Waarom een rechtsbijstandverzekering

Verzekering rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst als je juridische problemen hebt. Je kunt niet met elk juridisch probleem naar je verzekering stappen of beter gezegd: je kan je probleem altijd op tafel leggen bij je verzekeraar maar uiteindelijk beslist die dan of je probleem onder de dekking van de verzekering vallen. Hoe werkt een rechtsbijstandverzekering?

 

Wat kost een rechtsbijstandverzekering

De verschuldigde premie is afhankelijk van:

 • soort juridisch probleem/problemen die je wilt gaan verzekeren;
 • de gezinssituatie;
 • de leeftijd van de verzekeringnemer;
 • grondgebied van de dekking: buitenland of niet.

Afhankelijk van de verzekeraar is de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalbaar. Betaal de premie wel altijd op tijd! Doe je dit niet dan kan dit of heeft dit mogelijk als gevolg dat er geen dekking meer is.

Wat is in de premie inbegrepen?

 • Uiteraard rechtsbijstand,
 • kosten van voorlichting,
 • kosten van een rechtszaak (kosten getuigenverhoor, proceskosten),
 • kosten van mediation of arbitrage,
 • onderzoek door deskundigen (deskundigenrapport): o.a. advocaten, artsen (voorbeeld bij letselschade), arbeidsdeskundigen (voorbeeld het beoordelen van de gevolgen van ongelukken) enz…
 • reis- en verblijfskosten voor rechtzaken in het buitenland,
 • kosten van de verzekeraar zelf, bijvoorbeeld provisiekosten.

Opgelet: bij elke verzekeraar zijn de polisvoorwaarden verschillend. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden.

Hoe verloopt de procedure?

Heb je een juridisch probleem dan meld je dit bij je verzekeraar. Vervolgens krijgt u (zo snel mogelijk) bericht van de adviseur of je probleem wordt aangepakt of niet. Indien nodig spant hij zelfs een rechtzaak aan en als er deskundigen moeten worden ingeschakeld om jouw zaak te ondersteunen dan vallen ook die kosten onder een ‘normale’ rechtsbijstandverzekering. Als je het om een of andere reden niet eens bent met je verzekeraar kun je je nog altijd wenden tot de geschillenregeling.

Welke problemen komen in aanmerking?

 • problemen op uw werk (ontslag),
 • problemen met uw buren,
 • problemen in het verkeer…

Gebruik maken van ‘Mediation’? ‘Arbitrage’?

Met elk probleem naar de rechter stappen, is niet altijd de goede oplossing. Soms kan het beter zijn om de hulp van een mediator in te roepen of gebruik te maken van de mogelijkheid van arbitrage. Raadpleeg wel de polisvoorwaarden: deze kosten zijn niet altijd gedekt!

Doe de test!

Geprobeerd werd om in dit artikel de dingen zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Doch, zoals we allemaal weten: verzekeringstaal, en met name ‘polis-taal’, is geen gewoon Nederlands taalgebruik.

Advies: lees je eigen polis erop na en je zal zien dat je meteen minstens een tiental vragen hebt over je rechtsbijstandverzekering! Verzekeringmaterie is nu eenmaal niet uit te leggen in een eenvoudig artikel.

Tip van de Consumentenbond

Tip

Je betaalt niet voor niets premie: schroom niet om je verzekeringsadviseur bij elke jaarlijkse vervaldag te verzoeken om je thuis te bezoeken om al je polissen te evalueren. Alleen de zon is gratis!

Wat kost een rechtsbijstandsverzekering?

De hoogte van de premie verschilt per soort rechtsbijstandverzekering en per verzekeraar.