Hoe leer je een hond naar zijn plaats te gaan

Inleiding

Stel je voor, je hond is erg vervelend. Zou het dan niet fijn zijn als je je hond met een commando naar zijn plaats kan sturen? Dit commando is heel makkelijk wanneer je je hond even weg wil sturen, of wanneer je hem rustig wil krijgen. Maar hoe leer je je hond naar zijn plaats te gaan? Hoe bouw je de afstand op? In dit artikel worden de verschillende stappen van het leerproces uitgelegd.

Belangrijk vooraf 

Bij dit trucje is het vooral belangrijk dat je geduld hebt. Wil de onderstaande stappen niet te snel achter elkaar doen. Het is belangrijk dat de hond de verschillende stappen goed door krijgt. In het goed aan leren van dit trucje gaat al gauw een paar weken zitten. 

Op zich moet iedere hond dit trucje kunnen leren. Wel kan het zo zijn dat de ene hond binnen een maand goed op zijn plaats gaat liggen, terwijl de andere hond er misschien wel drie of vier maanden over doet. 

Als de hond het trucje eenmaal door heeft, zal je merken dat het naar de plaats sturen steeds makkelijker gaat. Dit kan alleen als je de oefening vaak genoeg oefent. Denk er hierbij wel aan, dat de hond de oefening goed af moet maken, als je eenmaal een commando hebt gegeven. De hond mag niet weigeren of de oefening fout afmaken. Als je dat toe laat, zal de hond op den duur de oefening niet meer goed uitvoeren. 

Stap 1

Pak een kleedje, kussen of iets anders dat de hond als plaats moet gaan zien. Leg het op een vlakke ondergrond neer en spreid het ver genoeg dat de hond er helemaal op kan gaan liggen. Ga nu met je hond naast het kleedje staan en beloon hem als hij naar het kleedje kijkt. Als je hond per ongeluk met zijn poten op het kleedje gaat staan, moet je hem extra belonen (de zogenaamde jackpotbeloning) en ga je door de volgende stap. Ook als de hond goed door heeft dat hij naar het kleedje moet kijken, mag je naar de volgende stap. 

Stap 2

Bij deze stap beloon je niet meer als de hond enkel naar het kleedje kijkt, maar beloon je hem alleen maar als hij (per ongeluk) een of meerdere poten op het kleedje zet of aan het kleedje snuffelt. De ene hond zal dit sneller door hebben dan de andere hond. Als je beloond hebt voor het met zijn poten op het kleedje staan, mag je de hond niet meer belonen als hij enkel naar het kleedje kijkt. Je mag dus niet terug stappen.

Let op: dit geldt natuurlijk niet als de hond echt moeite heeft om het verband te leggen tussen op het kleedje gaan staan en de beloning. Als je merkt dat de hond het niet snapt, is het misschien verstandig om een stap terug te nemen. 

Stap 3

Beloon de hond nu alleen als hij met al zijn poten op het kleedje gaat staan. Dit zal vaak wat tijd in beslag nemen, omdat de eerste keer dat de hond met 4 poten op het kleedje gaat staan per ongeluk is. Geef de hond dan ook een jackpotbeloning als hij met al zijn poten op het kleedje gaat staan. Herhaal dit totdat de hond moeiteloos met al zijn poten op het kleedje gaat staan. Ga dan naar de volgende stap.

Stap 4

Nu wacht je met belonen totdat de hond op het kleedje gaat zitten of liggen. Als dit te lang duurt of de hond weet echt niet wat hij moet doen, mag je hem een keer een commando geven. Beloon de hond als hij helemaal op het kleedje zit of ligt. Zodra de hond is gaan zitten en dit goed door heeft, probeer je over te gaan op het liggen. Je gaat door naar stap 5 als de hond vlot gaat liggen op het kleedje.

Let op: geef de hond de beloning niet op het kleedje, maar geef de beloning altijd van het kleedje af. De hond zal anders in verwarring raken of hij moet blijven liggen of niet.

Stap 5

Bij stap 5 loop je naar het kleedje toe en blijf je er ongeveer een halve meter vanaf staan. Wacht tot de hond uit zichzelf op het kleedje is gaan liggen en beloon de hond door hem weer bij je te roepen. Wissel de snelheid waarmee je de hond roept af, met andere woorden: laat de hond de ene keer 10 seconden op het kleedje liggen, maar de andere keer 30 seconden. Zo zal de hond leren dat hij ook echt moet wachten totdat jij hem roept. Loop vanaf verschillende kanten naar het kleedje toe, zodat de hond leert dat hij er van verschillende kanten op kan gaan liggen. Als de hond dit goed doet, stop je ongeveer 1 meter van het kleedje af. Als de hond ook dit goed doet, ga je door naar stap 6.

Stap 6

Nu is het tijd om een commando aan de oefening te geven. Loop weer naar het kleedje toe en stop een meter ervoor. Wijs met je hand naar het kleedje en zeg ‘op je plaats!’. Zodra de hond op zijn kleedje gaat liggen, roep je hem terug bij je en beloon je hem.

Als de hond het op een meter goed uitvoert, is het tijd om de afstand op te bouwen. De beste richtlijn is een halve meter per 2 of 3 dagen. Als je merkt dat je hond het moeilijk vindt om van een grotere afstand op zijn kleedje te gaan liggen, is het slim om de afstand niet of langzamer op te bouwen. 

Conclusie

Het vergt wat tijd om je hond te leren naar zijn plaats te gaan. Maar als hij het eenmaal door heeft is het een oefening die je waarschijnlijk vaak zult gebruiken. Als de hond de oefening goed doorheeft, kan je hem ook aanleren dat andere dekens en kleedjes zijn plaats zijn. Train niet te veel en beloon de hond vaak met dingen die hij leuk vindt. Succes!