Is mediation een goed alternatief

Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflicten oplossen. De betrokken partijen hebben ergens ruzie over en zijn niet meer 'on speaking terms': ze praten niet meer met elkaar. Het is dan aan de mediator om beide ruziënde partijen weer aan tafel te krijgen en dit op vrijwillige basis en onpartijdig. Hoe werkt mediation, wat kost het en voor wie is het interessant?

 

Verschil met een rechtszaak

  1.  Het grote verschil met een rechtszaak is dat mediation op vrijwillige basis plaatsheeft. Met andere woorden: je kan de tegenpartij niet dwingen om aan tafel te komen om het geschil te bespreken. Ook een rechter kan de ruziemakers niet dwingen om aan mediation deel te nemen.
  2. Bij een rechtszaak is er een winnaar en een verliezer: één van beide partijen krijgt gelijk en de andere partij heeft dan ongelijk.

De rol van de mediator

De mediator is een soort ‘begeleider’ tussen de ruziënde partijen. Hij is altijd neutraal en eigenlijk een achtergrondfiguur. Hij bemoeit zich ook zo min mogelijk inhoudelijk met het gesprek. Hij helpt wel om een oplossing te vinden waar beide partijen het eens mee kunnen zijn. Komen beide partijen eruit dan wordt de oplossing van het geschil schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door alle partijen wordt ondertekend.

Heeft mediation voordelen?

  1. Ja: mediation is een snelle en relatief goedkope oplossing. Mediation heeft een slaagpercentage van ruim 85%!
  2. Ja: komt men tot een gezamenlijke oplossing dan hebben beide partijen een positief gevoel over de uitkomst omdat men er ‘samen uitkomt’. Te meer omdat men bij sommige situaties nog samen verder door het leven moet, te denken valt hierbij aan echtscheiding, burenruzies, huurproblemen of problemen met een werkgever.

Heeft mediation nadelen?

Er is een nadeel aan mediation dat in de wet tot nu toe nog niet goed is geregeld: de vertrouwelijkheid. Dit komt omdat mediation een vrij nieuwe tactiek is om problemen op te lossen. De wetgeving hieromtrent loopt dus achter op de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: als er nadien toch nog een rechtszaak van komt: mag men dan een beroep doen op de vertrouwelijke informatie uit de mediationprocedure? Dit probleem is gelukkig meer uitzondering dan regel zijn!

Wat kost mediation?

♦ Iedere mediator heeft zijn of haar eigen tarief. Gemiddeld schommelt dat rond de EUR 180 (incl. BTW). De kosten worden betaald door beide partijen of alle partijen die gebruik maken van de mediation. De verdeling van de kosten kan 50/50 zijn maar ook naar verhouding en in onderling overleg worden opgesplitst. De regeling van de kosten wordt in het eerste gesprek vastgelegd.

♦ Gemiddeld moet je rekening houden met zo’n 5 tot 8 uur verdeeld over meerdere sessies.

♦ Wordt er gebruik gemaakt van een mediator op verzoek en advies van de rechter in een rechtszaak dan zijn de eerste 2,5 uren gratis.

♦ Let wel: ook als de mediation mislukt, moet je de kosten betalen.

♦ In de praktijk blijkt echter dat een geslaagde mediation goedkoper is dan een rechtszaak!

♦ Kun je dit niet betalen dan is subsidie mogelijk en worden de kosten voor een deel betaald door de staat. Die subsidie is wel afhankelijk van je inkomen en moet worden aangevraagd door de mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand. Nog een voorwaarde voor subsidie is dat het conflict enige ernst moet hebben: voor een simpele burenruzie krijgt je bijvoorbeeld geen subsidie. Krijg je wel subsidie dan is je eigen bijdrage veel minder tot zelfs helemaal niets.

Bedragen? Wanneer uw inkomen lager is dan EUR 33.600 (voor gehuwden, samenwonenden) of EUR 23.800 (voor alleenstaanden) dan kom je in aanmerking voor zo'n subsidies. Maar … er wordt ook rekening gehouden met het vermogen: als je belasting betaalt in box 3 dan kom je in aanmerking voor subsidie.

Link

Informatie over de kosten van NMI-mediators vind je op de website van het Nederlands Mediation Instituut.

Alle NMI-gecertificeerde mediators

Zie ook: Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden