Hoe kunnen wij kinderen adopteren in Belgie en Nederland

Wat betekent adoptie

Adoptie betekent de wettelijke vaststelling van een familieband, tussen adoptie ouders en een kind. Tegelijkertijd betekent het vaak de breuk van een kind met de biologische ouders. Dit kan zijn door vrijwillige afstand door de biologische ouders of indien de biologische ouders niet bekend zijn.

Denk hier bijvoorbeeld aan een te vondeling gelegd kind. De adoptieprocedure voordat u de wettelijke adoptie ouders van een kind wordt, is zeer ingewikkeld. Daarom is het van groot belang, dat u vooraf goed gemotiveerd bent en de benodigde informatie heeft verzameld. In België zijn de volgende soorten adopties mogelijk:

 • U kunt een Belgisch kind adopteren of een kind uit het buitenland.
 • U heeft de mogelijkheid, minderjarige of meerderjarige kinderen te adopteren.
 • U kunt adopteren via de adoptiedienst of zoals het in België heet, met de omkadering van de bevoegde gemeenschap.
 • Bent u woonachtig in Vlaanderen, dan is een zelfstandige adoptie zelfs mogelijk.

Welke voorwaarden zijn er

Om een adoptie mogelijk te maken, heeft u in België en Nederland te maken met de volgende voorwaarden:

 • Wilt u in aanmerking komen als adoptieouders, dan moet u 25 jaar of ouder zijn en minimaal 15 jaar ouder zijn dan het adoptie kind.
 • Betreft het echter een kind van uw partner, dan moet u als ouders 18 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar met het adoptie kind verschillen.
 • Indien u in België een kind wilt adopteren, dan moet u alle voorbereidingen treffen die de bevoegde gemeenschap aangeven. Is dit gebeurd, dan moet de jeugdrechter zijn goedkeuring voor adoptie verlenen. Er wordt hier naar diverse psychologische en sociale vaardigheden gekeken.
 • De wettelijke of biologische ouders van het kind, moeten akkoord gaan met adoptie en afstand van het kind willen doen.
 • Indien het adoptie kind al 12 jaar of ouder is, moet het ook zelf toestemming voor adoptie verlenen.

Met wie moet ik contact opnemen

Indien u in België en Nederland een kind wilt adopteren, dan dient u allereerst contact op te nemen, met een van de zogenaamde centrale autoriteiten van de gemeenschappen bij u in de woonplaats. Woont u in een kleine gemeente of dorp, waar geen autoriteit van de gemeenschappen gevestigd is, informeer dan naar de dichtstbijzijnde voor u geldende autoriteit. In België wordt een adoptie altijd zorgvuldig begeleid door een erkende adoptiedienst of de gemeenschap.

Adoptie binnenland

Wilt u een binnenlandse adoptie in België of Nederland uitvoeren, dan kunnen er verschillen in de procedure zitten, tussen de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen. De meest gangbare adoptie procedure, bevat de volgende stappen:

 • U moet de voorgeschreven voorbereidingen treffen.
 • Er wordt eventueel een maatschappelijk onderzoek naar u ingesteld.
 • Matching. Dit houdt in, dat er wordt gekeken of het adoptie kind wel bij u in het gezin past.
 • Er wordt een adoptie vonnis uitgesproken en u krijgt adoptie begeleiding.

Adoptie internationaal

Wilt u een internationale adoptie uitvoeren, dan kunnen er tevens verschillen in de procedure zitten, tussen de Franstalige en Vlaamse gemeenschappen. Er zijn meerdere stappen die u moet volgen voor een internationale procedure:

 • Volg de juiste voorbereidingen en er komt een maatschappelijk onderzoek.
 • De jeugd rechtbank zal een geschiktheidvonnis uitspreken.
 • De adoptiedienst voert de nodige bemiddelingen uit, waarop een toewijzing van het kind volgt.
 • Nu volgt er een adoptie procedure in het land waar het adoptie kind vandaan komt.
 • De buitenlandse adoptiebeslissing, moet erkend worden door de federale centrale autoriteit voor adoptie.
 • Indien de adoptie voltooid is, volgt er adoptie begeleiding.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden