Welke samenlevingsvorm kun je het beste kiezen

Samenleven

In Nederland zijn er verschillende samenlevingsvormen. Aan de verschillende vormen van samenleven zijn ook bepaalde rechten en plichten verbonden. In principe staat het iedereen vrij om de samenlevingsvorm te kiezen die het beste bij hen past. Maar wat houden deze samenlevingsvormen precies is? En in welke situaties kun je het beste voor een bepaalde manier van samenleven kiezen?

Welke samenlevingsvormen bestaan er in Nederland?

Er bestaan in Nederland vier verschillende samenlevingsvormen. De verschillende samenlevingsvormen zijn als volgt:

  • Huwelijk. Het huwelijk is een van de oudste samenlevingsvormen. Er zijn verschillende wettelijke rechten en plichten verbonden aan deze samenlevingsvorm. Aan het huwelijk zijn ook veel tradities verbonden. De laatste tijd neemt het aantal huwelijken in Nederland weer sterk toe. Als je wilt trouwen, moet je aangifte doen bij een ambtenaar van burgerlijke stand. Er wordt vervolgens een akte opgesteld die door beide partijen en minstens twee getuigen moet worden getekend. Ook moet er mondeling met het huwelijk worden ingestemd door middel van het jawoord.
  • Het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap lijkt sterk op het huwelijk. Veel mensen gaan een geregistreerd partnerschap aan als ze wel hun relatie op papier willen hebben maar liever niet trouwen. Het verkrijgen van een geregistreerd partnerschap verloopt ongeveer hetzelfde als een huwelijk. Alleen het jawoord is niet verplicht.
  • Samenwonen met contract. Deze samenlevingsvorm omvat minder rechten en plichten dan de voorgaande samenlevingsvormen. Er wordt een samenlevingscontract opgesteld waarin belangrijke zaken met betrekking tot het samenwonen worden vastgelegd. In principe kun je helemaal zelf bepalen wat er in een samenlevingscontract komt te staan. Een samenlevingscontract kun je bij een notaris laten opstellen.
  • Samenwonen zonder contract. Samenwonen zonder contract betekent dat jullie beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Er zijn geen schriftelijke overeenkomsten gemaakt over, bijvoorbeeld, de financiën.

Wanneer kies je voor welke samenlevingsvorm

In principe staat het je vrij om voor elke samenlevingsvorm te kiezen. Er zijn echter een aantal zaken die je in de gaten moet houden. In sommige gevallen kan het beter zijn om voor een bepaalde samenlevingsvorm te kiezen dan voor een andere.

  • Huwelijk. Je kiest voor het huwelijk als je graag een verbintenis wilt met wettelijke rechten en plichten. Zo zijn echtgenoten bijvoorbeeld verplicht elkaar altijd (financieel) te steunen. Ook is het huwelijk een goede keus als jullie een kinderwens hebben. Kinderen die in een huwelijk worden geboren, krijgen automatisch de naam van hun vader. Bij alle andere samenlevingsvormen moet de vader het kind erkennen. Tegenwoordig heeft het huwelijk vaak ook een sentimentele waarde. Het is romantisch om te trouwen. Het huwelijk kan echter niet zomaar ontbonden worden. Je kunt dus het beste alleen voor het huwelijk kiezen als jullie een stabiele relatie hebben en zeker weten dat jullie samen verder willen.
  • Geregistreerd partnerschap. Je kiest voor een geregistreerd partnerschap als je graag een verbintenis wilt met wettelijke rechten en plichten. Wat dat betreft lijkt het geregistreerd partnerschap sterk op het huwelijk. Er is echter wel een belangrijk verschil. Kinderen die binnen een geregistreerd partnerschap worden geboren, moeten erkend worden door de vader. Net als het huwelijk is een geregistreerd partnerschap niet eenvoudig te verbreken. Ook hier kun je dus het beste voor kiezen als je een stabiele relatie hebben.
  • Samenwonen met een contract. Als er sprake is van een samenlevingscontract dan zijn beide partijen vrij ongebonden. Mocht er, onverhoopt, iets niet goed gaan, dan kan er snel een einde aan het samenwonen worden gemaakt. Het samenlevingscontract helpt hierbij met de verdeling van (financiële) goederen. Een samenlevingscontract geeft wat meer zekerheid in een relatie zonder dat er sprake is van wettelijke verbondenheid. Als een van beide partners bijvoorbeeld een veel groter vermogen heeft dan de ander, kan het een goed idee zijn om een samenlevingscontract te nemen. Ook als een van beide partijen nog getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft en toch met iemand anders gaat samenwonen, is een samenlevingscontract een goede keus. Nog een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is namelijk niet toegestaan. Ook kan een samenlevingscontract enkele voordelen hebben ten opzichte van het samenwonen zonder contract. Het kan voor de partner bijvoorbeeld nodig zijn om recht te hebben op een pensioen.
  • Samenwonen zonder contract. Samenwonen zonder contract is het meest geschikt voor stellen die nog niet zo lang samen zijn en beiden ongeveer evenveel in de relatie brengen. Samenwonen zonder contract schept weinig verplichtingen. Mocht het, onverhoopt, niet goed gaan? Dan gaat ieder zijn weg zonder al teveel gedoe.

Tot slot

Er zijn verschillende samenlevingsvormen. Bij elk stel past een samenlevingsvorm het beste. Denk hier goed over na en laat je goed informeren voordat je een beslissing neemt. De keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm kan namelijk veel invloed hebben op je leven. Neem de tijd om de juiste keuze te maken.