Relatieproblemen: complementariteit en de psychotherapeut

Hoe los ik mijn relatieproblemen grondig op bij de relatietherapeut

Partners komen op bezoek bij de psychotherapeut omdat ze niet meer praten met elkaar, dagdagelijks in onenigheid leven, geen aangename tijd meer samen doorbrengen. Door de relatieproblemen maken ze voortdurend ruzie en hebben continu onbevredigde emotionele noden. De ander is niet langer het 'tweede ik', is niet meer de steunpilaar en het toevluchtsoord in nood. Het wordt steeds moeilijker om zich emotioneel te engageren ten aanzien van zijn echtgenoot of echtgenote.

Methodiek van de relatietherapeut

Een relatieprobleem aanpakken doet men met de twee partners samen of individueel. Eerst tracht de relatietherapeut ervoor te zorgen dat beiden elkaar grondig leren kennen: kindertijd, familie, verlangens, noden en angsten. Daarbij helpen de partners elkaar en leert men elkaar ook beter kennen. De psycholoog zorgt ervoor dat alles in een constructieve sfeer verloopt.

Partnerrelatie en complementariteit

De man neemt initiatief, de vrouw volgt, of omgekeerd. De vrouw doet haar eigen ding, de man sluit zich aan. Eén partner overheerst, de andere onderwerpt zich.Dit gebeurt in elke relatie, op verschillende gebieden, en is niet goed of slecht. Het zorgt er mede voor dat de partnerrelatie blijft veranderen en evolueren.

Relatie in crisis

In tegenstelling tot de gangbare mening zijn koppels in crisis vaak ook partners die elkaar aanvullen. Probleem is dat deze aanvullingen rigide zijn en extreem. De man is bijvoorbeeld allesoverheersend, laat geen enkele inspraak toe. De vrouw moet zich alles laten welgevallen, krijgt nauwelijks ruimte voor eigen initiatief. Verandering is dus zeer moeilijk.

Relatieprobleem door rigiditeit

Relaties veranderen constant. In ruziënde koppels niet. De mogelijkheid tot evolutie en aanpassing aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld opgroeiende kinderen, verdwijnt. De standpunten liggen steeds verder van elkaar af, de manier van gedragen wordt steeds meer stereotiep. Het koppel rijdt zichzelf steeds verder vast.

Oorsprong van het relatieprobleem

De oorsprong van deze relatieproblemen, zoals vreemdgaan en voortdurende ruzies, is individueel. Vaak oefenen vroegkinderlijke conflicten, emoties en ervaringen een negatieve invloed uit op de manier waarop de partners zich nu gedragen, voelen ten opzichte van elkaar.

Evolutie van een relatieprobleem

Naarmate een relatie ouder, diepgaander, intensiever wordt komen deze oude demonen meer aan bod in de relatie. Ook gaan de respectievelijke partners zich ertegen verzetten door ze in te kapselen in de huidige relatie. Het resultaat hiervan is dat de relatie minder soepel wordt, en de houding van de partners strenger, extremer. Er is dus veel minder aanpassingsvermogen aanwezig, wat zorgt voor een inherente kwetsbaarheid bij veranderende omstandigheden.

Waaruit bestaan deze oorspronkelijke gevoelens en gedragingen?

Mensen gedragen zich binnen een (landurige) relatie deels volgens de eerste hechtingspatronen die ze meekregen als baby en jong kind. Dit geldt zoweel voor negatieve als positieve relaties. Bijvoorbeeld de onmogelijkheid om zich te handhaven in een relatie van wederzijdse interdependentie. Of het ontberen van altruïsme, moeilijkheden met de agressiehuishouding of ook angsten, remmingen met seksuele dysfunctie als gevolg.

Doelstelling relatietherapeut

De psycholoog heeft niet de bedoeling deze oorzaken van de partnerrelatieproblemen te doen verdwijnen. Dit vergt een lange en intensieve psychotherapie. Wel zal hij de radicaliteit en rigiditeit van de onderlinge verhouding trachten tegen te gaan.

Als doelstellingen heeft de psychotherapeut :gematigdheid, soepelheid, mogelijkheid tot progressie, bewustzijn van oorspronkelijke invloeden op de huidige relatie, positieve instelling, altruïsme, gezonde assertiviteit in plaats van agressiviteit.

Conclusie: een grondige verandering van relatieproblemen

Een klassieke relatietherapie richt zich vooral op het huidige (dysfunctionele) gedrag van het koppel. Het in rekening brengen van onderliggende oorzaken van de problemen zorgt voor een grondige verandering in het koppel.