De oorsprong van de tatoeage

Inleiding

De tatoeage is een veel voorkomend iets in ons land. Steeds meer mensen hebben er een of willen er een. Maar wat is nou eigenlijk de oorsprong van de tatoeage? Daarop ga ik proberen antwoord te geven in dit artikel.

Wat is een tatoeage eigenlijk?

Tatoeages zijn kleurveranderingen in de huid die worden veroorzaakt door kleurstoffen die net onder de huid worden aangebracht. Tegenwoordig worden tatoeages aangebracht met behulp van apparaten die met grote snelheid met een naaldje een pigment (een stof die een kleur geeft) in de huid deponeert. De deeltjes van het pigment zijn te groot om door lichaamseigen cellen afgevoerd te worden en daarom blijven de kleurtjes onder je huid zitten.

Hoe lang bestaat de tatoeage al?

De oudste tatoeage is gevonden op een mummie van 4000 jaar voor Christus. In de huid van de man was met een benen naald een afbeelding van een zonnegod gemaakt. Daarna was de tatoeage permanent gemaakt door een mengsel van dierlijk vet en roet in de wond te wrijven. De op een na oudste tatoeage die tot nu toe is gevonden op een 5300 jaar oud lijk. Het lijk is gevonden in de Italiaanse Alpen in een gletsjer. Waarschijnlijk was de man 45 jaar, en had hij 57 tatoeages. Ook de Oekokprinses droeg tatoeages. Ook in de klassieken wordt er gerefereerd aan tatoeages bij de oude Grieken, de Germanen en nog meer volkeren

De oorsprong van de tatoeage.

De oorsprong van de tatoeage is nog onduidelijk, ook al wordt er veel onderzoek naar gedaan door verschillende wetenschappers. In China werd het tatoeëren van de Chinese krijgers geruikt om respect af te dwingen tijdens de periode van 300 tot 100 voor Christus. Later werd het tatoeëren in China gebruikt om gevangenen te kenmerken.

De ontdekkingsreiziger James Cook liet in 1774 een getatoeerde Polynesier in Londen zien. Hij voerde de term 'tatoeeren' in, welke voortkwam uit het Tahitiaanse woord voor 'markeren': tatau. Hij bracht de tatoeage naar Europa. Van de rook van oliegrondnoten produceerden de inboorlingen een zwarte inkt die ze bewaarden in kokosschelpen. Met een soort kam van been, gedompeld in de inkt, doorboorden ze de huid.

De traditionele Japanse tattooartiest gebruikte een bamboestok waar soms wel 30 naalden werden aan vastgemaakt. Deze werd in de huid geprikt tot 120 maal per minuut. In 1868 verbande de emperor deze praktijken tot het einde van de tweede wereldoorlog.

De interesse bleef groeien en algauw ontstond de eerste professionele tattooshop in New York met Martin Hildebrandt in 1864, maar het was vooral Sutherland MacDonald in Londen die het tatoeëren als een echte job introduceerde.

Waarom namen/nemen mensen een tatoeage?

Van oudsher zijn er veel verschillende redenen om een tatoeage te zetten. Enkele voorbeelden van redenen voor het nemen van een tatoeage:

  1. Waarschijnlijk was de vroegste functie van het tatoeeren het camoufleren van het ongeklede lichaam tijdens de jacht. Verder werden de versieringen van oorsprong gebruikt om bijvoorbeeld onderscheid tussen stammen te accentueren.
  1. Indianen geloofden dat tattoos hen bovennatuurlijke krachten gaven. Indianen tatoeëerden de afbeeldingen van het dier, object, mythische wezen of zelfs god wiens kracht ze op die manier hoopten over te nemen.
  1. De tatoeage werd vaak gebruik als herkenningstekens van een stam.
  1. De tatoeage werd gebruikt om je te verzekeren van een plaats in de hemel.
  1. De tatoeage wordt als een sieraad voor het lichaam beschouwd.
  1. De omgeving van de drager (en de drager zelf) ontleent een bepaalde waarde aan de tatoeage.
  1. de drager hoopt gevrijwaard te blijven van bepaalde ziekten door het dragen van een tatoeage. Zo had Ötzi tatoeages op gewrichten, reden waarom men vermoedt dat hij aan artrose leed.
  1. Littekens, brandwonden of wijnvlekken kunnen door middel van tatoeages minder opvallend gemaakt worden.
  1. De drager geeft aan lid te zijn van een bepaalde criminele organisatie.