Wat is tactiek

Inleiding

Het verschil tussen tactiek en strategie is lang niet bij iedereen duidelijk. Daarom worden deze termen ook vaak door elkaar gehaald. In dit artikel zal ik proberen om simpel uit te leggen wat tactiek is.

Tactiek

Als je een doel wilt bereiken dan gebruik je hier een bepaalde methode en eventueel middelen voor. Stel dat bij een spel (bijvoorbeeld de Kolonisten van Catan) een bepaald doel wilt behalen (je wilt een dorp bouwen). Hiervoor kan meestal meerdere weg bewandelen. Een tactiek is het toepassen van een van die manieren. Een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld een computerprobleem wilt oplossen: de computer start niet en je snapt niet waarom. Je kan nu meerdere tactieken toepassen om je doel (de computer starten) te behalen:

  • Je zou de computer zelf kunnen onderzoeken.
  • Je kan iemand vragen om je te helpen.
  • Je kan naar een computerwinkel gaan om de computer te laten repareren.

Dit zijn allemaal verschillende manieren (Tactieken) om je doel (computer starten) te bereiken.

Verschil met Strategie

Het verschil tussen tactiek en strategie is net zo onduidelijk als het begrip tactiek zelf (al hoop ik dat dat eerste nu wat duidelijk is). Als onderscheid is aan te houden dan een strategie over een "groter" doel gaat. Voor meer hierover zie mijn artikel over Strategie. Een strategie kan een tactiek bevatten, maar ook honderden, afhankelijk van het doel. Stel dat je een oorlog wilt winnen. Het einddoel (strategisch doel) is het winnen van de oorlog. Je gaat erg aanvallend te werk. Je strategie is in dat geval erg offensief. Je zou de oorlog bijvoorbeeld voor een deel kunnen winnen door de communicatie van vijand plat te leggen, dát is een tactiek.