Persoonsgebonden budget aanvragen

Voor wie een persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor iedereen die verpleging, persoonlijke verzorging, vervoer of begeleiding nodig heeft in verband met ziekte, ouderdom of een handicap.

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, is echter wel een indicatie nodig van het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg ). Tevens is het mogelijk om voor kinderen onder de 18 jaar, die een psychiatrische aandoening hebben, een persoonsgebonden budget aan te vragen.

Voor een aanvraag voor kinderen is echter een indicatie van het BJZ ( Bureau Jeugdzorg ) nodig. In de benodigde indicaties wordt precies vermeld of er zorg nodig is, hoeveel zorg en welke zorg er nodig is. Door middel van een persoonsgebonden budget, kunnen de desbetreffende personen zelf de hulp, zorg of begeleiding kopen.

Welke voorwaarden zijn er bij aanvraag

Er zijn tal van voorwaarden waar aan moet worden voldaan, omdat er veel geld mee gemoeid gaat en het van groot belang is dat het persoonsgebonden budget alleen gebruikt wordt door die mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. Daarom gelden er sinds 2009 nog een aantal extra voorwaarden:

  • Het verantwoordingsformulier mag niet meer door een bemiddelingsbureau worden ondertekend, maar alleen nog door de betrokkene of zijn/haar directe vertegenwoordiger.
  • Kosten die niet overeenkomen met de normale tarieven, worden afgewezen.
  • Bemiddelingskosten voor de aanvraag van een PGB mogen niet meer uit dezelfde PGB betaald worden.
  • Het geld van de PGB wordt alleen nog overgemaakt op de bankrekening van de PGB houder of zijn/haar vertegenwoordiger.

Heb ik een eigen bijdrage

Personen die voor hun verzorging en begeleiding een persoonsgebonden budget ontvangen, moeten tevens een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt in mindering gebracht op het PGB bedrag waar iemand recht op heeft. Deze eigen bijdrage is ingesteld om samen met het PGB de zorg in te kunnen kopen die nodig is. Helaas is de eigen bijdrage sinds 2009 niet meer van de belasting aftrekbaar. Als compensatie hiervoor krijgt u nu een korting op de eigen bijdrage.

Wanneer geen persoonsgebonden budget

Niet voor alle vormen van verpleging, zorg en begeleiding kunt u een persoonsgebonden budget ontvangen. Zo is er bijvoorbeeld geen PGB mogelijk voor behandelingen zoals: revalidatie en bij een verblijf voor langere tijd in een verpleegtehuis. In deze laatste twee gevallen wordt er namelijk in natura zorg verleend. Heeft u een rolstoel of huishoudelijke hulp nodig in verband met ouderdom, een ziekte of handicap, dan kunt u bij de gemeente terecht. Deze hulpmiddelen vallen namelijk onder de wet maatschappelijke ondersteuning.

Hoe wordt PGB besteedt

Indien er een persoonsgebonden budget is aangevraagd en het is toegewezen, dan zijn er veel zaken zelf te regelen. U kunt bijvoorbeeld zelf de hulporganisatie of begeleider uitkiezen. Wel zijn er twee verschillende soorten van PGB betalingen. Er is een PGB, waarbij uitgerekend is hoeveel u per maand nodig heeft voor zorg en dit bedrag wordt dan eens per maand gestort. Er is echter ook een vorm van PGB, waarbij rekeningen moeten worden ingeleverd, die dan vervolgens tot een maximum bedrag worden uitbetaald.

WSNP

Zit u in een WSNP traject? ook dan hebt u recht op uw PGB.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden