Wat is EMDR therapie

Inleiding

EMDR is een nog vrij onbekende vorm van therapie, het staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en bestaat sinds 1989. Toen werd deze vorm van therapie ontdekt/ ontworpen door de Amerikaanse Francine Shapiro. Wat deze vorm van therapie inhoudt, hoe het werkt en voor wie het bedoelt is wordt in de loop van dit artikel duidelijk. Dit artikel vormt dus een korte kennismaking met EMDR therapie.

Wat is EMDR therapie?

EMDR is een behandelmethode om traumatisch ervaringen te verwerken. Het wordt dan ook vaak gberuikt bij de behandeling van het post traumatische stress syndroom. Momenteel wordt het effect van deze behandeling onderzocht bij chronische pijn, een negatief zelfbeeld en angsten. EMDR wordt meestal gebruikt als onderdeel van een behandelplan. Hoe het precies komt dat deze vorm van therapie effect heeft is nog onduidelijk. Mometeel wordt er nog volop onderzoek naar gedaan. Mogelijk speelt de wisselwerking in beide hersenhelften hierbij een rol. Hierdoor werken gevoel en verstand meer samen.

Hoe werkt het?

De therepeut zal de patient vragen om terug te denken aan de traumatische ervaring. Hierbij gaat het niet om het alleen ophalen van de herinnering, maar om het totale plaatje van gevoelens, emoties, gedachten en beelden. Om te beginnen zal de therapeut dit vragen om een beeld te krijgen van het trauma en vandaaruit de verwerking te starten. Vervolgens zal de therapeut wederom vragen om de gebeurtenis op te roepen nu zal hij gebruik maken van een afleidingsmanouvre. Over het algemeen zal de therapeut de patient vragen de aandacht te richten op zijn hand. Deze zal hij dan op zo'n 30 cm van het gezicht heen en weer bewegen (eye movemnt). Het kan ook zijn dat de therapeut gebruik maakt van een koptelefoon. Hierdoor zal de patient afwisselend links en rechts geluiden horen. Dit afgewisseld met rustpauzes. Tijdens die rustpauzes zal de therapeut vragen naar de gedachten die bij de patient opkomen. Dit is over het algemeen een enorme stroom van gedachten, emoties enz. Meestal verandert er wat voor de patient. Aan het eind van ieder pauze zal de patient gevraagd worden aan de verandering te denken. Dit herhalen zal er toe leiden dat het trauma aan kracht verliest, de emotionele lading wordt dus minder. Hierdoor wordt het makkelijker om over het trauma na te denken en te praten. Dit draagt ertoe bij dat het trauma steeds meer een herinnering wordt in het leven van de patient.

Je kunt stellen dat de EMDR therapie bestaat uit 8 stappen:

  1. Het vaststellen van het meest traumatische gedeelte van de herinnering.
  1. Met dit beeld in gedachten wordt dit gedeelte geformuleerd, onder woorden gebracht.
  1. Vervolgens wordt er een positieve, functionele, gedachte geforuleerd en wordt de

geloofwaardigheid van deze gedachte getest.

  1. Vaststellen van de emotie die door de gedachte wordt opgeroepen.
  1. Richten van de aandacht op het herinneringsbeeld, de emotie en de bijbehorende

lichamelijke sensaties. Dit wordt gecombineerd met externe stimuli, bijvoorbeeld het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut. Elke nieuwe associatie (beeld, geluid, gevoel) vormt de basis voor een volgende serie. Van tijd tot tijd wordt de mate van spanning die het beeld (nog) oproept geëvalueerd (desensitisatiefase).

  1. Als de spanning voldoende is gedaald: wordt gprobeerd dit te associëren met de herinnering door nieuwe oogbewegingen uit te voeren. Dit wordt net zo lang herhaal tot er een acceptabel spanningsniveau is bereikt.
  1. Er wordt gecheckt of er ergens in het lichaam nog spanning aanwezig is.
  1. Afsluiting

Werkt het voor kinderen?

EMDR therapie bij kinderen vraagt om een actievere inzet van de therapeut. Angezien het voor kinderen moeilijk is om gevoelens/ gedachten onder woorden te brengen bied de therapeut hier ondersteuning in. Een ander punt van aandacht is dat de therapie moet zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind.