Die methode bestaat er de eerste maanden in dat je overleeft op (wel onder medische begeleiding: in ons land is een netwerk van van ‘PronoKal-artsen actief) op poedertjes en pilletjes in plaats van de dagdagelijkse kost. In die vervangingsmiddelen zitten voedingssupplementen en nutriënten. Voor dergelijke produkten bestaat er in België een ‘notificatieplicht'. Die bepaalt dat je aan de overheid uitlegt welke ingrediënten er in zitten. Na controle mag dan verkocht worden. Tot nu toe wordt dit ontweken omdat de producten uit Spanje worden geleverd.

En dan is er nog de persoon van Bart de Wever zelf. Niet vies van kordate uitspraken, commotie, Latijnse spreuken, publiciteit, politiek gekrakeel, wellicht geen fan van Di Rupo, no nonsense volgens partijgenoten, mediageile verwijten van politieke tegenstanders. Kortom: heibel in de tent!