Foutje van de huisarts en dan

Kan een huisarts fouten maken

Dokters zijn ook maar mensen. En ze hebben het allemaal verschrikkelijk druk vandaag. Dat merk je het best als je zelf op consultatie moet. Met het online afsprakensysteem van tegenwoordig zie je dat er maar tien minuten tijd wordt voorzien per persoon. Een foutje is dan niet uitgesloten. Ziek door een foutje van de (huis)arts en dan? 

 

Taal niet belangrijk

Dit is een waar gebeurd verhaal uit België, doch het kan even goed in Nederland of tijdens je vakantie bijvoorbeeld, in het buitenland gebeuren… Daar sta je natuurlijk niet bij stil totdat de werkelijkheid zich aandient! Het verhaal gaat ook niet over, noem het maar ‘onschuldige’ pillen zoals een pijnstillertje (zonder voorschrift) of vitaminepreparaten. Het betrof hier zware medicatie!

Het verhaal uit de krant

Omdat de betrokken mevrouw ondraaglijke gewrichtspijn had, gaat ze naar haar huisarts. Ze nam tot nu toe Ledertrexate, een zwaar geneesmiddel dat ook aan kanker-, reuma- en psoriasispatiënten wordt voorgeschreven. De huisarts besluit om de dosis te verhogen van 3 pillen per week naar 6 pillen per week. Echter: op het voorschrift schrijft hij abusievelijk 6 pillen per dag ! Waarop mevrouw met haar voorschrift naar de apotheker gaat om nieuwe voorraad Ledertrexate en de apotheker begaat helaas dezelfde vergissing en schrijft op het doosje eveneens 6/dag. Plichtsgetrouw neemt de mevrouw haar nieuwe dosis in en wordt na verloop van tijd ziek, ernstig ziek: ze kan nauwelijks nog eten of praten. Het verhaal eindigt dat ze met spoed naar het ziekenhuis wordt gebracht om een maagspoeling te ondergaan! Gevolg: een 3 tal weken verblijf in het ziekenhuis en lange tijd arbeidsongeschikt. Tel uit je kosten en loonverlies… Nog volgens het krantenbericht is mevrouw nu al 5 jaar ‘doodziek’.

Rechtzaak

♦ Omdat het hier om een medische fout ging, trekt mevrouw naar de rechtbank. De strafrechter beslist in 2007 dat de arts en apotheker fout zaten. In april 2010 wordt de schade uitgesproken en wat blijkt: de arts is maar voor 25% schadeplichtig, de apotheek 50% en mevrouw ook 50%! Hoe een en ander in de praktijk wordt verrekend werd niet uitgelegd, wel dat de apotheker hoofdschuldige is en 50% moet betalen. Als de arts 25% van de rest moet betalen dan draait mevrouw dus voor 25% zelf op! Dan ga je je toch wel vragen stellen bij de rechtsgang, althans in België maar hoe zit het in andere landen?

♦ Anderzijds de geschiedenis herhaalt zich voor de zoveelste keer: bij een medische blunder trekt de patiënt meestal aan het kortste eind!

De wijze les: als patiënt heb je rechten maar ook plichten!

  • De eerste verantwoordelijke blijkt inderdaad de apotheker te zijn, althans voor de Belgische wet: hij of zij moet controleren of het voorschrift overeenstemt met de bijsluiter. Is dit niet het geval dan moet hij de arts contacteren. Met andere woorden: de voornaamste en eerste verantwoordelijkheid ligt niet bij de arts maar bij de apotheek, en die is in de regel verzekerd voor mogelijke vergissingen die in zijn praktijk gebeuren.
  • Deze tip in de krant is in dit geval niet onbelangrijk: lees zelf ook altijd de bijsluiter, ondanks de pietluttige, kleine lettertjes! Bij twijfel: vraag het de apotheker opnieuw!

Conclusies

Alleen maar vragen!

  1. Ben je verplicht om de bijsluiter te lezen?
  2. Is het logisch dat je wordt veroordeeld omdat je doet wat je wordt voorgeschreven (ook al is dat een vergissing)?
  3. Hoe zit het met je rechten als patiënt?
  4. Wie betaalt je gerechtskosten?

Met heel veel respect voor de duizenden mensen die elke dag hun uiterste best doen in de gezondheidszorg, met respect voor de apothekeres die haar vergissing heeft toegegeven (zij is uiteraard en helaas medeslachtoffer), met respect voor alle huisartsen … maar waarom blijft het toch altijd zo moeilijk voor hen om hun vergissingen toe te geven en hun verantwoordelijkheid te nemen? Waarom wordt deze mevrouw niet gewoon 100% vergoed? Wie gaat er nog met een gerust gemoed naar de huisarts of apotheek op deze manier?

Update: medische fouten en de procedure voor schadevergoeding

In België is er sinds 2010 een speciaal fonds opgericht voor mensen die slachtoffer zijn van een medische fout. De naam: Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Daar kun je een dossier indienen. Na onderzoek van het dossier ontvang je binnen 6 maanden de uitslag. Ga je niet akkoord met het oordeel van FMO dan kun je altijd nog naar de rechtbank.