugs, ze worden echter meestal niet als harddrugs aangemerkt, omdat ze maatschappelijk min of meer geaccepteerd zijn.

Verschil tussen harddrugs en softdrugs: toekomst?

Drugs gebruiken brengt veel risico's en schade met zich mee. Het effect van veel drugs is afhankelijk van je conditie en stemming. Hierdoor is drugs heel onvoorspelbaar.

Onvrede kan bijvoorbeeld omslaan in woede, en angst kan omslaan in een paniekaanval.

Verder heeft drugs veel gevolgen voor je lichaam; zowel op de korte als op de lange termijn.