Sociale competentie

Sociale competent

Beledig of irriteer jij regelmatig mensen zonder dat het je bedoeling was? Dan kan het zijn dat je sociale competenties nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Je hebt sociale competentie nodig om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij waarin jij leeft.

Wat is sociale competentie?

Sociale competentie is een concept dat verwijst naar hoe mensen met zichzelf, anderen en hun omgeving omgaan. Met andere woorden, je sociale competentie geeft aan hoeveel kennis je hebt over omgangsvormen, normen en waarden en de maatschappij waarin je leeft. Elke cultuur of samenleving heeft een bepaald gedrag dat als normaal en respectvol wordt ervaren. Als je sociaal competent bent, weet je hoe je je in diverse situaties ten opzichte van andere mensen moet gedragen. Bij sommige mensen is de sociale competentie goed ontwikkeld en bij anderen wat minder. De ontwikkeling van je sociale competentie heeft zowel met je karakter als met je opvoeding en scholing te maken.

Wanneer ben je sociaal competent?

Iemand die sociaal competent is, beheerst verschillende belangrijke vaardigheden de nodig zijn om optimaal te functioneren in de samenleving. Een sociaal competent persoon beschikt doorgaans over de volgende vaardigheden:

  • Een sociaal competent persoon kan goed met andere mensen samenwerken. Deze persoon weet bij zowel oppervlakkige contacten als bij diepgaande relaties de juiste houding aan te nemen. Hij kan bekende en onbekende mensen op een vriendelijke, positieve manier benaderen.
  • Een sociaal competent persoon weet zich goed te presenteren en te profileren. Een dergelijk persoon stelt zich correct voor en maakt vaak een bekwame eerste indruk.
  • Een sociaal competent persoon weet goed keuzes te maken. Hij kan zijn keuzes valideren en blijft bij zijn keuzes. Deze persoon kan een eigen mening vormen op basis van normen en waarden of aspecten die voor hem belangrijk zijn. Ook kan hij binnen een redelijke tijd een moeilijke beslissing maken.
  • Een sociaal competent persoon kan goed communiceren en staat open om zijn persoonlijke ervaringen met andere mensen te delen. Een sociaal competent persoon is dus open en kan persoonlijke gevoelens ventileren. Hierbij houdt hij wel normale omgangsvormen en discretie in acht.
  • Een sociaal competent persoon kan goed opkomen voor zichzelf en zijn belangen. Hij aarzelt dan ook niet om zijn persoonlijke rechten te verdedigen als dit nodig is. Ook kan deze persoon goed omgaan met conflicten. Hij kan op een goede manier zijn mening en zicht op zaken weergeven.

Sociale competentie aanleren

Tegenwoordig is er op veel scholen aandacht voor sociale competentie. Sociale competentie heeft een grote invloed op de manier waarop mensen in de samenleving staan en geaccepteerd worden. Een sociaal competente persoon heeft dan ook een grotere kans op een goede carrière. Als je zelf niet zo sociaal competent bent, kun je dit wel verbeteren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet bekend bent met de gewoonten van het land waar je op dit moment woont. Verdiep je dan in de normen en waarden van je omgeving. Ga na wanneer je faalt in de sociale omgang en probeer dit de volgende keer te voorkomen. Probeer wat meer oog te hebben voor mensen om je heen. Met een beetje tijd en moeite sta je binnen de kortste keren vol in de samenleving.