Kankerbehandeling niet goed

Kankerbehandeling niet goed

KWF Kankerbestrijding heeft uit een eigen onderzoek geconcludeerd dat ziekenhuizen die weinig ervaring hebben met het uitvoeren van complexe kankerbehandelingen daar binnen vier jaar mee moeten stoppen. De behandelingen mogen dan alleen nog uitgevoerd worden door ziekenhuizen die daar wel ervaring mee hebben.

Sterftecijfers

De sterftecijfers tussen ziekenhuizen verschillen enorm. De kans dat een kankerpatiënt na een operatie aan bijvoorbeeld de dikke darm overlijdt, is in het ene ziekenhuis bijna tweemaal zo groot als in het andere ziekenhuis. Ook de kans op complicaties verschilt per ziekenhuis. Dit zijn harde feiten, het gaat hier wel over leven en dood. De resultaten worden volgens de KWF Kankerbestrijding beter als de ziekenhuizen alleen nog doen waar ze goed in zijn. Hierdoor wordt het risico op overlijden verkleind en er treden minder complicaties op. Zo wordt kankerpatiënten veel leed bespaard. Belangrijke factoren voor de behandeling van mensen met kanker zijn onder meer de beschikbare apparatuur en welke specialisten er werken. Als dit en nog een aantal andere factoren in orde is, mag een ziekenhuis complexe kankerbehandelingen uitvoeren.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding bestaal 60 jaar en zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Tachtig procent van hun budget gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Door het onderzoek verbeteren de vooruitzichten van de patiënt met kanker. En door onderzoek kunnen ze het risico op kanker zoveel mogelijk proberen te beperken.

KWF Kankerbestrijding ontvangt geen geld van de overheid. De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte is een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast ontvangt de organisatie donaties van ruim 800.000 vaste gevers en loterijdeelnemers. Ook circa 20.000 bedrijven steunen de kankerbestrijding. Na aftrek van de kosten is van elke euro die KWF Kankerbestrijding ontvangt 83 cent beschikbaar voor kankerbestrijding. Het grootste bedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen. Circa 20% gaat naar voorlichting en patiëntenbegeleiding.

Vergrijzing en ongezonde leefstijl

Steeds meer Nederlanders krijgen kanker. Eén op de drie krijgt ooit in zijn leven een keer kanker. Een slechte leefstijl is een belangrijke oorzaak voor kanker, dit blijkt uit resultaten van het Nationaal Programma Kankerbestrijding Monitor. Door het grote aantal rokers in Nederland blijkt bovendien het aantal sterfgevallen door kanker in ons land gemiddeld hoger te zijn dan in de rest van Europa.

Het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK) had hoge doelen gesteld. Er moesten meer mensen de eerste vijf jaar van kanker overleven. Het NPK had ook doelen om de leefstijl te verbeteren. Roken en overgewicht moesten worden teruggedrongen en het eten van groente en fruit moest gestimuleerd worden. Tot nu toe zijn deze doelstellingen bij lange na niet gehaald. Er roken nog evenveel mensen als een aantal jaar geleden en er hebben ook nog steeds evenveel mensen overgewicht. Het aantal mensen dat kanker krijgt neemt echter nog steeds toe, deels komt dit door de vergrijzing. Mensen moeten een ongezonde leefstijl niet onderschatten. Dertig procent van de kankersterfte komt door het roken van de patiënt. Longkanker is de grootste doodsoorzaak bij de mannen, bij de vrouwen is dit borstkanker en op 2 staat ook longkanker.

Feiten

  • Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker
  • Doodsoorzaak nummer 1 bij mannen: longkanker
  • Doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen: borstkanker
  • In 2007 stierven 133.022 mensen in Nederland aan kanker


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden