Psychotherapeut tussen coaching en psychotherapie

Psychotherapeut: tussen coaching en psychotherapie

Voor de meeste mensen is psychotherapie een weinig bekend beroep. Vaak wordt coaching op dezelfde lijn gezet. Nochtans doet een psychotherapeut iets helemaal anders dan een (life-)coach. Het is belangrijk de juiste keuze te maken als men zijn problemen wil aanpakken.

Psychologische problemen oplossen met coaching of psychotherapie?

Coaching ontstond vanuit het bedrijfsleven. Het kan vaak gebruikt worden om tal van psychologische problemen aan te pakken. Daarbij wordt uitgegaan van heel concrete klachten die via allerhande problem-solving technieken uit de wereld worden geholpen. Maar in een aantal gevallen volstaat dit niet en is psychotherapie geïndiceerd.

De goede raad van de psychotherapeut

De psychotherapeut kan in een aantal gevallen concreet advies geven. Dit behoort tot het instrumentarium van zelfs de meest intensief en langdurig werkende psychotherapeut. Het is een vaak voorkomend misverstand dat psychotherapie enkel bestaat uit luisteren zonder een oordeel te vellen. Postnatale depressie, burnout of concentratieproblemen: ook in dit geval kan een eenmalig advies of een rake opmerking problemen definitief doen verdwijnen. In bepaalde gevallen volstaat een enkele tip soms bij iemand in psychische nood om zijn of haar leven om te gooien.

Als de psychotherapeut tekort schiet

Wonderen geschieden echter niet dagelijks: na een concreet advies steken de problemen vaak vlug terug de kop op, in dezelfde of een andere vorm. De grenzen van het coachen zijn dan bereikt en er is meer nodig. In dit geval toont zich, voorbij de concrete klachten, vaak eenzelfde patroon. In dat geval is psychotherapie vereist. Soms betreft het een herhaling van oude patronen die vaak zelfs doorheen de generaties verschijnen.

Voorbij het coachen: psychotherapie

In deze gevallen zijn de psychische klachten langdurig en diepgaand. Niet coachen maar een vaak wekelijkse intensieve psychotherapie door een psycholoog is dan meestal de te nemen keuze. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit steeds meer. Soms is een combinatie van psychotherapie en psychofarmaca aangewezen.

Essentiële verschillen tussen psychotherapie en coachen

Zoals gezegd bestaat coaching uit concrete tips en duidelijke adviezen voor het verhelpen van onmiddellijk op te lossen klachten. Psychoanalytische psychotherapie echter eist een cruciale rol op voor het vrij spreken van de patiënt. Het faciliteren van dit spreken is het basiswerk van de psychotherapeut. Een duidelijk kader, gevatte interpretaties en een luisterend oor is de methodiek.

Hoe werkt psychotherapie?

Dit vrij spreken legt geleidelijk aan verhaallijnen bloot uit iemands leven en omgeving. Zowel klachten, gevoelens als gedachten worden gestuurd vanuit deze onderliggende, talige structuren. Deze structuren liggen vaak al op vroegkinderlijke leeftijd vast. Het wijzigen van deze hoofdzakelijk onbewuste processen die het leven sturen is moeilijk. Coachen is een methodiek die vaak tot mislukken gedoemd is in dit geval. Het bewust worden hiervan via psychotherapie echter zorgt voor controle en een herwonnnen keuzevrijheid.

Hogere eisen stellen aan de psychotherapeut

Om als psychotherapeut te kunnen werken op deze wijze moet eerst een eigen weg afgelegd. De psychotherapeut dient eerst zichzelf vrij te maken van allerlei herhalingen uit het eigen verleden. Daartoe is niet alleen supervisie maar vooral ook een eigen psychotherapie vereist. Dit draagt ertoe bij dat de psychotherapeut 'zuiver' kan luisteren, los van de eigen demonen en klachten.

Doel van de psychotherapie

Tijdens het coachen stuurt de coach het behandelingsproces. In depsychotherapie is het de patiënt die zijn psychotherapie maakt door te spreken. Hij is zelf als het ware zijn psychotherapeut. Hij wordt ’zijn eigen baas’ in het omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn leven.